2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 11

 

Gäller tidsintervallet 27/12 1943 – 17/4 1944

 

 

 

 

 

 

 

FOLKHUSHÅLLNINGEN

 

Frlskontrollnämnden har beslutat att fr.o.m. den 1 april 1944 upphäva bestämmelserna om normalpriser på konserver av fiskbullar, inkokt makrill och inkokt tonfisk.

 

Upphavande av normalpriserna på fisk, m.m.

 

Beslutet avser följande varuslag

a)     färsk och frusen saltvattens fisk (däribland sill och skarpsill) med undantag för strömming.

 

b)      saltad, kryddad, sockersaltad, rökt och lutad saltvattensfisk (däribland salt och rökt sill och skarpsill ävensom rökt strömming — böckling —- samt salt­strömming, surströmming och lökströmming),

 

c)   färsk, frusen, rökt och saltad sötvattens fisk samt

 

d)   färsk och rökt ål.

 

2.     Normalpriserna á  nordhavsräkor skola jämväl upphöra att gälla fr. o. m. den 5 april 1944 tills vidare,

 

 

Meddelande ang hårt bröd

 

Bestämmelserna om inblandning av korn och eftermjöler i det sammalda mjölet har I hög grad försvårat tillverkningen av ett förstklassigt spisbröd.

 

Livsmedelskommissionen har emellertid nu beviljat vissa lättnader i förmalningsbestämmelserna. Härigenom får Wasa-fabrikerna åter möjlighet att tillhandahålla allmänheten spisbröd av 100% ren råg med alla de goda egenskaper« som gjort Wasabrödet till det svenska nationalbrödet.

 

WASA SPISBRÖDSFABRIKER

 

——————————————————-

 

Pröva vattenledningarnas kapacitet!

 

Om det skulle bli allvar — om elden kommer lös —- då hänger mycket på de första minuterna: att Ni får tillräckligt med vatten tillräckligt snabbt.

 

Pröva snarast vattenledningarnas kapacitet (vid översta tappningsstället). Se upp med att rören inte är igenslammade. Är trycket dåligt, kunna de lätt rensas genom sandblästring.

 

Det behöver inte bli fråga om att riva ned rören ur väggarna eller gräva upp markledningar. En fem våningsledning t. ex. rensas på 4 å 5 timmar — utan dryga efterräkningar i form av reparations- och målningskostnader.

 

Inte ens fullkomligt “igenrostade” rör behöva kasseras. Rörgodset är i allmänhet fullgott, och efter rensningen blir kapacitet och livslängd praktiskt taget samma som för nya rör.

 

Sandblästringsmetoden är patentskyddad och arbetet utföres under garanti av Ingenjörsfirma GÖSTA NORDSTRAND, Riddargatan 3, Stockholm, Tel. växel 60 20 05, 60 02 90 och 62 4211.

 

Över en miljon mtr rör ha hittills Igno-rensats för statliga verk, Försvarsväsendet, industrianläggningar, bostadshus, lantgårdar etc.

 

 

1 thought on “2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 11”

  1. Pingback: Aymar Samuelson sparade Gävles tidningsurklipp från 2a världskriget som viktiga tidsdokument | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top