Flyktingstödet gör landshövding i Gävle stolt

Här i trådgården sitter Per Bill ofta och äter middag med familjen, berättar han för GDs reporter Emma Åhman     I GDs artikel 3/8 2016 frågar Emma Åhman landshövding Per Bill hur första året i Gävle har varit. Landshövdingen betonar bl a att Flyktingstödet gör honom stolt.   Han lovordar  både  bostaden och staden Gävle och tycker att det första året har varit över förväntan. Han anser att Gävleborgarna ska skryta om sitt höga flyktingmottagande. Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Ellen Hagen, landshövdingskan på Gävle slott, föreslagen som efterträdare till sin man – av Ulla Sundin

Ellen Hagen sommaren 1916. Tord Hagens bildsamling.   Källa: Från Gästrikland 1999-2000, sid 127 - 135   Ellen Hagen, pionjär inom svensk kvinnorörelse, en av de främsta i arbetet för rösträtt åt kvinnorna i Sverige, populär föreläsare och skriftställare. Lands­hövdingens fru på Gävle slott 1918-1922.   I en vänbok som gavs ut till hennes 80-årsdag 1953 berättas om denna aktiva kvinna som uträttade så mycket, fick så många vänner och Read more [...]

Släkten Flensburg i Gävle på 1800- och 1900-talet

  Släkten Flensburg i Gävle var en framträdande affärsfamilj i Gävle under slutet av 1800- och början av 1900-talet. 1)   Frans Oscar född i Malmö 1820, död i Gävle 1883. Övertog 1846 apoteket av svärfadern Johan Cornelius Luth  (1774-1852) som i sin tur var son till apotekare Lars Luth (1743-1803).  Lars hade redan 1772 köpt apoteket Lejonet som Flensburg arrenderade ut 1857 och sålde 1861.   Frans  anlade i Sätra 1861 Sveriges första  fabrik för Read more [...]

Landshövding Barbro Holmberg snart 60 år firar på sitt slott

april 04, 2012   Hur kan man ha så mycket inflytande och vara så duktig och ändå se ut som en nätt liten flicka - undrar just om något annat län har en landshövding som är så oerhört populär  som  vår i Gävleborgs län?   Vi har verkligen ett LEVANDE slott. Kung Johan III skulle ha varit mycket stolt över sitt initiativ.       Read more [...]

57 Maria (Maja) Warfvinge, del 2 kap LVII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. MARIA (MAJA) WARFVINGE.( 1880 - 1938) GIFT MED SVEN LÜBECK   MAJA WARFVINGE, född 1880, gifte sig 1905 med dåvarande avdelningschefen i Vattenbyggnadsbyrån, civilingeniören Sven Lübeck. Som maken vid utnämningen till länschef var riksdagsledamot och därjämte knuten till den Tryggerska ministären såsom kommunikationsminister skedde ej flyttningen till Gefle förrän något år senare. Men Read more [...]

54 Robert Hagen, del 2 kap LIV

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ROBERT HAGEN.(1868 - 1922) LANDSHÖVDING 1918 – 1922 NÄR ROBERT HAGEN 1918 utnämndes att efterträda greve Hugo Hamilton som landshövding i Gävleborgs län och ståthållare på Gävle slott kunde han vid något över femtio års ålder blicka tillbaka på en både ovanlig och hedrande karriär. Det påpekades mycket riktigt i pressen som något ytterst sällsynt, att en person, som börjat Read more [...]

47 Carl Adolf Theodor Björkman, del 2 kap XLVII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  CARL ADOLF THEODOR BJÖRKMAN.(1831-1908) LANDSHÖVDING 1883-1899 EFTER STUDIETID I Uppsala och vid Skogsinstitutet företog Björkman forskningsresor, delvis med statsunderstöd, till Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike och Danmark. Han var därefter lärare i olika repriser vid Skogsinstitutet samt jägmästare i Stockholms län. 1856 fick han statens uppdrag att undersöka och avgiva berättelse Read more [...]

27 Anna Printzensköld, del kap XXVII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ANNA PRINTZENSKÖLD (1654 - 1721). GIFT MED AXEL VON SCHAAR De år som Anna Printzensköld kom att som "landsherrinna" - en titel som ännu används i avlägsna bygder - få tillbringa på Gefleborg blev säkerligen - trots de ryska fångar som tidvis "logerades" där - de mest lugna och angenäma som hon fick uppleva. Hon hade tidigare följt sin make i fält, både inom och utom landets gränser. Read more [...]

59 Rickard Sandler, del 2 kap LIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   RICKARD SANDLER.( 1884 - 1964 )   LANDSHÖVDING 1941 – 1950   UTAN TVIVEL SKULLE man göra sig skyldig till en allvarlig - och förty klandervärd - felbedömning, ifall man påstod att Rickard Sandler nådde sin karriärs kulminationspunkt när han år 1941 utnämndes till landshövding i Gävleborgs län. Före denna tidpunkt hade han under en nära 30-årig parlamentarisk bana gjort sin Read more [...]

Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 1 1550-talet till 1719

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN (1873-1967) om livet på Gävleborgs slott. - Landshövding Robert Hagens hustru. Ellen Wadström, gift med Robert Hagen Utgiven av Landshövding John Lingman 23 september 1955  Landshövding John Lingman LIVET PÅ GEFLEBORG UNDER FURSTAR HÖVDINGAR FRUAR I 350 ÅR ---------------------------------------------------------------------------- INNEHÅLL - DEL I. Del I, Slottets historia Del II, Johan III Del III. Catharina Jagellonica Del Read more [...]

46 Gustaf Fredrik Asker, del 2 kap XLVI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    GUSTAF FERDINAND ASKER(1812-1897)   LANDSHÖVDING 1861-1883   EFTER ATT REDAN vid aderton år ha fullbordat sina studier i Uppsala började Asker omedelbart att tjänstgöra i Göta hovrätt, där han år 1845 blev assessor. Efter sin fader valdes han till borgmästare i Jönköping och skötte befattningen förtjänstfullt i tolv år. Han företrädde Jönköpings stad i borgarståndet vid Read more [...]

44 Lars Magnus Lagerheim, del 2 kap XLIV

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   LARS MAGNUS LAGERHEIM(1785/6?-1858) LANDSHÖVDING 1843-1853   LARS MAGNUS WEIDMAN-LAGERHEIM var son till den mycket lärde Theologie Doktor Thure Weidman, som innan han blev biskop i Skara var professor i grekiska och österländska språk vid universitetet i Lund och ledamot av många lärda akademier och samfund. Hans mor var dotter till biskopen Olof Celsius. Förfäderna hade också varit Read more [...]

43 Catharina Ulrika (Ulla) Montgomery, del 2 kap XXXXIII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   CATHARINA ULRIKA (ULLA) MONTGOMERY (1787-1866)   GIFT MED ERIC SPARRE   ULRlKA (ULLA) MONTGOMERY, gift med Eric Sparre, var ett av de tolv barn som överste Robert Montgomery hade i sina tre äktenskap, "den sturske Montgomery, kvinnotjusaren, kungagunstling, statsfånge", om vars spännande krigiska och romantiska öden i många länder det skrivits så mycket. Ulla hade ärvt sin fars mörka, Read more [...]

42 Eric Samuel Sparre, del 2 kap XXXXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERIC SAMUEL SPARRE (1776-1843) LANDSHÖVDING 1813-1843 I SINA MEMOARER skriver Malla Montgomery-Silfverstolpe att hon sammanträffat med sin halvsyster Ulrika Montgomerys blivande make, kabinettskammarherren Eric Sparre. och att han gjort ett mycket gott intryck. Efter deras giftermål jular hon år 1810 med dem på Cederhielmska släktgården Lindholmen i Uppland. Ulrikas mor var Märta Ulrica Read more [...]