Gävle stadsbild 1446-1600-talet – Jan Sterner

År 1446 Hur såg Gävle ur 1446, då staden fick sina stadsrättigheter? Tyvärr är frågan svår att besvara, eftersom vår kännedom om medeltidsstaden är mycket begränsad. Detta beror dels på att stadens arkiv förmodligen förstördes vid stadsbranden 1569, dels på att man försummade arkeologiska undersökningar i samband med all nybyggnation vid till exempel Stortorget och vid Kyrkogatan (Landstingshuset) under 1960- och 70-talen. Även bränderna 1569, 1776 och 1869 och rivningarna Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 4 Yngre Järnåldern

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985.      Gravhögarna — symboler för ett gryende klassamhälle   På en höjd invid Åby gård på Valboslätten finns ett gravfält från yngre järnåldern (400—1500 e. Kr). Fältet består av 13 högar och 7 runda stensättningar. Både högar och stensättningar omges av kantkedjor lagda med 0.4—0.8 meter höga stenar.   Denna typ av gravar är vanligtvis brandgra­var. Man brände den döde på Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 3 Järnåldern

Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Björkebåten hade varken segel eller åror    ”Svionernas samhällen följa nu; de ligga ute i själva oceanen. För/utom i män och vapen ha de sin styrka i flottor. Skeppens form avviker från den vanliga i det hänseendet, att en spetsig stäv åt båda hållen bildar en framstam, som alltid är klar för landning. Segel föra de icke, ej heller anbringa de åror i rad vid sidorna. Årorna äro lösa, Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 2 Stenåldern

Publicerat i Gefle Dagblad ?  1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Ett lyckligt jägarfolk nådde havet vid Jädraåns dalgång 2. STENÅLDERN   I montrarna med fynd från yngre stenåldern (3000—1500 f.Kr.) på länsmuseet i Gävle kan man bland annat se yxor av grönsten försedda med skafthål. Dessa har åstadkommits med hjälp av ett rörben och sand och vatten har använts som slipmedel. Rörbenet har förmodligen varit fäst vid någon typ av vridanordning.   Stenyxorna Read more [...]

Stora Holmen eller Holmen av Kjell Hertzman

Publicerat i Gefle Dagblad onsdag 21 mars 1990.   Källa är Åke Nyléns tidningsurklipp     Café Holmia som kom till vid i början av seklet, var fortfarande ölkafé vid slutet av 1940-talet, då jag som liten grabb fick följa med pappa när han skulle dricka söndagspilsnern. Till pilsnern hörde en obligatorisk portion pölsa (som gubbarna inte ville ha) vilken med stor generositet överläts till mig. Ibland kunde jag sitta med tre-fyra pölstallrikar. Jag Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-SAMMANST Del I – XV-1940.

        Källa:                              Del I. Historik   Del II, Hotell och restauranger   Del III. Hamnen och sjöfarten.   Del IV. Arkitekter.   Del V. Byggnadsfirmor.   Del VI. Installatörer .   Del VII. Textilindustri.   Del VIII. Livsmedelsindustri och Bryggerier .   Del IXa. Teknisk & Sötvaruindustri   Del Read more [...]

Arkiven i ett landstingsarkiv – en dold resurs, Av Eva Lindelöw Sjöö

  Innehållsförteckning Landstingen Landstingsarkivet Det första landstingsmötet Sjukvården Barnhem Förlossningsjournaler och barnmorskeböcker Kommunikationer Landstingets undervisning Gefleborgs läns förening för sinnesslöas barns vård Landstingsarkivet i framtiden Noter ------------------------------ "Har vi kommit till journalarkivet?" Vi vänder blickarna mot dörröppningen och mot ett par besökare som tittar frågande tillbaka på oss.   "Nej, säger Read more [...]

Händelser i Gävles allmänna historia från 1400 till 2000 – talet, sammanställning

Gå direkt till resp. sekel: 1400-1500-talet 1600-talet 1700talet 1800-talet 1900-talet 2000-talet -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Händelser 1400 - 1500-talet Beskrivning över Gefle med omnejd mellan 1400-1900-talet. Gävle från vikingatiden och fram till och med 1500-talet. Livet på GEFLEBORGS SLOTT: DEL I 1500-talet till 1719 Livet på GEFLEBORGS SLOTT: DEL II 1719 - Read more [...]

Om jord hörande till och under Gefle stad under 1500- 1600- och 1700-talet

 (Om länkarna hänvisar till felaktiga platser - välj under Meny verktyg webbläsarens "Inställningar för Kompatibilitetsvyn - Välj antingen - Lägg till den här webbplatsen eller Visa Alla".) 1 en och annan av Sveriges Städer har under de senaste åren anspråk väckts, till en del med framgång, om återvinnande av donationsjord, som olagligen frångått dem. En dylik fråga har nyligen blivit väckt hos Stadsfullmäktige i Gefle, och detta är anledningen, varför dessa anteckningar Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del I-Historia.

  ----------------------------------------------------------- BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD. Utvalda stycken - del I år 1940. Källor: GEFLE En historisk orientering Sannolikt redan under yngre järnåldern torde den ort, där Gefle nu utbreder sig, varit ganska tätt befolkat. Härom vittnar bl. a. en hel del arkeologiska fynd. Möjligheterna för en bofast befolkning att här finna skydd samt att kunna livnära sig var också goda. Läget kring en inre vik av havet var Read more [...]

250 års hantverkshistoria, bok av Ture Karlström

250 års hantverkshistoria Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp Från Gefle Dagblads arkiv - tidpunkt ?. HELA HISTORIEN.   Karl Raak, hedersordförande i Gefle Hantverksförening, och Ture Karlström, fil dr, glädjs åt nya boken om Gefle Hantverksförenings 250-åriga historia. Ture Karlström har skrivit den. Foto: mats olsson   GÄVLE Gefle Hantverksförenings rötter sträcker sig längre tillbaks i tiden än man tidigare Read more [...]

Historiken kring Gavleån av Vanja Duvhammar

    Staden är belägen på en bekväm ort, där Gefle-Ån, kommande utur Storsjön 1 1/2 mil därifrån, löper igenom staden till laxfisket härstädes, därest hon delar sig i trenne armar, Storån, Österån och Islandsån kallade. Att nämna Storån i synnerhet, så vankas här icke allenast lax utan ock Vimba Vimba (Vimma) m. m., som hit uppstiga ur havet till en otrolig myckenhet i lektiden. Ån är ock däruti mycket fördelaktig, att de handlande kunna med sina fartyg, Read more [...]

GÄVLE FRÅN VIKINGATIDEN OCH FRAM TILL 1600-TALET

  Denna klickbara länk vänder sig enbart till ungdomar! Källor: Jan Sterners bok "Tvåtusen år i Gävlebygden". En oerhört intressant bok - Köp den! "Gefle och dess slägter" samt "Ur Gävle stads historia" från 1946. "Tokrektorn" av Alf Uddholm. Gävle stadsbild av Ture Karlström. VIKINGATIDEN Hur länge har Gävleområdet varit bebyggt? Östersjön täckte den nuvarande tätorten och stora delar av Gävletrakten under stenåldern men i Mårtsbo söder om Gävle Read more [...]

Gamla gravstenar i stora Gefle, av Märta Lindeberg

  Nedanstående filer från Sehlbergs anteckningar har medvetet valts i mycket stort format för att underlätta läsbarheten. Vandra runt med webbläsarens hissar.       GAMLA GRAVSTENAR I STORA KYRKAN I GEFLE – Av MÄRTA LINDEBERG   Innan den senaste reparationen av Stora kyrkan påbörjades trodde man på – och sörjde över – en uppgift, som hade att förtälja att alla de gravstenar, som förut utgjorde så gott som hela golvytan i kyrkan, förstörts vid värmeledningens Read more [...]