Aymar Samuelson sparade Gävles tidningsurklipp från 2a världskriget som viktiga tidsdokument

 

När vi läser i dagens Dagstidningar eller TV-nyheter möts vi av många rubriker som ”Katstrof i vårt samhälle, Fattigsverige, Nöd, elände, Samhället tar inte sitt ansvar” etc. Jag är troligen själv inget undantag.

 

Efter att nu ha fått ta del av omfattande och noggrant antecknat och sparat material i form av tidningsurklipp från tiden när 2a världskriget pågick har jag själv börjat reflektera över hur vi nu har det i förhållande till tidigare generationer.

 

En nu avliden Gävlebo som presenteras nedan har mycket prydligt sammanställt samtliga tidningsurklipp från denna tid här i Gävle mellan intervallet 1940 – 1943. Visst har jag hört fragment berättas från mina döda föräldrar om den tiden men förstod aldrig hur svår situationen var även för oss Svenskar. Vi gnäller och tycker synd om oss själva men vi lider åtminstone inte brist på nödvändiga basvaror. Själv tycker jag dessa urklipp är en nyttig påminnelse om hur våra äldre generationer hade det. Jag fick en rejäl tankeställare.

 

Vi tar så mycket för givet och jämför oss enbart med våra grannar runt omkring oss. Varför inte lyfta medvetenheten bakåt om hur det verkligen var även här i Sverige tidigare. Och ändå var vi helt skonade från själva kriget! Låt oss en liten sund åtminstone vara litet tacksamma över allt som vi har.

 

Jag får mycket varierande material från alla som läser denna webbsite och genom detta bidrar allt fler till att spara Gävles historia. Jag kommer nu att regelbundet publicera material från dessa tre tjocka pärmar med tidningsurklipp från krigstiden.

Ändå har jag bara valt ut en bråkdel av det digra materialet/Lisse-Lotte

 

Ur Åke Nylens tidningsurklipp från Gefle Dagblad lördag 14 april 2007

I Rettigska palatsen en trappa upp fanns Kristidsnämnden

 

11) Kristidsnämnden.En trappa upp i Rettigska palatset fanns under krigsåren Kristidsnämnden. Dit fick man gå för att hämta ut sina ransoneringskuponger som berättigade till köp av kött och smör och andra matvaror som det var brist på. Kupongerna var avsedda att garantera en rättvis fördelning av varorna och skulle skydda mot svartabörshandel.– Jag jobbade som springgrabb på Engwall & Hellberg och fick ofta ta mig uppför de där trapporna för att redovisa de kuponger som firman fått in, berättar Rolf Karlsson.Detta har kompletterats av Lisse-Lotte Danielson
 ——————————————————–
PRESENTATION AV MEDBORGAREN SOM SPARADE DESSA TIDSDOKUMENT

 

Författaren som sparat alla tidningsurklippen i Gävle från 2a världskriget var Lasarettsläkare AYMAR Samuelson. Han var född på Söder i Stockholm år 1900 och dog tyvärr alltför ung år 1959. Ett hårt slag för både hustrun och dottern.

 

Aymar kom till Gävle och öppnade privatpraktik 1937? på Kyrkogatan mitt emot nuvarande Biblioteket och var dessutom konsultläkare på sjukhuset. Enligt kollegan Lennart  gjordes sköljen på avd 10 om till operationssal åt honom och ett undersökningsrum hade han också på medicinkliniken.

 

Hans mentor var Professor Nordensson? som  lät honom välja mellan Gävle och Kalmar att etablera sig i  och då blev valet lätt eftersom både han och hustrun hade syskon och föräldrar i Stockholm.

 

Ögonkliniken i Gävle som han byggde upp från grunden tillkom så 1946.

——————————————–

 

Utvald innehållsförteckning  

 

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 1

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 2

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 3
2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 4

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 5
2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 6

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 7

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 8

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 9

 2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 10

 2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 11

 2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 12 och SISTA DELEN.

 

—————————

juni 10, 2012

Sammanställt och kompletterat med foton av lisse-lotte@danielson.be

 

 

 

 

Scroll to Top