For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

27 Anna Printzensköld, del kap XXVII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ANNA PRINTZENSKÖLD (1654 - 1721). GIFT MED AXEL VON SCHAAR De år som Anna Printzensköld kom att som "landsherrinna" - en titel som ännu används i avlägsna bygder - få tillbringa på Gefleborg blev säkerligen - trots de ryska fångar som tidvis "logerades" där - de mest lugna och angenäma som hon fick uppleva. Hon hade tidigare följt sin make i fält, både inom och utom landets gränser. Read more [...]

22 Åke Ulfsparre, del 1 kap XXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ÅKE ULFSPARRE(1635-1701). LANDSHÖVDING 1680-1687   "HAN HADE TJÄNT sig med tapperhet upp, alla grader igenom", sades det, då Åke Ulfsparre, som överste vid Jemtlands Fältjägarregemente och till detta anslutna Dragonskvadroner, blev utsedd att vara vice landshövding över "Gefleborg och WesterNorrland" längre tider mellan åren 1680 och 1687, då de ordinarie landshövdingarna fått andra Read more [...]

21 Lennart eller Leonard Ribbing, del 1 kap XXI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. LENNART/LEONARD? RIBBING(1638-1687).   LANDSHÖVDING 1683-1687 EFTER MILITÄR utbildning blev Ribbing 1675 överste för ett regemente som han själv värvat, men tog avsked efter några år, då andra uppgifter tilldelades honom. 1683 utnämndes han till landshövding i Gefleborgs län, Norrlanden, Jämtland och Härjedalen.     Landshövdingens första uppdrag blev att igenom häradshövdingarne Read more [...]

20 Göran Sperling, del 1 kap XX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   GÖRAN SPERLING(1630-1691).   LANDSHÖVDING 1679-1683   GÖRAN SPERLING hörde till de icke alltför många krigare under 1600-talet, som före sin militära utbildning studerade vid Uppsala universitet och därefter fått fortsätta sin uppfostran under utländska resor. Tjugotre år gammal blev han kammarjunkare hos arvfursten Carl Gustaf. Tio år senare deltog han med utmärkelse i dennes Read more [...]

19 Jacob Fleming, del 1 kap XIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   Del XIX - JACOB FLEMING(1635-1689).   LANDSHÖVDING 1677-1679   JACOB FLEMING tycks, i motsats till de flesta av företrädarna, icke ha varit krigare innan han blev ämbetsman, utan börjat sin bana inom civilförvaltningen. Innan trettio års ålder var Fleming kommissarie i Kammarrevisionen och kort därpå rikskammarråd. Både Carl Xoch Carl XI satte värde på nitiska medhjälpare i administrationen Read more [...]

15 Ivar Nilsson Natt och Dag, del 1 kap XV

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   ÅKE ULFSPARRE(1635-1701).   LANDSHÖVDING 1680-1687       IVAR NILSSON var 19 år när hans fader, hovmarskalken Nils Nilsson, gifte om sig och han till styvmor fick Sigrid Wasa, dotter av Erik XIVoch Karin Månsdotter. Drottning Christina d. ä. höll bröllopet på Stockholms slott. Sigrid Wasa hade tidigare i Finland varit gift med Henrik Tott. Några år därefter är Ivar hovjunkare hos Read more [...]

17 Johan Oxenstierna, del 1 kap XVII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. JOHAN OXENSTIERNA(1617(1615?) – 1664). LANDSHÖVDING 1655-1664   RIKSDROTSEN GABRIEL OXENSTIERNAfann det lämpligt att sända sonen Johan ”eftersom han saknade all håg för studier” redan vid femton års ålder ut till kriget i Nederländerna. Året därpå är den unge Johan anställd hos hertig Bernhard av Weimar.     Bernhard av Sachsen-Weimar 1604-1639.   I slaget vid Nördlingen Read more [...]

23 Otto Wellingk, del 1 kap XXIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   OTTO WELLINGK(1649-1708).   LANDSHÖVDING 1687-1693   SLÄKTEN HADE sitt ursprung i Livland, där farfadern var borgmästare i Riga. Fadern blev svensk officer. Hans son Otto Wellingk fick sin utbildning vid greve Königsmarks regemente i Frankrike. Ludvig XIV erbjöd honom en överstebeställning vid ett franskt regemente till häst, men han avstod från detta vid underrättelsen om krigsutbrottet Read more [...]

26 Axel von Schaar, del 1 kap XXVI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   AXEL VON SCHAAR(1641-1702).   LANDSHÖVDING 1699-1702   OM AXEL VON SCHAAR har det sagts att han både som landshövding och som regementschef visade sig vara en dugande kraft. Då man erfar vad han under sin skiftande levnadsbana måst gå igenom, kan det sägas vara ett under att han levde så länge som han gjorde och överhuvud hade några krafter kvar.   I slaget vid Lund blev den Read more [...]

18 Carl Larsson Sparre, del 1 kap XVIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott CARL LARSSON SPARRE(1627 – 1699(1702?)).   LANDSHÖVDING 1665-1677   CARL SPARRE var yngre bror till Eric Sparre som 1651-1653 var guvernör på Gefleborg och över Norrlanden. Redan i vaggan blev Carl kapten vid Lif- och Hofregementet. Vid tjugo års ålder upphöjdes han i friherrligt stånd och vid tjugofyra blev han kommendant på Halmstads slott och fästning.     Halmstad slott   Det Read more [...]

16 Erik Sparre, del 1 kap XVI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERIK SPARRE(1624(1618?) – 1673). LANDSHÖVDING 1651-1654       Erik sparre   DROTTNING CHRISTINA sände ut en nådig inbjudan till bröllop å Stockholms slott den 24 mars 1650 för Erik Sparre och ”vår kammarjungfru Barbro Fleming”. Det kom säkerligen talrika gäster från båda kontrahenternas förnäma släkter och drottningen, som älskade att se fest och elegans omkring sig, hade Read more [...]

14 Drottning Christina d.y., del 1 kap XIV

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. DROTTNING CHRISTINA D.Y.(1626 – 1689). DET ÄR MÖJLIGT att den lilla Fröken Christina - hon titulerades så av Rådets herrar - besökte sin moder, änkedrottning Maria Eleonora, medan denna hade Gefleborg till livgeding. Men vad man med säkerhet vet, är att Christina som tjugoåring uppehöll sig på slottet under färden till och från Falun. Kring Falu gruva samlade sig mycket intresse och stora förhoppningar Read more [...]

13 Christer Posse, del 1 kap XIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. CHRISTER POSSE(1601 – 1643). Gift med Christina Sparre. LANDSHÖVDING 1638 – 1641     CHRISTER POSSE VAR endast två år, då hans fader Axel Posse - liksom även andra av släkten - på grund av trohet mot den laglige konungen Sigismund blev tvungen att, för hertigens av Södermanland, sedermera Carl IX:s förföljelse, fly från Sverige till Sigismunds hov i Polen, där han avled 1612. Sonen Read more [...]

12 Stellan Mörner, del 1 kap XII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    STELLAN MÖRNER(1585 – 1643/45?).   STÅTHÅLLARE 1632 – 1643     MEDLEMMAR AV SLÄKTEN Mörner av Zellin och Clossow i Mark-Brandenburg sökte sig under slutet av 1500-talet över till Sverige och blev särskilt väl mottagna av drottning Christina d. ä. År 1609 är Stellan Mörner kammarjunkare hos Carl IX, vars hovmarskalk var en annan medlem av släkten.     Det första uppdrag Read more [...]