For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Rådhusets dörrar bör öppnas i Gävle – av Gösta Carlestam

Publicerat i Gefle Dagblad 2013-01-16   ÖPPNA DÖRRARNA TILL RÅDHUSET     Klicka på bilden för att se utsikten från Rådhuset  i stort format. Foto: Lisse-Lotte Danielson       Rådhuset borde vara stadens själ och se ut över staden med uppspärrade ögon. Det har ibland blundat och fallit i sömn. Rådhuset har en rik och intressant historia, inte minst på grund av den arkitekt som rita­de det på Gustav III:s uppdrag och den tid de båda Read more [...]

GÖSTA CARLESTAM – HISTORIKER SAMT KÄND OCH KÄR GÄVLEPROFIL

    Vem är du Gösta?   Mitt liv börjar den 23 januari 1938 i Nockeby i Bromma. Jag är yngst av fyra syskon. Gick i Olovslund folkskola och därefter i Ängby Läroverk där jag först tog realskolexamen 1954 och därefter studentexamen 1958. Jag sökte in på KTHs arkitekturlinje 1958 och började året därefter efter min värnplikt. Det var en underbar tid på många sätt där jag lärde känna många kamrater på skilda linjer och inspirerande professorer.     Jag Read more [...]

Templet Garni

    Templet Garni av Gösta Carlestam Vi åkte med vår buss 30 km sydöst Jerevan i Armenien. På en strategisk höjd vid en ravin vid floden Azat möte vi ett märkligt tempel från Hellenistisk tid. Det hade uppförts av kung Trdat första århundradet e Kr till solguden Helios(Mythra) ära. Platsen på bergshöjden har i äldre tider alltid uppfattats som strategisk och lätt att försvara och här finns många arkeologiska lämningar av äldre befästningsverk och Read more [...]

E A Hedin, Stadsarkitekten som ritade många hus

  EA Hedin ritade sina hus och komponera fasader på ett drivet sätt. Han tillämpade många sk nystilar som t ex i denna Schweizeribyggnad vid Strömdalen 1886. Byggnaden revs 1958 för att ge plats åt Skogsmuseet Silvanum. Stadsarkitekten som ritade många hus Om man är intresserad av vårt lands snabba urbanisering och dramatiska folkomflyttningar till städerna så sitter vi på parkett i vår välbyggda stad Gävle. Här kan vi se effekterna av 1800 - talets industrialisering Read more [...]

Ralph Erskine en romantisk funktionalist

Uppdaterad: 2011-01-14                                                     ”jag pläderar för poesi och skönhet som skapats ur verkliga förhållanden, jag pläderar för en arkitektur som utrycker drömmar om ett rättvisare samhälle..”[1] Ralph Erskine en romantisk funktionalist Erskine var en arkitekt med stor arbetskapacitet, starkt socialt patos, dem drömmar om en bättre framtid. Han pläderande för vad han Read more [...]

Stortorget som bytte plats

  Gösta Carlestam, 25/8 2010. Stortorget som bytte plats Det äldsta torget i den medeltida staden Gefle uppstod i nära anslutning till en träbro över galveån vid nuvarande Kansligatan. Ett annat torg uppstod vid nuvarande platsen framför Rådhuset nära stadens järnvåg. Här landades fisk och vägdes järn för utskeppning från det område som kallades Järnbäraland. Några tomma tomter kunde också tjäna som torg och fick tillfällig kvalitet. Nära Read more [...]

Återupptäck arkitekturen

  Återupptäck arkitekturen " Det finns ett exakt språk om hus och ett vagt, och de bägge vill sällan mötas - utom ibland i ett fotografi. Det är annorlunda med människor. Där hjälper ord mer än bild. Människor har insidor, deras ursprung har orsaker och motiv som omedelbart inte blir synliga, och det tjänar syften som skiftar med invånarna."   Per Wästbergi Sommaröarna. 1973   Denna bok vill stimulera till ett ökat samtalom hur vi återupptäcker Read more [...]

Äldre kartor över Gävle – ….. och staden reser sig ur havet

  Äldre kartor över Gävle - ..... och staden reser sig ur havet     Inledning Den mark som Gävle stad byggdes på höjdes ur havet under 1000-talet. Under 1200-talet började fiskare att bosätta sig vid den kust som gav en naturlig hamn i Gefle-fjärden. Här möttes vattenleder som gav kontakter in mot landet – mot Järnbäraland. Järnet, skogen, fisket och de naturgeografiska läget gav upphov till det samhälle som kallades Gaefla, Gefla, Gefle Read more [...]