Stenfastighet bland Gamla Gefles trähus, där föddes Karolina Själander – Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 20 oktober 1984

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – Klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till texten.

 

Karolina_Slalanders_hus

 

Stenfastigheten V Islandsgatan 8 är en främ­mande fågel i Gamla Gefles sammanhängande trähusbebyggelse. På 1660-talet levde här en man som hette Erik Uhrwäder. Ef­ter honom gick gården i arv i flera fiskarsläkter för att år 1799 övergå till Christina Bäckman och Mårten Själander som bil­dat hjonelag.

 

Mårten kom från Själevad och tog sig namnet Själander från sin födelsesocken. Gården gick inom den Själanderska släkten till 1878, då nya ägare köpte den. På 1850-talet rev man den gamla gården. Det nuvarande huset ritades av stadsingenjör J H Rosenbaum, som försedde det med de då så tidstypiska gesimserna under takfoten och de vackra listerna över fönsterna på andra vå­ningen. Huset hade från början två portar, en mot Västra Is­landsgatan och en i det av­skurna hörnet mot Islandsgatan och Islandskällan.

 

I gården bodde fabrikören Erik Martin Själander med sin fru. Där fostrades i “kristelig anda och bön” som det heter i en historik deras sex söner och dottern Karolina. Karolina föddes 1841 under föräldrarnas fiskefärd till Ångermanland.

 

Hon skulle komma att gå till historien som grundare av Högre Flickskolan i Gävle. För egna medel lät hon uppföra den vackra skol­byggnaden på Norra Råd­mansgatan 14. Karolina Sjä­lander avled den 8 december 1925. Till minne av hennes gärning restes en byst av henne i Rådhusesplanaden 1942.

 

Karolina_Sjalander

 

Islandsgatan 8 ansågs på sin tid vara en representativ bygg­nad. Då den stora stadsbran­den inträffade 1869, flyttade familjen tillfälligt från sitt hem på Islandsgatan för att bereda stadsläkare C R Sandberg bo­stad och praktik i huset. Doktor Sandberg, som bodde norr om ån hade fått såväl sin praktik som sin bostad eldhärjad. Man trodde att de mänskliga ska­dorna efter branden skulle bli mycket stora, men som tur var besannades inte detta. Karo­lina flyttade till den Backska gården på Glasmästargränd 4, då Sandberg disponerade fa­miljen Själanders lägenhet.

 

En snickarmästare A F Abra­hamsson kom senare att äga gården och han hyrde ut åt en som man då ansåg, så farlig hyresgäst som Gävle Arbetar­kommun. Fastigheten blev med andra ord stadens första Fol­kets hus fram till 1918. Arbetar­bladet fick 1902 sina första redaktionslokaler i huset.

 

Fastigheten har under årens lopp förändrats mycket till det inre. En stor samlingssal har byggts ihop med huset. I går­den har nu lottakåren sina lokaler. Till det yttre är gården sig rätt lik från byggnadsåret.

 

Islandsgatan 8 har ett fritt och vackert läge mot den gamla Islandskällan. Denna är nu igenfylld men markerad med vit stenläggning vid sidan av Christian Bergs vackra brunns­kar.

 

Då brunnen upptäcktes och grävdes upp igen hämtade Johnny Mattsson och Chrispin Cederqvist en stege och gick ned i brunnen och tog sig en varsin klunk friskt vatten. En av dem gick till hälsovårds­nämnden och ville ha ett vat­tenprov gratis, men avvisades av någon som sa “Du är dum Du — brunnen är så djup så vattnet är nog förorenat från ån”. Brunnen lades sedan igen.

 

Gamla Gefle har ett eget vårdträd. Almen vid brunnen som är mellan två hundra och tre hundra år gammal. Den har fått uppleva den riktiga Islands­källan som var en samlings­punkt för människorna på sö­der. Vid brunnen fanns ett anslag att det var förbjudet enligt stadslagen att rensa fisk och tvätta kläder vid den­samma. På gatan ligger även två 1700-talsgårdar, Johnny Mattsongården med sitt lilla museum samt Rektorsgården.

 

Våren på Islandsgatan var något särskilt.

 

Då började almen att grönska. Ottoboni, som bodde i närheten av källan, var av sydländskt ursprung, hängde sin krimskramslåda på magen, blåste upp sina färggranna ballonger och fyllde lådan med halsband och ringar av så kallade “ädla” metaller och sålde på stan.

 

J_ottoboni

 

Den ryske glassgubben i den vita rocken och vegamössan som bodde i samma fastighet som Ottoboni, Is­landsgatan 11, sålde glass på gatan och i staden.

 

Rosa Palma som senare ägde gården fullföljde tradi­tionerna med glassförsälj­ningen. Vi gamla gävlebor minns henne med saknad. Hon var ett inslag som hörde till stadsbilden och torget. I Johnny Mattssongården tog Johnny fram sitt dragspel och sjöng en lovsång till Gävle, våren och måsarna vid vid Gammelbron.

 

Nu har man lagt locket på “Islandsfontänen”. Till vå­ren tar man av det och fontänen i brunnen kommer att kasta sina strålar mot skyn igen.

 

FOLKE  LÖFGREN

 

Läs mer om Folke här:

—————————————

mars 08, 2013

Gå till Startsidan  Sammanställt och kompletterat med bilder av lisse-lotte@danielson

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top