Mellan sängarna har främlingarna grupperat sig 1944

            Ensamkommande barn vid Norra skolan Publ. i GD 18/10 2015   Oktober 1944. Människor på flykt undan krig söker tryggheten i Gävle. Dagligen kommer ensamkommande barn till tågstationen. De välkomnande händerna är många. Men det finns också en mörk sida.   Hets med Stig Järrel i huvudrollen har premiär på Röda Kvarn. Brynäs möter Örtakolonien i östsvenska serien på Strömvallen. Sjöbergs konditori har åter Read more [...]

Flickorna från Gävle som deltog i Hitlers OS

            Gefle Kvinnliga Gymnastikförening på plats i Berlin   UTDRAG från artikel Public. i Arbetarbladet 1/8 2016   I augusti 1936 arrangerades OS i Berlin. Från Sverige skickades 1.200 kvinnliga och manliga gymnaster som skulle delta i en gymnastikuppvisning.   Gefle Kvinnliga Gymnastikförening bidrog med 14 flickor. Redan 1931, innan nazisterna kom till makten, hade Tyskland tilldelats de olympiska Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 12 och SISTA DELEN.

  Tidsperioden 2/4 1944 - 30/5 1945   ----------------------------------------- Efterbesiktning av bl. a. 35-åringar. Värnpliktiga, födda 1909 eller senare, vilka 1941 helt frikallats från värnpliktens fullgörande men av vederbörande militärläkare med ledning av läkarkort och intyg be­dömas möjligen kunna vara dugliga till krigstjänst, skola undergå efter­besiktning vid 1945 års ordinarie inskrivningsförrättning. Om de vid efterbesiktningen icke befinnas Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 11

  Gäller tidsintervallet 27/12 1943 - 17/4 1944               FOLKHUSHÅLLNINGEN   Frlskontrollnämnden har beslutat att fr.o.m. den 1 april 1944 upphäva bestämmelserna om normalpriser på konserver av fiskbullar, inkokt makrill och inkokt tonfisk.   Upphavande av normalpriserna på fisk, m.m.   Beslutet avser följande varuslag a)     färsk och frusen saltvattens fisk (däribland Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 10

  Under tidsintervallet 4/5-1943 – 11/12-1943         -------------------------------------- Fiskransoneringen delvis upphävd. Fiskransoneringen i Stockholm med omnejd upphäves delvis redan fr. o. m. tisdagen. Livsmedelskom­missionen har nämligen nu bifallit Stockholms kristidsnämnds fram­ställning om att regleringen endast skall omfatta strömming, sill och makrill. Före den 4 maj utställda men ännu icke utnyttjade beställ­ningsbevis, Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 9

Mellan tidsintervallet 15/5-1942 – 16/5-1943.    Slösa inte med maten...!     Nu måste vi hjälpas åt att samla och sälja skrot. Industrikommissionen väd­jar till hela svenska folket att medverka vid lösningen av de viktiga för sanningsfrågor som fordra tillräcklig " tillgång på järnskrot, lump och gummi skrot".                 Upplysningar om riksarbetslagens Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 8

  Mellan tidsintervallet  24/11-1941  –  28/5-1942.     Icke mindre än 225 rävkroppar besik­tigades lördagen den 10 januari vid Stockholms stads offentliga slakthus, upplyser livsmedelskommissionen bl. a, i sitt yttrande över medicinalstyrelsens förslag om obligatorisk trikinundersökng av kött av svin, vildsvin, grävling, räv och björn. Kommissionen delar sty­relsens åsikt om att sådan undersökning är nödvändig.   Kött av räv köpes numera Read more [...]

Aymar Samuelson sparade Gävles tidningsurklipp från 2a världskriget som viktiga tidsdokument

  När vi läser i dagens Dagstidningar eller TV-nyheter möts vi av många rubriker som ”Katstrof i vårt samhälle, Fattigsverige, Nöd, elände, Samhället tar inte sitt ansvar” etc. Jag är troligen själv inget undantag.   Efter att nu ha fått ta del av omfattande och noggrant antecknat och sparat material i form av tidningsurklipp från tiden när 2a världskriget pågick har jag själv börjat reflektera över hur vi nu har det i förhållande till tidigare generationer.   En Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 7

  Tidningsurklippen mellan 27/4 - 21/11 1941 får tala för sig själva!       -----------------------   SAMLA och SÄLJ JÄRNSKROTET (Sv D 29/6-1941)     Tag vara på järnskrotet! Samla och sälj till skrothandlare! Vår industri behöver största möjliga mängd av den viktiga råvaran. Statens industrikommission önskar därför att propagandan för tillvaratagande av järnskrot skall fortsätta och har tillsammans med Sta­tens informationsstyrelse Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 5

 Tidningsurklipp mellan interv allet 6/10 - 5/12 1940.     Fläskransonering har införts.  200 gram pr vecka tillsvidare (6/10-1940)   Näringsställenas tilldelning nedskäres till hälften. Nedslaktning för husbehov förbjuden till 27 oktober.   K. M:t har bestämt om reglering av fläskförbrukningen. Regleringen trädde i kraft kl. 24 på lördagen och omfattar fläsk av alla slag och konserver av fläsk. Fläsk­korv och andra korvvaror gå däremot Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 3

Publicerat 7/5 1940.     Flyglarm  (8/5 1940) består av korta, upprepade ty­fonsignaler under en minuts tid. Då böra alla skynda ner i den egna bostadens eller — om man är ute på stan — i när­maste allmänna luft skyddsrum. Ta reda på var skyddsrummen finnas, och låt också barnen få reda på det.  ----------------------    Faran över  (9/5 1940) består av en utdragen tyfonsignal under 30 sekunder. Då först får man lämna Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 2

  Kungörelse ang utrymningstjänst i Gävle  (Utdrag 20/4 1940)   Skulle utrymning anbefallas, är densamma obligatorisk for skolbarn i åldern 9—14 år. Dessa  bortflytta då med skolklassen jämte lärare och lärarinnor. Flyttningen ordnas genom skolans försog. Intet hinder föreligger för föräldrar eller målsmän att dessförinnan efter anmälan till skolan bortsända sina barn även i denna ålder. Barnen skola då anmälas till skolgång å inkvarteringsorten. All annan Read more [...]