For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

N. AUG. Ekberg – Gefle på S. Trädgårdsgatan 3

  Ovanstående firma grundades år 1892 av fabrikör N. Aug. Ekberg, vjlken tidigare förvärvat yrkesskicklighet genom praktik inom smides-, vagnmakeri-, sadelmakeri- och måleribranscherna . Rörelsen bedrev i början vagnfabrikation, men när bilarna började undantränga vagnarna upptogs tillverkning av bil karosserier.   Källardörr från Daniel Kröger fanns kvar 1603 från gård nr 233 söder om slottet, tillhörig kakelugnsmakare G Brandtman och senare fabrikör N A Read more [...]

00- INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVER BERTILS RESA TILL 40-TALETS GÄVLE

Författare är Bertil Aspenberg.   Hela Serien är publicerad i Arbetarbladet år 2010 av Ulrika Rudberg, redaktör för släkt och vänner. Ulrika har lämnat tillstånd att Gavledraget får publicera denna serie till allas glädje då många har missat den. Detsamma har författaren Bertil gjort.  -------------------------- Följ med på Bertils resa till 40-talets Gävle. Bertil Aspenberg presenteras.   När ni har klickat på en länk till en NY DEL  öppnas Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940.

        Källa:                              Del I. Historik   Del II, Hotell och restauranger   Del III. Hamnen och sjöfarten.   Del IV. Arkitekter.   Del V. Byggnadsfirmor.   Del VI. Installatörer .   Del VII. Textilindustri.   Del VIII. Livsmedelsindustri och Bryggerier .   Del IXa. Teknisk & Sötvaruindustri   Del Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XV-Detaljhandel och hantverk-1940.

       källor:                    Beskrivning över Gefle med Omnejd 1940.       O. ÖSTLIN & Co – Grossist GEFLE   Denna firma etablerades år 1877 av grosshandlarna O. Östlin och Axel Kjessel och verksamheten, som var belägen vid Drottninggatan , omfattade bok- och pappershandel samt engrosförsäljning av pappers-, trikå- och kortvaror. Sedermera upphörde minuthandelsrörelsen Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XIV-Forts av Grossister-avd-2.

      källor :                            Beskrivning över Gefle med Omnejd 1940.       Exteriör av firma Joel Mattssons affärsfastighet, Ö. Islandsgatan. 31.   JOEL MATTSSON GEFLE.   Ovanstående firma grundades år 1900 av grosshandlare E. Mattsson och drevs då under dennes namn i mycket blygsam skala med fiskförsäljning från ett salustånd på torget . Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XIII-Grossister-1940.

  Källor:                  Beskrivning över Gefle med Omnejd 1940.     Exteriör av Engwall Hellberg A.-B :s affärsfastighet Holmia.   GROSSISTER.   ENGWALL HELLBERG AKTIEBOLAG GEFLE.   Bolaget bildades 1909 och övertog då kolonialvarufirmorna L. Gust. Hellberg , grundad 1888 samt Carl Fr. Engwall, grundad 1892. Bolaget arbetar huvudsakligen med kolonialvaror och med kaffe, frukt, Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XII-Grafisk Industri-1940.

  Källor:               Beskrivning över Gefle med Omnejd 1940.     PAPPERSFÖRÄDLING & GRAFISK INDUSTRI HANDELSTRYCKERIET CARL G. GUSTAFSON GEFLE.   Detta tryckeri grundades år 1918 av boktryckare Carl G. Gustafson . Firman var först belägen vid Hattmakaregatan 19 , där den drevs till år 1922 då egen fastighet inköptes vid N. Fältskärsgatan 3.   Tryckeriet förfogar över fem stycken moderna Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del XI-Industri och Hantverk-1940.

  DIVERSE INDUSTRI & HANTVERK.   AFFÄRSREKLAM GEFLE   År 1935 grundade fabrikör G. Ahlqvist ovanstående skyltfabrik . Den är belägen i ändamålsenliga, ljusa och trivsamma lokaler vid Nygatan 26 och här utföras alla slag av skyltar, såsom ljus- och etsade skyltar, fasadreklam o. dyl. Firman har upptagit en ny slags ljusskylttillverkning, nämligen roterande ljusglober med färgskiftande ljus samt utför dessutom fasadbokstäver av såväl metall som Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del X-Bilfirmor mm-1940.

Bilfirmor – Träförädlings- & Möbelindustri – Byggnadsmaterial.   Exteriör av Gefle Bilförsäljnings A.-B. vid S. Trädgårdsgatan 3.   . BILFIRMOR.   GEFLE BILFÖR SÄLJNINGS A.-B. GEFLE   Detta bolag, i dagligt tal kallat " Bilbolaget ", bildades år 1931 och utgör en fortsättning på ett tidigare bildat bolag, som bedrev bilförsäljning och reparationsverkstad. Aktiemajoriteten i bolaget inköptes år 1932 av Axel L. Andersson Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del IXb Mekanisk och Metallindustri 1940.

forts. Del IX-b. Mekanisk & Metallindustri. Exteriör av C. G. Petterssons Vagn-& Redskapsfabrik.     C. G. PETTERSSONS VAGN- & REDSKAPSFABRIK TIERP.   År 1889 etablerade fabrikör C. G. Pettersson en liten reparationsverkstad i Tierp för utförande av olika reparationer och smidesarbeten. Fyra år senare upptogs tillverkning av vagnar, såväl finare s. k. fjädervagnar som arbetsvagnar av olika slag. Företaget utvecklades nu rätt kraftigt Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del IXa Teknisk och Sötvaruindstri 1940.

Del IX. Teknisk & Sötvaruindustri – Mekanisk & Metallindustri.   Teknisk & Sötvaruindustri   F. AHLGRENS TEKNISKA FABRIK A.-B. GEFLE     Firman F. Ahlgrens Tekniska Fabrik A.-B. grundades år 1885 av fabrikör Fredrik Ahlgren . Han drev den relativt obetydliga rörelsen till sitt frånfälle 1907, då hans broder Adolf Ahlgren , som under många år varit en verksam medarbetare, inträdde som prokurist och affärsledare. Under dennes ledning Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del III-Hamnen och sjöfarten-1940

          Källor:                      Man kan utan tvekan påstå att Gefle goda hamnmöjligheter varit grundvalen till stadens tillblivelse och att dess väsentliga utveckling stått i starkt sammanhang med hamnen och sjöfarten. En oinskränkt och ostörd sjöfart har sålunda alltid varit stadens livsvillkor och dess historia handlar till stor del om dess oavlåtliga kamp att få behålla en obunden trafik, Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VIII-Livsmedelsindustri och Bryggerier-1940

  Exteriör av Brödfabriken Disa.     LIVSMEDELSI NDUSTRI.     BRÖDFABRIKEN DISA, C. W. Lundhammar & Co   TIERP.   Detta företag etablerades år 1926 under namnet Brödfabriks A.-B . Mattea och verksamheten inrymdes i en nyuppförd fabriksfastighet av tidsenligaste slag försedd med modern maskinell utrustning. Bl. a. installerades en elektrisk ugn av senaste konstruktion, som senare ytterligare förbättrats allteftersom nya Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VII-Textilindustri-1940

      Exteriör av J. F. Bellanders ABs affärsfastighet       TEXTILINDUSTRI.   J. F, BELLANDERS A.-B. GEFLE.   Denna firma har framgått ur det "kortvaru- och manufakturetablissement", som grosshandlare J. F. Bellander öppnade den i april 1891 i Gefle, då han dit överflyttade sin rörelse från Falun. Verksamheten bedrevs från början såsom både detalj- och partiaffär, men förändrades redan under Read more [...]