2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 7

 

Tidningsurklippen mellan 27/4 – 21/11 1941 får tala för sig själva!

 

 

 

———————–

 

SAMLA och SÄLJ JÄRNSKROTET (Sv D 29/6-1941)

 

 

Tag vara på järnskrotet! Samla och sälj till skrothandlare! Vår industri behöver största möjliga mängd av den viktiga råvaran. Statens industrikommission önskar därför att propagandan för tillvaratagande av järnskrot skall fortsätta och har tillsammans med Sta­tens informationsstyrelse låtit göra en affisch som i dagarna utsändes landet runt.

 

Någon riksinsamling i stil med fjol­årets blir det inte denna gång. Meningen är att vädja till var och en per­sonligen att följa parollen samla och sälj. Men fältet står givetvis fritt för intresserade organisationer att igång­satta insamlingar, antingen lokalt eller mer omfattande. Sådana ha som be­kant ordnats med gott resultat även sedan fjolårets riksinsamling avslutats. Inkomsterna kunna därvid gå till ide­ella ändamål.

 

Ert mindre antal affischer kunna rekvireras hos Statens industrikommission.

 ————————-

LUFTSKYDDET

 

 

Sjukvårdslådor  för det s. k. “Hemskyddet” av Svenska Röda Korset utarbetade modeller, Luitskyddsinspektionens Standard.

Större modellen för fastigheter med inneboende överstigande 50 personer:  Kronor 34.60.

Mindre modellen för fastigheter men inneboende understigande 50 personer: Kr 16.80 – 19.15.

 ———————–

 

ALL SPANNMÅL AV ÅRETS SKÖRD UNDER BESLAG (9/7 – 1941)

 

Regeringen har förordnat om be­slag från onsdagen på vete, råg, korn, havre, vicker, blandsäd, är­ter och bönor av 1941 års skörd samt av foderrotfrukter och en mängd andra fodermedel samt fröer av timotej, röd-, alsike- och vitklö­ver, blåluzern, rovor och kålrötter, foderbetor och fodersockerbetor.

 

  ———————–

 

 

 ———————–

 

——————————————–

 

 

————————-

 

———————————

 

 

—————————————

 

 

—————————————–

 

 

 

 

1 thought on “2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 7”

  1. Pingback: Aymar Samuelson sparade Gävles tidningsurklipp från 2a världskriget som viktiga tidsdokument | Gävledraget

Comments are closed.

Scroll to Top