For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Girona-Gävle. Vid kusten av två hav. Från Medelhavet till Bottenhavet. 1880-1914, av Väinö Helgesson..

        01 Staden År 1869 eldhärjades stora delar av centrala Gävle. Återuppbyggnaden av staden ändrade helt karaktären av stadskärnan norr om ån. Den nya stadsplanen skulle hindra framtida bränder och därför anlades den ståtliga Esplanaden i nord- sydlig riktning mitt i centrum. Den breda Nygatan skulle utgöra en brandgata i väst- östlig riktning. Några trähus fick inte längre byggas i de centrala delarna.   Från Rådhusets torn, Read more [...]

Släkten Nobel och Gävle – av Väinö Helgesson

  Vad gäller släkten Nobels gävleanknytning finns en hel del skrivet av skiftande kvalitet. En del uppgifter är motstridande och det är svårt att alltid få en klar bild av händelser och släktskap. Här presenteras en kort sammanfattning av tidigare forskning.   Se även Immanuel Nobel - Lasarettskirurg     Immanuel Nobel   År 1800 flyttade Immanuel Nobel (den äldre) född i Uppsala 1757 till Gävle. Han fick tjänst som vice provinsialläkare och flyttade Read more [...]

Staden fick ”stilenlig och stolt byggnad” -Väinö Helgesson

Del 2.    Med sexton brandsoldater, tre hästar, en spruta och en förlängningsbar stege står staden beredd att möte den röde hanen (Bilden ur boken om Gamla Gefle).   Brandstationen i Gävle fyller i sommar hundra år. I fredags började Väinö Helgesson berätta om de märkliga turerna innan bygget kom till och om hur det kom sig att den senare så berömde arkitekten Ferdinand Boberg här fick sitt första stora uppdrag.   Den förra artikeln (GD 17.5.91.) Read more [...]

Slutspelet om Ferdinand Bobergs brandstation-Väinö Helgesson

 Publicerat i Gefle Dagblad fredag 17 maj 1991. Redaktör Björn Widegren. Del 1.   Ferdinand Bobergs brandstation i Gävle på en klassisk gavlevy - i sommar blir den hundra år. (1991). Första artikeln om brandstationen publiceras idaG. Fortsättning följer.   I juli fyller brandstationen i Gävle hundra år, en arkitektonisk pärla som gävleborna med rätta är stolta över. Men hur kom det sig att den sedermera så be­römde stockholmsarkitekten Ferdinand Boberg Read more [...]

Vad ska hända med Karlsberg – Väinö Helgesson

KULTUR   Gefle Dagblad tisdag 16 maj 1989   År 1605 donerade Karl IX Sörby till Gävle stad på Valbo sockens bekostnad. Stadens borgare sades vara i trängande behov av mark till bete och odling och Sörbyområdet kom i över tvåhundra år att vara betesmark med inslag av åkerbruk. Marken kring Karlsberg kallades Sörbyvret nummer 160 och mot vissa arrendeavgifter kunde i huvudsak handels- och tjänstemän försöka tillgodogöra sig marken, även om den av jordeböckernas Read more [...]

Historieforskare Väinö Helgessons alster presenteras.

      Nya alster:     2012-01-20    Berggrenska gården – Gävle 1986.   2011-12-22    Stor succé när fotokonsten kom till Gävle.   2011-12-20    Debatten om Dagis, artikel i Den samtida historien. Denna artikel är lika aktuell i dagsläget   2011-12-19    Inledning till "Den samtida historien, Studier till Gävles 550-årsjubileum 1996".   2011-12-18    Från stugknuten till skeppets avresa.   2011-12-18    Read more [...]

BERGGRENSKA GÅRDEN Gävle 1986 – av Väinö Helgesson

Författare: Väinö Helgesson.   Omslagsbilden, Foto: Gävle Kommuns centralarkiv. / Gävle 1789-1850. Grosshandlarnas och redarnas gyllene epok. Epoken från 1780-talets början till industrialismens genombrott vid 1800-talets mitt kan betecknas som grosshandlarnas och redarnas stora glansperiod i stadens historia. Frånsett Rettigs tobaksfabrik, grundades praktiskt taget inga industrier under perioden och bland tidigare etablerade anläggningar hade enbart bränneriet i Strömsbro Read more [...]

Stor succé när fotokonsten kom till Gävle

  F d chefen för Stadsarkivet i Gävle kommun VÄINÖ HELGESSON, kunnig Historieforskare berättar     Stor succé när fotokonsten kom till Gävle Av Väinö Helgesson   Innehåll Fotografiets genombrott Annons om porträttering Porträttfoto för fem riksdaler 1844 tas första fotot i Gävle? Källor Litteratur ----- 1989 firades 150-årsminnet av fotografiets födelse. Trots ett flertal tidigare experiment inom området är det fransmannen Louis Jacques Mandé Read more [...]

Barnomsorg i Gävle, debatten om Dagis

  F d chefen för Stadsarkivet i Gävle kommun VÄINÖ HELGESSON, kunnig Historieforskare Debatten om dagis BARNOMSORG I GÄVLE I940-I975   VÄINÖ HELGESSON Innehåll Innehållsförteckning Stadens första daghem Uppsatsens uppläggning och begränsningar Situationen i stora drag Kvinnorna tar initiativet i Gävle En kommitté utreder frågan Ytterligare ett positivt ställningstagande Stiftelsen Daghem för barn i Gävle Men Vallbacksgården kan bli ett Mecka Verksamheten Read more [...]

Gävles 550års jubileum 1996, inledning av Håkan Attius, Väinö Helgesson och Johan Höijer

  Inledningen till Den samtida historien, studier till GÄVLES 550-ÅRSJUBILEUM 1996 Gävle är Norrlands äldsta stad.   det betyder att Gävle är Norrlands enda stad med medeltida anor. Under 1996 infaller 550-årsdagen av staden Gävles grundande. Kung Kristoffer av Bayern skall ha givit staden dess privilegier antingen i maj eller september 1446 - bevarade dokument anger inte tydligt ett datum - men staden nämns som ort redan 1432. I en 1600-talsavskrift av Erik av Pommerns Read more [...]

Stortorgets pyloner berättar – Väinö Helgesson

Konstnär: Erik Höglund (Gävlekonstnär) (1932-1998) – 1973   Broschyren om Konsten på det nya Stortorget.     NORDVÄSTRA PYLONEN Tro Fält 1 Den övre delen visar ett ankare, symbolen för människans eviga hopp. Nedre delen upptar dåvarande Hamrånge kommuns vapen med tre stjärnor och en fisk. Fisken är en ruda som länge ansågs vara en god matfisk. Fiskafänget minner om den betydelse fisket alltid haft för Gävletrakten, men även om Jesu lärjungar som Read more [...]

Från stugknuten till skeppets avresa

  FRÅN STUGKNUTEN TILL SKEPPETS AVRESA av Väinö Helgesson Pensionerad Historiker och tidigare chef för Stadsarkivet i Gävle.     Att ge sig iväg Adjö, I Sveriges förstår och väldiga, som snart nog, efter som Guds ord säger, skall få sönder bita edra tungor, för den vedermöda som eder övergå skall. Adjö, I glupande ulvar, som låter Sveriges folk komma i den olycka, att få betala flera tusende riksdaler, som har utkrävts av och påkostats dem, som har Read more [...]