Flyktingstödet gör landshövding i Gävle stolt

Här i trådgården sitter Per Bill ofta och äter middag med familjen, berättar han för GDs reporter Emma Åhman     I GDs artikel 3/8 2016 frågar Emma Åhman landshövding Per Bill hur första året i Gävle har varit. Landshövdingen betonar bl a att Flyktingstödet gör honom stolt.   Han lovordar  både  bostaden och staden Gävle och tycker att det första året har varit över förväntan. Han anser att Gävleborgarna ska skryta om sitt höga flyktingmottagande. Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Landshövding Barbro Holmberg snart 60 år firar på sitt slott

april 04, 2012   Hur kan man ha så mycket inflytande och vara så duktig och ändå se ut som en nätt liten flicka - undrar just om något annat län har en landshövding som är så oerhört populär  som  vår i Gävleborgs län?   Vi har verkligen ett LEVANDE slott. Kung Johan III skulle ha varit mycket stolt över sitt initiativ.       Read more [...]

57 Maria (Maja) Warfvinge, del 2 kap LVII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. MARIA (MAJA) WARFVINGE.( 1880 - 1938) GIFT MED SVEN LÜBECK   MAJA WARFVINGE, född 1880, gifte sig 1905 med dåvarande avdelningschefen i Vattenbyggnadsbyrån, civilingeniören Sven Lübeck. Som maken vid utnämningen till länschef var riksdagsledamot och därjämte knuten till den Tryggerska ministären såsom kommunikationsminister skedde ej flyttningen till Gefle förrän något år senare. Men Read more [...]

54 Robert Hagen, del 2 kap LIV

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ROBERT HAGEN.(1868 - 1922) LANDSHÖVDING 1918 – 1922 NÄR ROBERT HAGEN 1918 utnämndes att efterträda greve Hugo Hamilton som landshövding i Gävleborgs län och ståthållare på Gävle slott kunde han vid något över femtio års ålder blicka tillbaka på en både ovanlig och hedrande karriär. Det påpekades mycket riktigt i pressen som något ytterst sällsynt, att en person, som börjat Read more [...]

47 Carl Adolf Theodor Björkman, del 2 kap XLVII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  CARL ADOLF THEODOR BJÖRKMAN.(1831-1908) LANDSHÖVDING 1883-1899 EFTER STUDIETID I Uppsala och vid Skogsinstitutet företog Björkman forskningsresor, delvis med statsunderstöd, till Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike och Danmark. Han var därefter lärare i olika repriser vid Skogsinstitutet samt jägmästare i Stockholms län. 1856 fick han statens uppdrag att undersöka och avgiva berättelse Read more [...]

59 Rickard Sandler, del 2 kap LIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   RICKARD SANDLER.( 1884 - 1964 )   LANDSHÖVDING 1941 – 1950   UTAN TVIVEL SKULLE man göra sig skyldig till en allvarlig - och förty klandervärd - felbedömning, ifall man påstod att Rickard Sandler nådde sin karriärs kulminationspunkt när han år 1941 utnämndes till landshövding i Gävleborgs län. Före denna tidpunkt hade han under en nära 30-årig parlamentarisk bana gjort sin Read more [...]

46 Gustaf Fredrik Asker, del 2 kap XLVI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    GUSTAF FERDINAND ASKER(1812-1897)   LANDSHÖVDING 1861-1883   EFTER ATT REDAN vid aderton år ha fullbordat sina studier i Uppsala började Asker omedelbart att tjänstgöra i Göta hovrätt, där han år 1845 blev assessor. Efter sin fader valdes han till borgmästare i Jönköping och skötte befattningen förtjänstfullt i tolv år. Han företrädde Jönköpings stad i borgarståndet vid Read more [...]

44 Lars Magnus Lagerheim, del 2 kap XLIV

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   LARS MAGNUS LAGERHEIM(1785/6?-1858) LANDSHÖVDING 1843-1853   LARS MAGNUS WEIDMAN-LAGERHEIM var son till den mycket lärde Theologie Doktor Thure Weidman, som innan han blev biskop i Skara var professor i grekiska och österländska språk vid universitetet i Lund och ledamot av många lärda akademier och samfund. Hans mor var dotter till biskopen Olof Celsius. Förfäderna hade också varit Read more [...]

43 Catharina Ulrika (Ulla) Montgomery, del 2 kap XXXXIII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   CATHARINA ULRIKA (ULLA) MONTGOMERY (1787-1866)   GIFT MED ERIC SPARRE   ULRlKA (ULLA) MONTGOMERY, gift med Eric Sparre, var ett av de tolv barn som överste Robert Montgomery hade i sina tre äktenskap, "den sturske Montgomery, kvinnotjusaren, kungagunstling, statsfånge", om vars spännande krigiska och romantiska öden i många länder det skrivits så mycket. Ulla hade ärvt sin fars mörka, Read more [...]

42 Eric Samuel Sparre, del 2 kap XXXXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERIC SAMUEL SPARRE (1776-1843) LANDSHÖVDING 1813-1843 I SINA MEMOARER skriver Malla Montgomery-Silfverstolpe att hon sammanträffat med sin halvsyster Ulrika Montgomerys blivande make, kabinettskammarherren Eric Sparre. och att han gjort ett mycket gott intryck. Efter deras giftermål jular hon år 1810 med dem på Cederhielmska släktgården Lindholmen i Uppland. Ulrikas mor var Märta Ulrica Read more [...]

41 Salomon Mauritz von Rajalin, del 2 kap XXXXI

      En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   SALOMON MAURITZ von RAJALIN (1757-1825)   landshövding 1812-1813   KRIGARE HADE DE flesta av ståthållarne på Gefleborg varit innan de fingo denna post och många fördes efter några år på nytt ut i fält. Salomon Mauritz von Rajalin tyckes ha varit den förste, som från däcket på ett flaggskepp flyttades över till de 'nordliga markerna. Släkten, som härleder sig från en känd Read more [...]

40 Juliana Duwall, del 2 kap XXXX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   JULIANA DUWALL (1759-1789)   GIFT MED FREDRIK ADOLF ULRIK CRONSTEDT   Juliana Duwall var aderton år då hon gifte sig med hovintendenten greve Cronstedt och blev under de åtta år hon levde på Gefleborgs slott en vid sin makes sida mycket uppskattad värdinna och slottsfru. Hon var mycket gästfri och vidgade sällskapskretsen, men ville även höja umgängeslivet och giva det ett rikare Read more [...]

63 Lisa Norin, del 2 kap LXIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. LISA NORIN.   GIFT MED ELON ANDERSSON   LISA NORIN, född i Ovanåker, Hälsingland, gifte sig 1915 med dåvarande chefredaktören, sedermera landshövding Elon Andersson och var med honom i många år bosatt i Bollnäs, innan inflyttning skedde på slottet, sedan landshövding Sandler lämnat detsamma.   Värdinneskapet på Gefleborg har hon skött på ett lika älskvärt som representativt Read more [...]

62 Elon Andersson, del kap LXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   ELON ANDERSSON.( 1891 - 1954)   LANDSHÖVDING 1950 – 1954     ELON ANDERSSON blev den förste av Gävles egna söner som flyttade in som ståthållare på det gamla Gefleborg. Hans bana blev också i sin helhet ett uttryck för den samhällsomdaning, som det demokratiska genombrottet medförde. På grunden av en stark och mångsidig begåvning var det den egna okuvliga energien som byggde Read more [...]