For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 1 1550-talet till 1719

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN (1873-1967) om livet på Gävleborgs slott. - Landshövding Robert Hagens hustru. Ellen Wadström, gift med Robert Hagen Utgiven av Landshövding John Lingman 23 september 1955  Landshövding John Lingman LIVET PÅ GEFLEBORG UNDER FURSTAR HÖVDINGAR FRUAR I 350 ÅR ---------------------------------------------------------------------------- INNEHÅLL - DEL I. Del I, Slottets historia Del II, Johan III Del III. Catharina Jagellonica Del Read more [...]

Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 2 1719 till nutid

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN (1873-1967) om livet på Gävleborgs slott. - Landshövding Robert Hagens hustru. Ellen Wadström, gift med Robert Hagen Utgiven av Landshövding John Lingman 23 september 1955 Landshövding John Lingman LIVET PÅ GEFLEBORG UNDER FURSTAR HÖVDINGAR FRUAR I 350 ÅR ---------------------------------------------------------------------------- INNEHÅLL - DEL II. (Serien fortsätter här från Del I) Del XXX, Magnus Palmquist Del XXXI, Read more [...]