Josef Herous röst blev nyckeln till framgång – av Jan G Ljungström.

  Publicerat i Gefle Dagblad, måndag 30 april 2001   Josef Herou. Skomakarsonen som blev en av landets mest anlitade operasångare. Den fattiga skomakarsonen blev en av landets mest anlitade operasångare och Europas operascener slogs om hans engagemang.     ■ Skomakarsonen Josef Herou växte upp under fattiga förhållanden i 1880-talets Gävle. Vid åtta års ålder kom han till Rettigs barnhem, ett hem där ett tjugotal pojkar bodde vid den tiden. Read more [...]

For our non-Swedish readers…

If you don’t understand Swedish- please use Google Chrome with it’s automatic translation function to get this site in a language you speak!

Strömbadet lämnar in efter 35 år – av Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad fredag 22 september 1995 Åke Nyléns tidningsurklipp     För ganska precis 35 år (1995)  se­dan öppnades Strömbadet för första gången sina dörrar till förmån för Gävles badentu­siaster.   En stor invigningsceremoni hölls i badhuset den 11 sep­tember 1960, där totalt 600 gäster var närvarande. 300 gäster var speciellt inbjudna till ceremonin, bland annat landshövdingen, borgmästa­ren och andra bemärkta personer. Read more [...]

Selggrenska Sanatoriet i Strömsbro – av Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 9  december 1995 Åke Nyléns tidningsurklipp       Den 9 december 1910 invig­des det nya ståtliga sjukhuset i Strömsbro, Selggrens sana­torium. En stor invigningsce­remoni hölls vid sjukhuset och speciellt inbjudna var bland annat landshövdingen, stadsfullmäktiges ledamöter samt representanter från pressen. Även allmänheten var inbjuden och från central­stationen i Gävle avgick extra tåg till Strömsbro station för Read more [...]

Olympiabiografen i Gävle stod i lågor 1917 – av Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad torsdag 10 juli 2003   Åke Nyléns tidningsurklipp.      Affisch från tiden innan branden.          Klickbar bild Idag. Här med adress N Kopparslagargatan 12, låg Gävles första fasta biograf Olympia som totalförstördes vid en brand 1917. Biografhuset är sedan länge rivet.     Klickbar bild     Klickbar bild Gävles första riktiga bio. Salongen tillhör med största sannolikhet Olympia Read more [...]

Gävles skarprättargård ingen myt – av Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 12 april Åke Nyléns tidningsurklipp.       Skarprättargården på söder i Gävle engagerar våra läsare och skri­benter vilket vi är glada över. Flera gäv­leforskare har hört av sig efter Georg Björklunds artikel på påskafton (30 mars -91), däribland Gävle Gilles Jan Sterner, sjöfartshistorikern Ingvar Henricson och Jan G. Ljungström.   Alla är överens om att skarprättaren i Gävle verkligen hade sin bo­ning på söder Read more [...]

Epidemisjukhuset på Öster – av Jan G Ljungström

Publicerad 12 april 2009 i Gefle Dagblad Epidemin på Öster  och Kolerasjukhuset  på  ön Kullerharen   Epidemisjukhuset på Öster   Under mitten av 1800-talet härjade ett stort antal epidemier som kolera, smittkoppor, tyfus och scharlakansfeber i landet. För att få bukt med smittspridningen bestämdes, enligt 1875 års epidemilag, att kommunerna skulle upprätta speciella sjukhus för isolering av smittsjuka. Meningen med epidemisjukhusen var att de skulle Read more [...]

Najaden – badhuset i Stadsträdgården i Gävle – av Jan G Ljungström

  Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 11 september 1995 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Med Najaden försvann en bit av Gävles historia   I september 1956 började man riva det anrika badhuskaféet Najaden i Boulognerskogen. Många äldre gävlebor minns säkert med glädje det gamla badhuset som låg ungefär där Carl Milles Äng­lar står staty i dag. Historien om det gamla badhuset börjar för länge sedan, 116 år innan byggnaden jämnades med marken.   Badhuset, Read more [...]

Barnbördshuset som var Gävles första BB på N Kopparslagargatan 25 – Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 1 mars 1996 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     En krona dagen på allmän sal   För i dagarna 90 år sedan öppnades Gävles första barnbördshus (BB) på N Kopparslagargatan 25. Barnbördshus kallades de första kvinno­klinikerna i Sverige, anstalter som öppnades för att minska mödra- och barnadödligheten bland fattiga ogifta barnafö­derskor. Barnbördshuset i Gävle, som drevs i kommunal regi och stod under hälso­vårdsnämndens Read more [...]

Östra badhuset serverade bara kallbad – av Jan G Ljungström

  Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 19 september 1995.  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp       På sommaren år 1888 öpp­nades portarna för första gången till det Östra badhuset utmed Södra Skeppsbron i Gävle.   Badhuset, som enbart ser­verade kalla bassängbad, var det första i kommunal regi och drevs genom Drätselkam­marens försorg. I juni 1887 fastställdes de ritningar på badhusinrättningen som byggnadschefen Boklund upprättat. Kort därefter Read more [...]

Murénska badhusets historia i Gävle – Jan G Ljungström

  Publicerades i Gefle Dagblad torsdag 14 september 1995.  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Murre jämnades med marken     I början av maj månad 1907 stod äntligen det dyrbara och storartade Murénska badhu­set färdigt för invigning, en anläggning som Gävle stad kunde vara stolt över. En stor festlighet anordnades den 6 maj i den stora simhallen med högtidstal av konsul Johan Robert Rettig. Några dagar ti­digare hade tidningsredaktö­rer, Tekniska Read more [...]

Snus-Majas tomt – platsen som blev till hennes minne Del 1-2

  Publicerat i Gefle Dagblad 15 – 16 april 2007 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp       I backkrönet vid Övre Bergsga­tan, alldeles intill Auktionshal­len på Söder, fanns i slutet av 1700-talet en liten tomt med en fallfärdig timmerstuga. Där bodde en av de mest omskrivna kvinnorna i Gävles historia, sjö­mansänkan Maria Sandström - mer känd som Snus-Maja.   Hon tycks ha kämpat med näbbar och klor för att få bo kvar i sin gamla nedslitna stu­ga, Read more [...]

Hälsovård i uniform – Lennart Ödeen om Jan G Ljungströms bok

Publicerat i Gefle Dagblad Tisdag 19 januari 1999 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     JAN G LJUNGSTRÖM, Ove Wall   Kolera, avfall och hälsopolis - Miljö- och hälsoskydd un­der två sekler Skriftserien Natur & Kultur i Gävle   ■ 1853 drabbades Gävle av den tidens mest fruktade far­sot, koleran. Stadens sundhetsnämnd slog larm och fick magistraten att sammankalla en allmän rådstuga. Denna beordrade en avspärrning av stadens alla tullar, Read more [...]

Karlsson på tippen – Adress: Avan i Gävle – Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad onsdag 6 februari 2008 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp       Den gamle cirkusartisten Karl Ivar Karlsson bland sina sopor och i närbild.   MINNESVÄRT På Avans soptippsområde fanns i slutet av 1960-talet en liten grå­skäggig åldring, otvättad, orakad och klädd i simpla kläder. Denna åldring var Karl Ivar Karlsson, bo­satt på soptippen sedan flera år till­baka. Karlsson, som var allmänt känd av Gävles invånare, Read more [...]

En musikpaviljong i Rådhusesplanaden – av Jan G Ljungström

  Publicerat i GEFLE DAGBLAD TORSDAG 20 SEPTEMBER 2007 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Där står den ståtlig, mitt i Rådhusesplanaden, Gävles mest centrala kulturbyggnad. I över åttio år har den förnämliga musikpaviljong­en stått på sin plats och miljontals sköna toner har flödat ut från den sedan invigningen 1924. Paviljong­en, som var en gåva av konsul C M Andersson, uppfördes i huvudsak för Hälsinge regementes Musikkårs sommarkonserter, men orkestrar av olika Read more [...]