For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Ferdinand Bobergs industribyggnad i Gävle – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 15 december 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Bobergs första och sista industribyggnad i Gävle – av Folke Löfgren       Från gasklockorna i Gävle spreds i flera decen­nier inte endast ljus på våra gator och gränder utan även värme i våra bostäder. Nog var det mera romantiskt att stå under en gaslykta och leta efter en nyckelknippa än under en kallt lysande neonlykta. Gasljuset hade ett mer levande Read more [...]

Soldatkyrkan – en fast punkt för militär och allmänhet – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 8 seiptemer 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Soldatkyrkan – en fast punkt för militär och allmänhet – Folke Löfgren   KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.       Den här portalen med det långa svepande taket och den vackra sandstenstrappan tillhör Hälsinglands Read more [...]

Söders Koloniträdgårdar i Gävle – av Folke Löfgren

  Publicerat lördag 28 september 1985 i Gefle Dagblad Från Åke Nyléns tidningsurklipp   TACKA LINDH FÖR TRÄDEN   KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.     I år (1985) är det 80 år sedan koloniträdgårdarna på Söder anlades: Portalen som leder in i området har på framsidan följande text: "Gefle Koloni­trädgårdar". Read more [...]

Strömvallen, tacka Isaac Westergren för den – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 7 september 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Tacka sprintern för Strömvallen.   KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT FÖRSTORA DEN Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.       DEN HÄR porten leder in till en av landsortens vackraste idrottsplatser — Strömvallen i Villastaden. Den som ritade läktarna var Erik Vestergren. Read more [...]

Kyrkan på “Steneberget” – av Folke Löfgren

    Publicerat i Gefle Dagblad lördag 18 augusti 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp       Det här är huvudin­gången till Staffans kyrka i Gävle.   Kyrkan vilar på "hälleber­get" eller kanske rättare sagt på, som man sa förr, Steneberget. På tusentalet låg större delen av centrala Gävle under vatten. Det vi i dag kallar Södertull, där Gefle Porslinsfa­brik och Amucentret nu är efter Södra Kungsgatan, låg ovanför vattnet.  I Read more [...]

Lilla Tierp, där saknade ingen vilja, mod och kraft – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 5 oktober 1985.   KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   "Fyrkantiga torg, fyr­kantiga esplanader, fyrkantiga hus, inte ett rundat hörn. Allt avmätt, rätvinkligt. Just fyrkantigt".   Beskrivningen, som författar­innan Agnes von Krusenstjerna gav barndomsstaden, kan gälla en stor del av det äldre Gävle. Det fyrkantiga mönstret skissades redan på 1650-talet Read more [...]

Stenfastighet bland Gamla Gefles trähus, där föddes Karolina Själander – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 20 oktober 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – Klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till texten.     Stenfastigheten V Islandsgatan 8 är en främ­mande fågel i Gamla Gefles sammanhängande trähusbebyggelse. På 1660-talet levde här en man som hette Erik Uhrwäder. Ef­ter honom gick gården i arv i flera fiskarsläkter för att år 1799 övergå till Christina Read more [...]

BORGARSKOLAN – En byggnad som har tyngd och kraft – av FOLKE LÖFGREN

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 17 mars 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Vid Borgarskolans huvudingång finns två kapitäler, på dessa stå två sköldbärande lejon.   Den här entrén med porten och det fint smidda järngallret med årtalet 1915 samt bokstäverna GB och Hl leder in till Borgarskolan. Skolan har sitt ursprung från 1796 då kommerserådet P Brändström lämnar 10 000 riksdaler till startandet av en Elementarskola i Gävle.   I Read more [...]

BOMHUS, det välordnade nybyggarsamhället – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 11 November 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp          HOLMSUNDS HERRGÅRD ägdes av Pehr Elfstrand Danielson och förmodligen var det han som ville att den skulle likna  den i Forsbacka. Vid sekelskiftet köptes Holmsunds egendom, som dittills fungerat som lantgård och sommarresidens, av Korsnäs AB som nu låtit restaurera den.   För de förmögna borgarna i Gävle var det ett slags statussymbol på 1800-talet Read more [...]

Stadshypotek Nygatan 16, en stöttepelare – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 5 maj 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     En  Stöttepelare i torgmiljön   Den här portalen återfinns i Gävle-Dala Stadshypoteksförenings fastighet Nygatan 16 i Gävle. Man stannar gärna och beundrar dör­rarna till huvudentrén. Dessa bekläddes 1983 med sex stora bronstavlor uppta­gande motiv utförda av konstnären Per Nilsson Öst.   Tavlorna föreställer:   1) Gävle Rådhus, gamla Read more [...]

Gefle Orgelfabrik, vacker fabriksbyggnad – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 18 maj 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     För hundra år sedan hade Gävle Orgel- & Pianofabrik 45 anställda. Företaget låg i korsningen Norra Kansligatan/Hantverkargatan och huset finns fortfarande kvar. Hantverkargatan 33 är en fabriksbyggnad som till det yttre, i utsmyckning kan tävla med flera bostadshus i Gävle.   ■ ■ Det här huset, Hantverkargatan 33, är en fabriksbygg­nad, som till Read more [...]

ALBION – skandalhuset som blev slott – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 6 april 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   ■ ■ Albion är beläget i södra delen av Gävle. Kvarteret omges i väster och norr av AMU-centrets lokaler och verkstäder, i öster av ett mindre kolo­niområde och i söder av ett småindustriområde.   Om kvarteret skulle jag i dag kunna skriva en roman. Roma­nens första kapitel skulle bli lyckosamt, andra kapitlet mörkt och dåligt. Det hela skulle år 1971 får ett lyckligt Read more [...]

Börshuset ett minne från sjöfartsstadens storhetstid – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 10 november 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Det här var en gång entrén till Europas nordligaste varubörs. Den var belägen i fastigheten Kyrkogatan 33 mitt emot Grand hotell.  Planen vid sidan om byggnaden kallas i dag för Börsplan.   Huset uppfördes av AB Gefle Filialbank i böljan på 1850-talet i nyantik stil. Byggnaden, som då bestod av en våning med entresol (mellanvåning) utgorde filialbankens lokal och börs.       Huvudingången Read more [...]