BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VI-Installatörer-1940

  Exteriör av Elektriska Installationsbyråns affärsfastighet, S. Centralg. 23.         INSTALLATÖRER. ELEKTRISKA INSTALLATIONSBYRÅN GEFLE.   Denna firma, som tillhör Gefle äldsta i sin bransch grundades år 1909 av bröderna ingenjör Erik Bodin och verkmästare Oskar Bodin . Rörelsen drevs först vid Nygatan 37, men år 1915 flyttades den till N. Skepparegatan 9 och slutligen år 1927 till det nuvarande läget vid Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del V-Byggnadsfirmor-1940.

  Betlehemskyrkan. Restaurerad 1938 av byggmästare Gustaf Eriksson.     BYGGNADSFIRMOR.   BYGGMÄSTARE GUSTAF ERIKSSON GEFLE.   Byggmästare Gustaf Eriksson är född år 1883 i Tärnsjö, Nora församling, och redan i mycket unga år började han praktisera inom byggnadsbranschen. Han deltog bl. a. vid uppförandet av en hel del större industribyggnader i Halland samt vid sulfitfabriksanläggningar i Ljusne.   År 1925 etablerade Eriksson Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del IV-Arkitekter-1940

    Kommunala Mellanskolan i Hofors. Ritningarna utförda av stadsarkitekt Sten Dalen.   ARKITEKTER. STADSARKITEKT STEN DALÉN, S. A. R. GEFLE Stadsarkitekt Sten Dalén är född i Östersund år 1905. Efter avslutade studier vid Kungl. Tekniska Högskolan år 1928 samt vid Konstakademin år 1932 praktiserade han hos professor Ivar Tengbom åren 1929—30 och hos arkitekt Karl-Otto Hallström åren 1930—35. Dalén flyttade till Gefle år 1936 och hade då Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del II-Hotell- rest.-1940

      Utvalda stycken - del II år 1940.   Källor:   GEFLE Hotell och restauranger.   Gefle har under senare år blivit en alltmera betydande turistort och detta gör att staden förmår hålla ett betydande antal förstklassiga näringsställen. Såväl beträffande hotell- som restaurangförhållanden kan Gefle uppfylla de mest högställda fordringar.   Tillgången på resanderum är ganska stor, Read more [...]

Jacob Wennbergs affärsetablissemang

      Interiör från firma Jacob Wennberg: Chefsrummet och konsul Jacob Wennberg. I den fastighet vid Nygatan 41 , som Wennbergska affärsetablissementet numera förfogar över för sin storslagna rörelse, grundades redan i början av 1860-talet en järnhandel, som sedermera drevs i tämligen anspråkslös omfattning. I dessa lokaler inflyttade år 1911 Jacob Wennberg , som redan då under en mångårig verksamhet — ända sedan år 1896 — förvärvat Read more [...]