Hjalmar Brantings Gävletal 1886 – Av Lennart Ödeen

    Gävletalet   Den 24 oktober 1886 höll Hjalmar Branting ett tal i Gävle — "Varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk". Branting var då 26 år gammal. Han hade inbjudits av den 1885 bildade Gefle Arbetareklubb.   Branting samlade fullt hus. "Den stora salen var full med folk och läktarne väl besatta. Det var kvinnor och män, folk ur alla samhällsklasser, arbetsgifvare och arbetare. Litet hvar hade infunnit sig, trots förut gifven varning att Read more [...]

Varför blev det inte krig mot Norge? – Lennart Ödéen

    Den unga kvinna på bilden är beredd att försvara Norges självständighet, med vapenmakt om det skulle behövas.   Den 9 oktober 1905, i dag för hundra år sedan, godkände norska Stortinget Karlstadskonventionen från den 23 september, den konvention som innebar slutet på unionskrisen 1905. En radikal minoritet i Stortinget röstade emot. Den 13 oktober ratificerade den svenska riksdagen konventionen. En konservativ majoritet kritiserade överenskommelsen, Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Kung Oscars besök 1905 och Gävles inblandning i storpolitiken – Lennart Ödeen

Publicerat i Gefle Dagblad 8/6 1985. Åke Nyléns tidningsurklipp   Kung Oscar på besök för 80 år (1905) sedan och Gävle hamnade i centrum för storpolitiken.         Det hör som bekant inte till vanligheterna att kommunala försam­lingar gör utrikespolitiska uttalanden. Här i Gävle förekommer dock detta allt emellanåt. Den 8 juni 1905 samlades Gefle Stadsfullmäktige till ett extra samman­träde. Ett telegram till kung Oskar II avfattades och skickades Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 25, Industrialismen 2

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp   Valls herrgård – monument över framsynt jordbrukspolitik   Del 25.  Industrialismen      Klickbar bild   Det är en vanlig uppfattning bland experter att den upprörande svälten i Afrika beror på felaktig jord­brukspolitik — eller brist på jordbrukspo­litik. Regeringarna i Afrika har satsat alltför litet på jordbruket. De har framför allt varit inriktade på att Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 24, Industrialismen

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp     Vem gjorde misstaget som banade väg för Sandvik?   Del 24     Den 18 juli 1858 genomfördes den första lyckade bessemerblåsningen. Det skedde i Edsken i västra Gäst­rikland under ledning av brukspatronen G F Göransson.   Händelsen fick enorma konsekvenser. Stål kunde produceras mycket billigare än tidigare. Järnvägsbyggandet sköt där­igenom fart. Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 23, 1800-talet

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp     Del 23 Ockelbos Hans Person mot biskop Agardh     Den 18 juni 1842 utfärdades en kunglig stadga om obligatorisk folkundervisning i Sverige. Varje församling ålades att inom en över­gångsperiod av fem år upprätta en folkskola. Den tidigare undervisningen i hemmet skulle ersättas med undervisning i fasta skolor.   Folkskolestadgan år 1842 har uppfattats som en typisk liberal reform, Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 22, 1700-talet

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp   Del 22.   Gustav III kom till Gävle 1792 Redan då ville "ligan" slå till     I JANUARI 1792 kom Gustav III till Gävle för att hålla riksdag. Då planerades redan en sammansvärjning mot kungen och fler i den "aristokratiska ligan" fanns på plats, bland andra Anckarström som hade stora chanser att skjuta kungen i någon av Gävles mörka gränder.     På söndagskvällen Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 21, 1700-talet

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp   Del 21.   Carl Gustaf Tessin på besök 1758: "Inga vägglöss i Gefle”     På 1700-talet blev resandet för dess egen skull eller som ett led i uppfostran en modesak. Välbär­gade föräldrar skickade sina söner på en Grand Tour i Europa för att skaffa bildning och lära sig förfinade vanor.   Bruket spred sig till Sverige. 1714 mitt under brinnande krig, begav Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 20, 1700-talet

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp Del 20.   POLHEMS JÄRNVÅG – 150 år var den handelns hjärta i Gävle.     På länsmuseet  i Gävle finns en modell av Kristoffer Polhems järnvåg. Den byggdes 1708-1710 på Alderholmen och var sedan i bruk i mer än 150 år. Och det var här man kontrollerade att det svenska järn som skeppades ut från Gävle höll högsta kvalitet.   ”Omkring år 1700 visade sig tecken i stadslivet, Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 19, Stångjärnet

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp   Del 19.   STÅNGJÄRNET 1700-TALETS VIKTIGASTE EXPORTVARA   Att Gävle var en betydande sjöfartsstad under 1700-talets sista årtionden finns det många bevis för. Det visar bland annat den här blyertsskissen, otydligt signerad "Dahlström, Gefle August 1783". Men utrikeshandelns siffror visar det också. Nio procent av järnhanteringens varor gick över Gävle mot slutet av 1700-talet.     Järnexportens Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 18, 1700-talet

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp Del 18 – 1700-talet   Ryssarna plundrade Axmarby och brände gårdar i Bergby     Ar 1719 härjade ryssarna den svenska kusten från Bråviken till Gävlebukten och följande år sköv­lade de Umeå och en del av landsbyg­den i Västerbotten. Det sista härjnings­tåget skedde i maj och juni 1721 och riktades mot de norrländska kustor­terna.   Den ryske tsaren, Peter den store, Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 17

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp     Fem gästrikeryttare ”Inspektör Hööks tienare” – alla stupade vid blodiga slaget i Holovzin   Del 17, Karolinska tiden     På 1680-talet infördes indelningsver­ket i Sverige av Karl XI. Vissa kronohemman avdelades till under­håll åt ämbetsmän, officerare och ryttare. De meniga fotsoldaterna underhölls av rotar bestående av skattebönder. Solda­terna försågs Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 16, 1600-talet

  Info om Tidning och publiceringsdatum saknas.   Åke Nyléns tidningsurklipp     35 avrättades i Ockelbo i häxprocessernas tid   Del 16, 1600-talet     På 1670-talet bröt trolldomsrase­riet ut i Sverige. I Dalarna, Bohuslän, Norrland och Stock­holm skrämdes en plågad befolkning av häxprocesserna. Fenomenet var internationellt. Ute i Europa brändes tiotusentals häxor, i Sverige cirka trehundra.   Häxhysterin Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 15 Stormaktstiden

Publicerat i ? ?. Åke Nyléns tidningsurklipp   ”Frid vare med Dig herr rektor!”   Del 15 – Stormaktstiden.     År 1647 ligger köpmännens lastbryggor tomma i den stora byn (Gävle betecknas som by till exempel i Gävle stads tänkebok sidorna 4 och 3). Det är väl fortfa­rande liv och rörelse nere vid gistvallar och sjöbodar, då fiskeflottan rustas för sommarfärden; varje höst föses ett halvt tusental kor in över Gammelbron eller Read more [...]