For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Gamla foton, Del 2

2011 (ett Bildarkiv) Del 2. ---------------------------------------------------- Stortorget 1936. Fotograf: Oskar Bladh. ---------------------------------------------------- Gefle Porslinsfabrik AB samt ALBION 1936. ---------------------------------------------------- Solarie à la 1920-tal på Murre. Finska och romerska badet på Murénska badet på 1930-talet. Foton Carl Larsson. ---------------------------------- Hel.Trefaldighetskyrkan i Gefle 1901 ---------------------------------- År Read more [...]

Från Förr till Nu, del 2 av hofmålaren och smeden C.J. Carlsson

FRÅN FÖRR TILL NU - Del II av Smeden (och hovmålaren) C.J. Carlsson från Gävle.   Smeden Carl Johan Carlsson   Innehåll: Min resa till Finland På vandring hemma i Sverige Anställning på Surahammars och Mölntorps bruk Som verkmästare vid Rekarne Mina minnen från Vänersborg I Göteborg och Stockholm I Norrland som maskinuppsättare Huru mina två äldsta barn blevo behandlade av släktingar På Värmlands Björneborg I Bohusländska Read more [...]

Från Förr till Nu, del 1 av hofmålaren och smeden C.J. Carlsson

FRÅN FÖRR TILL NU - Del I av Smeden (och hovmålaren) C.J. Carlsson från Gävle. Smeden Carl Johan Carlsson Innehåll: En omväxlande levnadshistoria Hemkomsten I tjänst hos andra Återigen hemma I sotarlära Hos länsman I skolan i Romfartuna När stjärnan skenade med mig Ett besök hos det grevliga herrskapet På Aske gård I smedlära i Eskilstuna     Carl Johan Carlsson - Hovmålaren Foton: J-berg   1867-1953 Gävle. Read more [...]