2a världskriget ur Gävlesynpunkt

1400-talet, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt, Åke Nylén, Alf Uddholm, Anders Nyberg, Andrum, Annica Öhman, Barbro Sollbe, Bengt Grundvig, Bernt Forsberg, Bertil Aspenberg, Beskrivning över Gävle 1940, Bio 7:an hösten 2008, Bio 7:an hösten 2009, Bio 7:an våren 2008, Bio 7:an våren 2009, Biorecensioner, Birgitta Lundblad, Börje Försäter, Brändström, Brita Planck, Brunnsgatan 59, Carl-Ivar Larsson, Clara Salander, Dagboken, Dick Ruben Van Dermé, Ellen Hagen, Erik Wickberg, Filmer 2000-talet, Folke Löfgren, Förr och Nu inlagda efter 2012, Förr och Nu inlagda före 2012, Foton 2000-talet, Foton jfr Förr och Nu, Foton och filmer 2000-talet, Friskis och Svettis, Furuviksbarnen, Gamla filmer, Gamla foton inlagda efter 2012, Gamla foton inlagda före 2012, Gamla foton och filmer, Gamla Gävlesläkter, Garberg, Gävlebor berättar, Gävledraget 2006-2009, Gävleprofiler, Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe, Göran Severin, Gösta Carlestam, Gunnar Fahlstedt, Håkan Leijding, Hellstadius, Historia, Honnon, Ingvar Henricson, Jan G Ljungström, Jan Sterner, Justine Östergren, Karl Einar Johannesson, Karl-Einar Johannesson, Kedickedu, Kerstin Monk, Kjell Hertzman, Konst, Konstnärer, Kultur, Kvinnofrukostar, Kyrkogård vandringar, Larry Forsberg, Lars-Olov Remstam, Larz Gustafsson, Lättings, Lennart Ödeen, Lii Tjörneryd, Lilly Källander, Liselotte Fluhr, Lisse-Lotte Danielson, Lisse-Lottes Dagbok, Livet på Gefleborgs slott, Livet på Gefleborgs slott, Del 1, Livet på Gefleborgs slott, Del 2, Mats C Wiberg, Nils Englund, Omfattar flera sekel, Peter Ahlquist, Populära sidor, Profiler A-B, Profiler C-H, Profiler I-P, Profiler R-Ö, Program, PUG, Referat, äldre, Restauranger, affärer mm, Rettig, Rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 med Folke Löfgren och Stig Henricson, S. J. Carlsson, Stadsarkivet, Stadsvandringar, Sten Hillman, Strömbäck-Snifs, Thor och Arne Øvrelid, Tommy Karman, Torbjörn Edlund, Ulf Ivar Nilsson, Ulf Kriström, Unonius, Väinö Helgesson, Verksamheter, Viktor Alner, Wasti Dermé-Nordström

For our non-Swedish readers…

[box]If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak![/box] Related posts: MINNESORD OM ALF UDDHOLM AV GÖRAN SEVERIN, BJÖRN WIDEGREN OCH ARNE ØVRELID Flera fynd har hittats i Slottsparken vid arkeologisk förundersökning. Gefles olika torg genom tiderna – av Ulf Kriström

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 12 och SISTA DELEN.

  Tidsperioden 2/4 1944 – 30/5 1945   —————————————– Efterbesiktning av bl. a. 35-åringar. Värnpliktiga, födda 1909 eller senare, vilka 1941 helt frikallats från värnpliktens fullgörande men av vederbörande militärläkare med ledning av läkarkort och intyg be­dömas möjligen kunna vara dugliga till krigstjänst, skola undergå efter­besiktning vid 1945 års ordinarie inskrivningsförrättning. Om de vid efterbesiktningen

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 11

  Gäller tidsintervallet 27/12 1943 – 17/4 1944               FOLKHUSHÅLLNINGEN   Frlskontrollnämnden har beslutat att fr.o.m. den 1 april 1944 upphäva bestämmelserna om normalpriser på konserver av fiskbullar, inkokt makrill och inkokt tonfisk.   Upphavande av normalpriserna på fisk, m.m.   Beslutet avser följande varuslag a)     färsk och frusen

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 10

  Under tidsintervallet 4/5-1943 – 11/12-1943         ————————————– Fiskransoneringen delvis upphävd. Fiskransoneringen i Stockholm med omnejd upphäves delvis redan fr. o. m. tisdagen. Livsmedelskom­missionen har nämligen nu bifallit Stockholms kristidsnämnds fram­ställning om att regleringen endast skall omfatta strömming, sill och makrill. Före den 4 maj utställda men ännu icke utnyttjade beställ­ningsbevis, licenskuponger

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 9

Mellan tidsintervallet 15/5-1942 – 16/5-1943.    Slösa inte med maten…!     Nu måste vi hjälpas åt att samla och sälja skrot. Industrikommissionen väd­jar till hela svenska folket att medverka vid lösningen av de viktiga för sanningsfrågor som fordra tillräcklig ” tillgång på järnskrot, lump och gummi skrot”.              

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 8

  Mellan tidsintervallet  24/11-1941  –  28/5-1942.     Icke mindre än 225 rävkroppar besik­tigades lördagen den 10 januari vid Stockholms stads offentliga slakthus, upplyser livsmedelskommissionen bl. a, i sitt yttrande över medicinalstyrelsens förslag om obligatorisk trikinundersökng av kött av svin, vildsvin, grävling, räv och björn. Kommissionen delar sty­relsens åsikt om att sådan undersökning är nödvändig.

2a världskriget ur Gävlesynpunkt

Aymar Samuelson sparade Gävles tidningsurklipp från 2a världskriget som viktiga tidsdokument

  När vi läser i dagens Dagstidningar eller TV-nyheter möts vi av många rubriker som ”Katstrof i vårt samhälle, Fattigsverige, Nöd, elände, Samhället tar inte sitt ansvar” etc. Jag är troligen själv inget undantag.   Efter att nu ha fått ta del av omfattande och noggrant antecknat och sparat material i form av tidningsurklipp från

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 7

  Tidningsurklippen mellan 27/4 – 21/11 1941 får tala för sig själva!       ———————–   SAMLA och SÄLJ JÄRNSKROTET (Sv D 29/6-1941)     Tag vara på järnskrotet! Samla och sälj till skrothandlare! Vår industri behöver största möjliga mängd av den viktiga råvaran. Statens industrikommission önskar därför att propagandan för tillvaratagande av järnskrot

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 6

  Tidningsurklippen mellan  5/12 1940 – 26/4 1941  får tala för sig själva:   GÅ TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN ÖVER SAMTLIGA TIDNINGSURKLIPP.   Related posts: 2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 3 2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 9 For our non-Swedish readers… Mellan sängarna har främlingarna grupperat sig 1944

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt, Kultur

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 5

 Tidningsurklipp mellan interv allet 6/10 – 5/12 1940.     Fläskransonering har införts.  200 gram pr vecka tillsvidare (6/10-1940)   Näringsställenas tilldelning nedskäres till hälften. Nedslaktning för husbehov förbjuden till 27 oktober.   K. M:t har bestämt om reglering av fläskförbrukningen. Regleringen trädde i kraft kl. 24 på lördagen och omfattar fläsk av alla slag

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 4

  Del 4 omfattar material mellan intervallet 16/5 – 19/9 1940.   GÅ TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN ÖVER SAMTLIGA TIDNINGSURKLIPP SOM UPPDATERAS SUCCESSIVT. Related posts: 2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 1 2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 6 2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 8 2a världskriget

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 3

Publicerat 7/5 1940.     Flyglarm  (8/5 1940) består av korta, upprepade ty­fonsignaler under en minuts tid. Då böra alla skynda ner i den egna bostadens eller — om man är ute på stan — i när­maste allmänna luft skyddsrum. Ta reda på var skyddsrummen finnas, och låt också barnen få reda på det.  ———————- 

1900-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 2

  Kungörelse ang utrymningstjänst i Gävle  (Utdrag 20/4 1940)   Skulle utrymning anbefallas, är densamma obligatorisk for skolbarn i åldern 9—14 år. Dessa  bortflytta då med skolklassen jämte lärare och lärarinnor. Flyttningen ordnas genom skolans försog. Intet hinder föreligger för föräldrar eller målsmän att dessförinnan efter anmälan till skolan bortsända sina barn även i denna

Scroll to Top