Stadsvandringar

F d vänskapsföreningen Gävledraget gjorde tidigare ett antal stadsvandringar.

1900-talet, Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe, Göran Severin, Kultur, Rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 med Folke Löfgren och Stig Henricson

Vem tar nu över Gävles Kyrkogårdsvandringar?

  Dessa vandringar har alltid varit mycket populära och lockat många personer då de vittnar om alla berömda Gävlebor genom tiderna.   Först skedde de genom Folke Löfgrens och Stig Henricsons försorg när de tillsammans  vandrade mellan gravarna och berättade små berättelser över utvalda gravar där speciellt kända personer som har utmärkt sig vilade.   […]

1400-talet, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, 2a världskriget ur Gävlesynpunkt, Åke Nylén, Alf Uddholm, Anders Nyberg, Andrum, Annica Öhman, Barbro Sollbe, Bengt Grundvig, Bernt Forsberg, Bertil Aspenberg, Beskrivning över Gävle 1940, Bio 7:an hösten 2008, Bio 7:an hösten 2009, Bio 7:an våren 2008, Bio 7:an våren 2009, Biorecensioner, Birgitta Lundblad, Börje Försäter, Brändström, Brita Planck, Brunnsgatan 59, Carl-Ivar Larsson, Clara Salander, Dagboken, Dick Ruben Van Dermé, Ellen Hagen, Erik Wickberg, Filmer 2000-talet, Folke Löfgren, Förr och Nu inlagda efter 2012, Förr och Nu inlagda före 2012, Foton 2000-talet, Foton jfr Förr och Nu, Foton och filmer 2000-talet, Friskis och Svettis, Furuviksbarnen, Gamla filmer, Gamla foton inlagda efter 2012, Gamla foton inlagda före 2012, Gamla foton och filmer, Gamla Gävlesläkter, Garberg, Gävlebor berättar, Gävledraget 2006-2009, Gävleprofiler, Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe, Göran Severin, Gösta Carlestam, Gunnar Fahlstedt, Håkan Leijding, Hellstadius, Historia, Honnon, Ingvar Henricson, Jan G Ljungström, Jan Sterner, Justine Östergren, Karl Einar Johannesson, Karl-Einar Johannesson, Kedickedu, Kerstin Monk, Kjell Hertzman, Konst, Konstnärer, Kultur, Kvinnofrukostar, Kyrkogård vandringar, Larry Forsberg, Lars-Olov Remstam, Larz Gustafsson, Lättings, Lennart Ödeen, Lii Tjörneryd, Lilly Källander, Liselotte Fluhr, Lisse-Lotte Danielson, Lisse-Lottes Dagbok, Livet på Gefleborgs slott, Livet på Gefleborgs slott, Del 1, Livet på Gefleborgs slott, Del 2, Mats C Wiberg, Nils Englund, Omfattar flera sekel, Peter Ahlquist, Populära sidor, Profiler A-B, Profiler C-H, Profiler I-P, Profiler R-Ö, Program, PUG, Referat, äldre, Restauranger, affärer mm, Rettig, Rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 med Folke Löfgren och Stig Henricson, S. J. Carlsson, Stadsarkivet, Stadsvandringar, Sten Hillman, Strömbäck-Snifs, Thor och Arne Øvrelid, Tommy Karman, Torbjörn Edlund, Ulf Ivar Nilsson, Ulf Kriström, Unonius, Väinö Helgesson, Verksamheter, Viktor Alner, Wasti Dermé-Nordström

For our non-Swedish readers…

[box]If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak![/box] Related posts: MINNESORD OM ALF UDDHOLM AV GÖRAN SEVERIN, BJÖRN WIDEGREN OCH ARNE ØVRELID Flera fynd har hittats i Slottsparken vid arkeologisk förundersökning. Gefles olika torg genom tiderna – av Ulf Kriström

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Hemgården/Brittgården, Kungsbäcksvägen 11, Villastaden – Vallbacken

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”     Foto 1983: Gun Wigh, Gefle Dagblad.   Den här villan som ligger efter Kungsbäcksvägen i Gävle är den mest omskrivna i Västra villastaden. Inget hus i Villastaden har så många besökare som Hemgården. Här hölls galamiddagar för stadens societet på den tiden då det

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Några ord till våra läsare från Folke Löfgren och Barbro Sollbe

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Några ord till våra läsare.   Ett väl fungerande samarbete är en av de bästa förutsättningarna för att få något gjort. Dessutom är tillvaron så angenäm medan arbetet pågår. Efter några år av just den sortens samarbete har vi glädjen att se “Gävlevandringar med Folke”förverkligas. Bakgrunden

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Lerviks herrgård, Norrlandet och öarna

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Lerviks herrgård. NORRLANDET OCH ÖARNA     I maj 1972 föreslog fastighetsnämnden i Gävle att Lerviks herrgård, förvärvad av kommunen 1963, skulle rivas. Den var dåligt underhållen, och det blev inte bättre sedan den övertogs av staden. Reveteringen har under den gångna vintern ramlat av på

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Kv Albion, S Kopparslagargatan – Albiongatan – De Lavalgatan – Helgögatan, Södertull

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”   Albion är, enligt arkitekturprofessor Björn Linn (f d gävlebo), ett s k storgårdskvarter. Det är en bebyggelsetyp från 1910-20-talen, oftast använd för smålägenheter. Albion är den slutliga utvecklingen av det kringbyggda kvarteret: i princip ett enda hus kring en parkartad gård. Foto: Lasse Johansson 1980.

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Lövgrunds kapell, Norrlandet och öarna

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Lövgrunds kapell. NORRLANDET OCH ÖARNA   Gudstjänst på Lövgrund på midsommardagen. Då kommer båtar från fastlandet för folkfest på kyrkbacken. Foto 1981: Lars Johansson, Gefle Dagblad.   Att läsa om den näringsgren varifrån gävleborna en gång fick sitt huvudsakligaste levebröd, fisket, är både spännande och intressant.

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Marieberg, Bönavägen, Norrlandet och Öarna

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Marieberg, Bönavägen. NORRLANDET OCH ÖARNA   Marieberg Aug. 1890.   Efter Erik Kronbergs “sommarslott” Engeltofta torde Erik Brodins lantställe Marieberg på Norrlandet inta andra rummet ifråga om storlek och skönhet. De båda lantställena ligger inte långt från varandra och kan tävla med varandra. Marieberg överträffar Engeltofta ifråga

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Strömsbro, stadsvandring i Gävle

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Strömsbro.     Den svenska demokratin danades i senare hälften 1800-talet, först och främst av de traditionella folkrörelserna — väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. På några få platser har man sparat de gamla bönhusen, nykterhetstemplen och folketshusbyggnaderna. Strömsbro missionshus på Skolgatan 4 uppfördes av enkla människor under

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Torgen i Gävle, stadsvandring

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Torgen i Gävle.   1 begynnelsen låg Gävles torg nedanför fallen och forsarna, invid kyrkan — Heliga Trefaldighets föregångare — vid åkroken, intill stadens enda bro över Gavleån: Gammelbron. Hit upp gick skeppen på 1400-talet. Här möttes landsvägarna, den nordsydliga och den östvästliga. Här blev en

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Brynäsgatan, Brynäs

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Brynäsgatan. BRYNÄS.   Brynäs mot nordost. Nära det nedre vänstra hörnet ses kvarteret Mejseln, vars bortre sida vetter mot Brynäsgatan. I bildens nederkant syns de fyra Korsnäsgårdarna — och en spårvagn. Brynässkolan ligger th om bildmitten. Flygfoto, 1930-talet: O Blad. Ur länsmuseet samlingar.   Brynas är

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Staffans kyrka, Staffansgatan – Kaserngatan 85 87, Brynäs

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Staffans kyrka, Staffansgatan – Kaserngatan 85 – 87. BRYNÄS.     Staffans kyrka vilar på “hälleberget”, eller rättare sagt på, som man sa förr, Steneberget (Stenebergsparken). På 1000-talet låg större delen av centrala Gävle under vatten. Det vi i dag kallar Södertull, där före detta porslinsfabriken

Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Frälsningsarmen/Ria, Boothsgatan 1, Brynäs

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Frälsningsarmén/Ria, Boothsgatan 1. BRYNÄS.   Ria (Rådgivning i alkoholfrågor)har sedan 1979 sina lokaler i det hus som ursprungligen byggdes för Frälsningsarmén i Gävle. En frälsningssoldat från Alunda, lantbrukare Eriksén, som flyttat till Gävle, blev initiativtagare i lokalfrågan och lät på egen risk bygga templet, som uthyrdes

Scroll to Top