Språkbegåvning blev bondpojken Mårten Helsings uppgång och fall -Alf Uddholm

  MÅRTEN HELSING, TURKARNA OCH EUROPAS FRED 1559 |   Förlag: Gästriklands Kulturhistoriska förening Publicerat 3 november 2004     På 1500-talet fick Mårten Helsing, en bondpojke från Ljusdal, sin utbildning vid Gävle lärda skola. Han fortsatte vid tyska universitet, och sedan självaste Filip Melanchton rekommenderat honom till Gustav Vasa och prisat hans lysande begåvning och kunskaper i latin, grekiska och hebreiska, gjorde han en raketkarriär Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Lerviks Herrgård. Gävle, F. d. trädgårdsdirektör Georg Holmberg.

  Fastigheten är taxerad till 23.000 kr. och har en areal av 26.600 kvm. G. Holm­berg förvärvade fastigheten 1941. G. Holmberg är född i Stockholm och uppväxt i Skåne. Han har under flera år praktiserat i Tyskland och Danmark. 1912 blev han trädgårdsmästare vid Lemshaga slott på Värmdö, och 1914 övertog han trädgårdarna vid Karlsborg Haga samt 1922 arrendet av Ulriksdals kungsgård. Han bosatte sig i Gävle 1943. Han har tidigare varit styrelseledamot i Stockholms Norra Read more [...]

Honnons släkt i Gävle – kompl av Jonas Kushner och översänt av Mats Eriksson

    Gävlesläkten Honnons ursprung Några anteckningar ur skotska källor   Av Jonas Kushner Bidraget är insänt av Mats Eriksson Bland de opublicerade genealogiska anteckningar som gävlehistorikern E Sehlberg efterlämnade1 finner man en del uppgifter om släkten Honnon och dess medlemmar under 1600- och 1700-talet. Denna släkt, som under åtminstone ett par generationer spelade en viss roll i stadens historia, härstammade från den skotskbördige rådmannen Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen, Del 11 — 1500-talet

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Johan III – grundaren av Gävle slott ”Omfattade sitt rike med stor lidelse”   Gustav Vasas tre söner. Erik, Johan och Karl, blev alla kungar i Sverige. Två av dem är bemärkta, Erik XIV med sin blandning av genialitet och vansinne, Karl IX, den hårdföre, maktlystne och hänsynslöse. Den tredje vasa­kungen, Johan III, har kommit i skymun­dan. Han har ansetts svag och vankel­modig.   Några Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen Del 10. Vasatiden

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Karta över Sveriges utbredning på Gustav Vasas tid med sjövä­garna till Hansans städer och Nederländerna. Kartan är hämtad ur Göte Göranssons bok "Gustav Vasa och hans folk"   Gustav Vasa var bra – för Gävle          I en uppsats i Från Gästrikland 1962 beskriver och analyserar Sven Lund­kvist Gävles utrikeshandel vid 1500-talets mitt. Read more [...]

Bertil Larsson, Borgare i Gävle, gift med ättling av släkten Bure

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Anbytarforum Bertil Larsson, Borgare i Gävle - gift med ättling av släkten Bure. Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han Read more [...]

Medeltidsstaden62, Gun-Britt Aagård delar ur rapport för Riksantikvarieämbetet

am frame   Både Gavleån och Testeboån korsas just vid Gävle av Gävleåsen. De viktigaste landförbindelserna mellan Uppland - Gästrikland gick åtminstone sommartid på rullstensåsarna. Den betydelsefulla kustvägen " Norrstigen " följde Gävleåsen och dess fortsättning Uppsalaåsen, men den andra gick på Gävleåsen och fortsatte åt sydväst på Hedesunda- och Enköpingsåsarna ner mot Mälarområdet. Gävletrakten är Read more [...]

Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON

Se ävenÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:   Anbytarforum   Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON (tillhörande släkten BURE)   I boken ” Bidrag till Gefle Stads Historia och Beskrifning” av Oskar Fyhrvall från 1901 finns en   Förteckning över borgmästare i Gefle. (i den står följande som kan kopplas till Bertil Larsson).   -6. Bertil Larsson, borgmästare och de flesta åren 1573-97 (sid 163)   -12. Wellam Markusson , borgmästare jämte sin svåger Bertil Read more [...]

Den avsatte rektorn och kyrkoherden i Njurunda, Gestricius, Petrus Olai

Se ävenÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: DEN AVSATTE REKTORN OCH KYRKOHERDEN I NJURUNDA Anbytarforum Grubb, Karin Andersdotter född: ?1510 i Grubbe, Umeå (Karins far var Anders Persson Grubb f.1475 och mor var Mariett Jacobsdotter Grubb Bure f.1480 Anders och Mariett hade sönerna Jacob och Per samt döttrarna Anna och Karin. Jacob och Per flyttade till Gävle.)   Det varierar på födelseåren mellan dessa webbplatser men i övrigt tycks de stämma med varandra. Karin var Read more [...]

Elin Königsdotter bl.a. kopparhandlare i Gävle

Elin Königsdotter – bl.a. kopparhandlare i Gävle vid 1500-talets mitt. Anbytarforum (Källa: ”Från Gästrikland 1962” Utdrag ur docent Sven Lundkvists rapport om GÄVLE BORGARE OCH KOPPARHANDELN UNDER 1500-TALET.. sidor 77 – 83 samt "Ur Gävle Stads Historia 1946") År 1580 införde kronan ett inköpsmonopol på koppar, vilket med korta avbrott varade till år 1588. Köpmännen från Gävle förlorade möjligheten till sedvanlig försäljning av importvaror, fisk och spannmål Read more [...]