Vem tar nu över Gävles Kyrkogårdsvandringar?

  Dessa vandringar har alltid varit mycket populära och lockat många personer då de vittnar om alla berömda Gävlebor genom tiderna.   Först skedde de genom Folke Löfgrens och Stig Henricsons försorg när de tillsammans  vandrade mellan gravarna och berättade små berättelser över utvalda gravar där speciellt kända personer som har utmärkt sig vilade.   DÄR MINNENA TALAR - Del 1 DÄR MINNENA TALAR - Del 2 DÄR MINNENA TALAR - Del 3 DÄR MINNENA Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Hemgården/Brittgården, Kungsbäcksvägen 11, Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Foto 1983: Gun Wigh, Gefle Dagblad.   Den här villan som ligger efter Kungsbäcksvägen i Gävle är den mest omskrivna i Västra villastaden. Inget hus i Villastaden har så många besökare som Hemgården. Här hölls galamiddagar för stadens societet på den tiden då det fanns herrskap och tjänstefolk. Numera står gården öppen för alla - såväl för enskilda som för föreningar Read more [...]

Några ord till våra läsare från Folke Löfgren och Barbro Sollbe

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Några ord till våra läsare.   Ett väl fungerande samarbete är en av de bästa förutsättningarna för att få något gjort. Dessutom är tillvaron så angenäm medan arbetet pågår. Efter några år av just den sortens samarbete har vi glädjen att se "Gävlevandringar med Folke"förverkligas. Bakgrunden är denna: - Artiklarna har skrivits av Folke och publicerats i Gefle Dagblad. Den äldsta är från Read more [...]

Lerviks herrgård, Norrlandet och öarna

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Lerviks herrgård. NORRLANDET OCH ÖARNA     I maj 1972 föreslog fastighetsnämnden i Gävle att Lerviks herrgård, förvärvad av kommunen 1963, skulle rivas. Den var dåligt underhållen, och det blev inte bättre sedan den övertogs av staden. Reveteringen har under den gångna vintern ramlat av på sina ställen, vilket gör, säger fastighetskontoret. "att den inte kan bebos under kommande vinter Read more [...]

Fyrplatsen Bönan

    "Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Fyrplatsen, Bönan. NORRLANDET OCH ÖARNA   Gävle kommun har många museer. Av dem är ett förklarat som byggnadsminne - Bönans gamla fyrplats. Museet som är inrymt i fyrtornet och den med tornet sammanbyggda bostaden på ett rum och kök byggdes 1840. Därmed tillhör den gamla fyren de äldsta i landet. Fyren är byggd av korsvirke och bräder och boningshuset av timmer. Tornets höjd Read more [...]

Kv Albion, S Kopparslagargatan – Albiongatan – De Lavalgatan – Helgögatan, Södertull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Albion är, enligt arkitekturprofessor Björn Linn (f d gävlebo), ett s k storgårdskvarter. Det är en bebyggelsetyp från 1910-20-talen, oftast använd för smålägenheter. Albion är den slutliga utvecklingen av det kringbyggda kvarteret: i princip ett enda hus kring en parkartad gård. Foto: Lasse Johansson 1980.   Albion är beläget i södra delen av Gävle. Kvarteret omges i väster och norr Read more [...]

Lövgrunds kapell, Norrlandet och öarna

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Lövgrunds kapell. NORRLANDET OCH ÖARNA   Gudstjänst på Lövgrund på midsommardagen. Då kommer båtar från fastlandet för folkfest på kyrkbacken. Foto 1981: Lars Johansson, Gefle Dagblad.   Att läsa om den näringsgren varifrån gävleborna en gång fick sitt huvudsakligaste levebröd, fisket, är både spännande och intressant. Borgerskapet i Gävle hade på sin tid kungligt privilegium Read more [...]

Marieberg, Bönavägen, Norrlandet och Öarna

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Marieberg, Bönavägen. NORRLANDET OCH ÖARNA   Marieberg Aug. 1890.   Efter Erik Kronbergs "sommarslott" Engeltofta torde Erik Brodins lantställe Marieberg på Norrlandet inta andra rummet ifråga om storlek och skönhet. De båda lantställena ligger inte långt från varandra och kan tävla med varandra. Marieberg överträffar Engeltofta ifråga om modern komfort. Marieberg ersatte en tidigare Read more [...]

Strömsbro, stadsvandring i Gävle

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Strömsbro.     Den svenska demokratin danades i senare hälften 1800-talet, först och främst av de traditionella folkrörelserna — väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. På några få platser har man sparat de gamla bönhusen, nykterhetstemplen och folketshusbyggnaderna. Strömsbro missionshus på Skolgatan 4 uppfördes av enkla människor under stor möda och uppoffring. Det Read more [...]

Torgen i Gävle, stadsvandring

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Torgen i Gävle.   1 begynnelsen låg Gävles torg nedanför fallen och forsarna, invid kyrkan — Heliga Trefaldighets föregångare — vid åkroken, intill stadens enda bro över Gavleån: Gammelbron. Hit upp gick skeppen på 1400-talet. Här möttes landsvägarna, den nordsydliga och den östvästliga. Här blev en naturlig marknads- och handelsplats. Här byggdes rådstugan och järnvågen. Det var före den första Read more [...]

Gasklockorna, Atlasgatan 3, Brynäs

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Gasklockorna, Atlasgatan 3. BRYNÄS.   Från gasklockorna i Gävle spreds i flera decennier inte endast ljus på våra gator och gränder utan även värme i våra bostäder. Nog var det mera romantiskt att stå under en gaslykta och leta efter en nyckelknippa än under en kallt lysande neonlykta! Gasljuset hade ett mer levande och vänligare sken — men man måste hålla med om att neonljuset är effektivare. Ingen Read more [...]

Brynäsgatan, Brynäs

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Brynäsgatan. BRYNÄS.   Brynäs mot nordost. Nära det nedre vänstra hörnet ses kvarteret Mejseln, vars bortre sida vetter mot Brynäsgatan. I bildens nederkant syns de fyra Korsnäsgårdarna — och en spårvagn. Brynässkolan ligger th om bildmitten. Flygfoto, 1930-talet: O Blad. Ur länsmuseet samlingar.   Brynas är i dag den stadsdel i Gävle som torde vara mest känd i landet. Det beror Read more [...]

Staffans kyrka, Staffansgatan – Kaserngatan 85 87, Brynäs

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Staffans kyrka, Staffansgatan - Kaserngatan 85 - 87. BRYNÄS.     Staffans kyrka vilar på "hälleberget", eller rättare sagt på, som man sa förr, Steneberget (Stenebergsparken). På 1000-talet låg större delen av centrala Gävle under vatten. Det vi i dag kallar Södertull, där före detta porslinsfabriken och AMU-centretnu är efter Södra Kungsgatan (1984), låg ovanför vattnet. I hörnet Read more [...]

Frälsningsarmen/Ria, Boothsgatan 1, Brynäs

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Frälsningsarmén/Ria, Boothsgatan 1. BRYNÄS.   Ria (Rådgivning i alkoholfrågor)har sedan 1979 sina lokaler i det hus som ursprungligen byggdes för Frälsningsarmén i Gävle. En frälsningssoldat från Alunda, lantbrukare Eriksén, som flyttat till Gävle, blev initiativtagare i lokalfrågan och lät på egen risk bygga templet, som uthyrdes samt sedermera inköptes av Fräls­ningsarmén. Stadsarkitekten Read more [...]