Adelcrantz gjorde Gävle elegant

  Rådhuset i Gävle   Publ. i GD 2016-02-18     Den 30 januari 1716 - för nästan på dagen 300 år se­dan - föddes Carl Fredrik Adelcrantz, en av Sveriges mest kända arkitekter och mannen bakom rådhuset i Gävle. I en längre artikel i Svenska Dagbladet 30 janu­ari i år har Fredric Bedoire, professor vid Konsthögsko­lan och vice preses i Konst­akademin, skildrat hans liv och hans verk.     Under rubriken "Med Adelcrantz blev Stockholm Read more [...]

Elias Martins Gävlebilder – Alf Uddholm

  ELIAS MARTINS BILDER FRÅN GÄVLE   Helmer Piklunds och Ture Karlströms bok om Gävlebranden, Vinden tände staden — tidigare anmäld i GD — har föranlett rektor Alf Uddholm i Gävle att göra några reflexioner med anledning av de båda nyupptäckta bilderna av Elias Martin. Alf Uddholm kommenterar bilderna och redovisar i ett par stycken avvikande meningar från dem som föres fram i boken...   Den nyutkomna boken Vinden tände staden, Helmer Viklunds och Read more [...]

Stenbecks herrgård i Valbo. Del 1

    Foto: Göran Smedberg (porträttet). Konstnär Fritz Smedbergs hem 1947.   Fritz Smedberg var född på Näs gård i Smedjebacken i Dalarna och kom till Valbo 1914, sedan fadern blivit föreståndare på Alborga ålderdomshem. Sjutton år gammal kom han in på Althins målarskola i Stockholm 1917 och genomgick Konsthögskolan under Oskar Björcks ledning 1918-1919, därefter studier i bland annat Wien och Paris. Hans huvudsakliga motivval är hämtat från Telemark i Norge Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Gävle 1708, besök av Professor i medicin Lars Boberg – av Lave Ingvarsson

  Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.   Publicerat i GEFLE Dagblad 30/5 1968.     Ett besök i Gävle 1708        Gävle stad på 1600-talet.   1671 års läroverksbyggnad i Gävle (innehöll både gymnasium och Trivialskola).   S:t Ansgars hus är uppbyggt efter läroverksbyggnadens ritningar men huset är vänd på tvären längs Read more [...]

Gävles slottsgrindar skänkta av herrar brukspatroner – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.                  När länets "herrar brukspatroner" skänkte Gävleborg dess slottsgrindar   l sin Read more [...]

Smedjegatan 22, 24 26 och 28 – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Sämskmakaren, segelduksvävarnas kvarter   Av det tidigare tämligen stora kvarteret Sämskmakaren mellan nuvarande landstingshuset och Is­landets folkskola återstår numera inte mycket. Bortsett från f. d. mästermansgården, som fanns re­dan före 1758 och alltjämt, ehuru Read more [...]

Bergsgatan 32 och 34, L Bergsgatan 3, och Stora Bergsgränd 5- av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.     En timmermansgård från 1700-talet i det nu försvunna kvarteret Smeden           Strax väster om Landstingshuset Read more [...]

Nedre Bergsgatan 15, 17 och 19 samt Kv Gillet 4 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar                På mitten genomskärs kvarteret Gillet av en långsmal tomt, grän­sande såväl till Smedjegatan som Nedre Bergsgatan, och med portar mot båda gatorna. Den ägdes på sin tid av en vaktknekt vid namn Pe­ter Brandt, men såldes av denne troligen omkring 1730 till hovslagaren Read more [...]

Värvarofficers avrättning på Stortorget i Gävle – Erik Wickberg.

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar              Bortsett från sådana mera till­fälliga farsoter som digerdöden på 1300-talet, torde väl Sveriges be­folkning knappast ha åderlåtits så kraftigt som under Karl XII:s rege­ringstid. Det stora nordiska kriget krävde ideligen påfyllning av folk i hans successivt Read more [...]

Smedjegatan 14, 16, 18 och 20 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Ett kronobåtsmännens bostadshörn i nuvarande kvarteret Gillet         Kvarteret Gillet på Gamla Söder torde som bebyggelsecentrum vara omkring ett halvt sekel äldre än det strax söder därom liggande kvarte­ret Mästaren. Praktiskt taget alla Gillets nuvarande Read more [...]

Bergsgränd och Övre Bergsgatan – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.     Sotarbostaden i Stora Bergsgränd         Bebyggandet av den långsmala tomten med nuvarande gatumimmer.  Stora Bergsgränd Read more [...]

“Guds gåfva” av Gävle och kaparna – av Erik Wickberg

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar        Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.           Snauskeppet "Guds Gåfwa" om sina 64 svåra läster var egentligen byggt i Piteå 1741, men införliva­des Read more [...]

Nedre Bergsgatan 20, 26 och 28 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Hur hustimmerman Hans Berglins änka skaffade sig fosterbarn på gamla dar     Den förste bebyggaren av tom­ten Nedre Bergsgatan 26 torde ha varit gatläggaren Eric Olsson Sik (f. ca 1701, d. 1776), som 23 april 1746 fick "tillstånd att inhägna denna gårdstomt", Read more [...]

Nedre Bergsgatan 22, Bergsgränd 1, Övre Bergsgatan 11 – av Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar          Tornväktare Sandströms nya hem vid Nedre Bergsgatan 22         Såsom tidigare berättats i kapit­let. "Om två århundradens äga­re till gården Smedjegatan 12, sål­de tornväktaren Michael Sandström denna gård 1748 till kofferdibåtsmannen Peter Biörkman. Read more [...]