For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Annica Öhmans bok Barnen från Källbäck

Annica Öhmans bok "Barnen från Källbäck".   Lyssna på de inspelade radioprogrammen.  GLÖM INTE ATT SÄTTA PÅ LJUDET... Barnen från Källbäck träffades igen  .....                                    -"-   Efter den katastrofala stadsbranden 1869 och den efterföljande misären med alla hemlösa byggdes dock Gävle upp igen mycket snabbt vilket fick invånarna att känna stolthet över sin stad och omvärlden att häpna över den beslutsamhet och Read more [...]