Gävle stadsbild 1446-1600-talet – Jan Sterner

År 1446 Hur såg Gävle ur 1446, då staden fick sina stadsrättigheter? Tyvärr är frågan svår att besvara, eftersom vår kännedom om medeltidsstaden är mycket begränsad. Detta beror dels på att stadens arkiv förmodligen förstördes vid stadsbranden 1569, dels på att man försummade arkeologiska undersökningar i samband med all nybyggnation vid till exempel Stortorget och vid Kyrkogatan (Landstingshuset) under 1960- och 70-talen. Även bränderna 1569, 1776 och 1869 och rivningarna Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Det äldsta Gävle, låg det söder om ån? – av Jan Sterner

    Källa:   Från Gästrikland 1984, sid 108 – 116     Alla små numrerade noter förklaras ytterligare på slutet.       Klickbar bild   En stads ursprungliga bebyggelse brukar ligga vid den äldsta kyrkan eller det äldsta torget i stadens centrala del, men så har hittills inte ansetts vara fallet i Gävle. Man har istället velat förlägga den äldsta bebyggelsen långt från stadens nuvarande kärna, borta vid Gus­tavsbron på Read more [...]

Gävle har Sveriges nordligaste Vasaslott – av Rolf Johansson

  Publicerat i Gästriklands tidning (ej fotot på slottet)  fredag 3 maj 2013.   För exakt 600 år sedan nämns Gävle som stad. Alltså redan 1413. 184 år senare stod Johan llI:s Vasaslott klart. Sveriges nordligaste, då som nu.   Låt oss hoppa tillbaka rejält i his­torien, till medeltiden (1050-1523). Då var det inte slott utan olika va­rianter av borgar som markerade både rikedom, enskild makt och en framväxande centralmakt.   Man kan säga att Read more [...]

Medeltidsstaden62, Gun-Britt Aagård delar ur rapport för Riksantikvarieämbetet

am frame   Både Gavleån och Testeboån korsas just vid Gävle av Gävleåsen. De viktigaste landförbindelserna mellan Uppland - Gästrikland gick åtminstone sommartid på rullstensåsarna. Den betydelsefulla kustvägen " Norrstigen " följde Gävleåsen och dess fortsättning Uppsalaåsen, men den andra gick på Gävleåsen och fortsatte åt sydväst på Hedesunda- och Enköpingsåsarna ner mot Mälarområdet. Gävletrakten är Read more [...]

Den avsatte rektorn och kyrkoherden i Njurunda, Gestricius, Petrus Olai

Se ävenÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: DEN AVSATTE REKTORN OCH KYRKOHERDEN I NJURUNDA Anbytarforum Grubb, Karin Andersdotter född: ?1510 i Grubbe, Umeå (Karins far var Anders Persson Grubb f.1475 och mor var Mariett Jacobsdotter Grubb Bure f.1480 Anders och Mariett hade sönerna Jacob och Per samt döttrarna Anna och Karin. Jacob och Per flyttade till Gävle.)   Det varierar på födelseåren mellan dessa webbplatser men i övrigt tycks de stämma med varandra. Karin var Read more [...]