For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Byggmästare Gunnar Fahlstedt berättar, Del 5

    Del V     BYGGNADSFIRMANS FASTIGHETSÄGANDE Början till vårt fastighetsägande Tomtinköp för egenregibyggande Tomter inköpta för bebyggelse Fastighetsförvaltningens omfattning och avveckling Förvaltningen efter 1988 omfattande följande fastigheter Personer av stor betydelse för företagets utveckling REFLEKTIONER ÖVER LIVET UTANFÖR FÖRETAGET Familjens bostadsförhållanden Vårt semesterparatis i Ramsjö, Hälsingland   Fritidshuset Read more [...]

Byggmästare Gunnar Fahlstedt berättar, Del 4

      Del IV         BYGGNADSFIRMAN EFTER 1949   Studiebesök   Byggnadsfirman som inte bygger   Anställda inom företaget Anställda verkmästare och teknisk personal Kamerala administrationen Kontorister Löneförhandlare m m Kollektivanställda byggnadsarbetare   Arbetsledarnas roll som mellanhand arbetsgivaren - arbetaren   Redovisning över företagets ekonomi under åren 1949-1979   Utkast till tal som framfördes till vår kamrer Stig Read more [...]

Byggmästare Gunnar Fahlstedt berättar, Del 3

      Del III           BYGGNADSFIRMAN EFTER 1949   Sven och Gunnars övertagande av byggfirman vid pappa Ansgarius bortgång   Våra möjligheter att driva företaget vid övertagandet   Ekonomiska förutsättningarna vid början 1949   Registrering   Första åren med större entreprenader utanför Gävle   Vi börjar att bygga vår första bostadsrättsförening   Sammanställning av utförda byggnadsobjekt under åren 1949-1979         Sven Read more [...]

Byggmästare Gunnar Fahlstedt berättar, Del 2

      Del II         MINA PERSONLIGA BARN- OCH UNGDOMSMINNEN   Uppväxten och ungdomsåren   Skolåren   Barndomshemmets närmaste miljö   Min praktiska utbildning och bakgrund till att bli byggmästare       Mina personliga barn- och ungdomsminnen   Uppväxten och ungdomsåren Efter att ha fötts på BB som låg på N Kopparslagaregatan 25-27, växte jag upp tillsammans med fem äldre syskon, Karin, Harry, Read more [...]

Byggmästare Gunnar Fahlstedt berättar, Del 1

      Del I           FÖRORD SLÄKTENS HISTORIA Pappa Johan Ansgarius Fahlstedts släkt       Mamma Elsa Eugenia       ANSGARlUS FAHLSTEDT Ansgarius barndom, ungdom och utbildning     Ansgarius anteckningar ur minnet nedtecknade i oktober 1933     Pappa Ansgarius verksamhet som byggmästare   Förord         Detta är en återblick, sedd med en byggmästares Read more [...]