2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 1

  KUNGÖRELSE angående utrymmande av vindar inom fastigheter i Gävleborgs läns luftskyddsorter   Publicerat i ? 17 april 1940.   Med stöd av 10 par. i lagen den 1 mars 1940 om skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att anord­na skyddsrum m. m. förordnar länssty­relsen härigenom följande:       I samtliga byggnader skola snarast och senast före april månads utgång särskilt brännbara lösa föremål såsom papper, kartonger, Read more [...]