Livet på Gefleborgs slott, Del 1

Ellen Hagen berättar om livet på Gefleborgs slott, Del 1, från Johan III (1537-1592 till Hugo Hamilton 1655-1724 (lh 1716-1719)

1400-talet, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt, Åke Nylén, Alf Uddholm, Anders Nyberg, Andrum, Annica Öhman, Barbro Sollbe, Bengt Grundvig, Bernt Forsberg, Bertil Aspenberg, Beskrivning över Gävle 1940, Bio 7:an hösten 2008, Bio 7:an hösten 2009, Bio 7:an våren 2008, Bio 7:an våren 2009, Biorecensioner, Birgitta Lundblad, Börje Försäter, Brändström, Brita Planck, Brunnsgatan 59, Carl-Ivar Larsson, Clara Salander, Dagboken, Dick Ruben Van Dermé, Ellen Hagen, Erik Wickberg, Filmer 2000-talet, Folke Löfgren, Förr och Nu inlagda efter 2012, Förr och Nu inlagda före 2012, Foton 2000-talet, Foton jfr Förr och Nu, Foton och filmer 2000-talet, Friskis och Svettis, Furuviksbarnen, Gamla filmer, Gamla foton inlagda efter 2012, Gamla foton inlagda före 2012, Gamla foton och filmer, Gamla Gävlesläkter, Garberg, Gävlebor berättar, Gävledraget 2006-2009, Gävleprofiler, Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe, Göran Severin, Gösta Carlestam, Gunnar Fahlstedt, Håkan Leijding, Hellstadius, Historia, Honnon, Ingvar Henricson, Jan G Ljungström, Jan Sterner, Justine Östergren, Karl Einar Johannesson, Karl-Einar Johannesson, Kedickedu, Kerstin Monk, Kjell Hertzman, Konst, Konstnärer, Kultur, Kvinnofrukostar, Kyrkogård vandringar, Larry Forsberg, Lars-Olov Remstam, Larz Gustafsson, Lättings, Lennart Ödeen, Lii Tjörneryd, Lilly Källander, Liselotte Fluhr, Lisse-Lotte Danielson, Lisse-Lottes Dagbok, Livet på Gefleborgs slott, Livet på Gefleborgs slott, Del 1, Livet på Gefleborgs slott, Del 2, Mats C Wiberg, Nils Englund, Omfattar flera sekel, Peter Ahlquist, Populära sidor, Profiler A-B, Profiler C-H, Profiler I-P, Profiler R-Ö, Program, PUG, Referat, äldre, Restauranger, affärer mm, Rettig, Rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 med Folke Löfgren och Stig Henricson, S. J. Carlsson, Stadsarkivet, Stadsvandringar, Sten Hillman, Strömbäck-Snifs, Thor och Arne Øvrelid, Tommy Karman, Torbjörn Edlund, Ulf Ivar Nilsson, Ulf Kriström, Unonius, Väinö Helgesson, Verksamheter, Viktor Alner, Wasti Dermé-Nordström

For our non-Swedish readers…

[box]If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak![/box] Related posts: MINNESORD OM ALF UDDHOLM AV GÖRAN SEVERIN, BJÖRN WIDEGREN OCH ARNE ØVRELID Flera fynd har hittats i Slottsparken vid arkeologisk förundersökning. Gefles olika torg genom tiderna – av Ulf Kriström […]

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

22 Åke Ulfsparre, del 1 kap XXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ÅKE ULFSPARRE(1635-1701). LANDSHÖVDING 1680-1687   “HAN HADE TJÄNT sig med tapperhet upp, alla grader igenom”, sades det, då Åke Ulfsparre, som överste vid Jemtlands Fältjägarregemente och till detta anslutna Dragonskvadroner, blev utsedd att vara vice landshövding över “Gefleborg och WesterNorrland” längre tider

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

21 Lennart eller Leonard Ribbing, del 1 kap XXI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. LENNART/LEONARD? RIBBING(1638-1687).   LANDSHÖVDING 1683-1687 EFTER MILITÄR utbildning blev Ribbing 1675 överste för ett regemente som han själv värvat, men tog avsked efter några år, då andra uppgifter tilldelades honom. 1683 utnämndes han till landshövding i Gefleborgs län, Norrlanden, Jämtland och Härjedalen.

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

20 Göran Sperling, del 1 kap XX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   GÖRAN SPERLING(1630-1691).   LANDSHÖVDING 1679-1683   GÖRAN SPERLING hörde till de icke alltför många krigare under 1600-talet, som före sin militära utbildning studerade vid Uppsala universitet och därefter fått fortsätta sin uppfostran under utländska resor. Tjugotre år gammal blev han

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

19 Jacob Fleming, del 1 kap XIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   Del XIX – JACOB FLEMING(1635-1689).   LANDSHÖVDING 1677-1679   JACOB FLEMING tycks, i motsats till de flesta av företrädarna, icke ha varit krigare innan han blev ämbetsman, utan börjat sin bana inom civilförvaltningen. Innan trettio års ålder var Fleming kommissarie

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

17 Johan Oxenstierna, del 1 kap XVII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. JOHAN OXENSTIERNA(1617(1615?) – 1664). LANDSHÖVDING 1655-1664   RIKSDROTSEN GABRIEL OXENSTIERNAfann det lämpligt att sända sonen Johan ”eftersom han saknade all håg för studier” redan vid femton års ålder ut till kriget i Nederländerna. Året därpå är den unge Johan anställd hos

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

23 Otto Wellingk, del 1 kap XXIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   OTTO WELLINGK(1649-1708).   LANDSHÖVDING 1687-1693   SLÄKTEN HADE sitt ursprung i Livland, där farfadern var borgmästare i Riga. Fadern blev svensk officer. Hans son Otto Wellingk fick sin utbildning vid greve Königsmarks regemente i Frankrike. Ludvig XIV erbjöd honom en

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

16 Erik Sparre, del 1 kap XVI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERIK SPARRE(1624(1618?) – 1673). LANDSHÖVDING 1651-1654       Erik sparre   DROTTNING CHRISTINA sände ut en nådig inbjudan till bröllop å Stockholms slott den 24 mars 1650 för Erik Sparre och ”vår kammarjungfru Barbro Fleming”. Det kom säkerligen talrika gäster från

Livet på Gefleborgs slott, Del 1

12 Stellan Mörner, del 1 kap XII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    STELLAN MÖRNER(1585 – 1643/45?).   STÅTHÅLLARE 1632 – 1643     MEDLEMMAR AV SLÄKTEN Mörner av Zellin och Clossow i Mark-Brandenburg sökte sig under slutet av 1500-talet över till Sverige och blev särskilt väl mottagna av drottning Christina d. ä.

Scroll to Top