Kungliga besök – festliga dagar – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad torsdag 16 januari 1985  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     ■ ■ Vi människor måste ha ett stort behov av fest och feststämning. Kunga­besöken i Gävle av Gustaf III och Carl XIV Johan samt 1901 och 1946 års utställningar med alla festligheter är väl dokumenterade i stadens historia. Den 10 december i år var det allmän flaggdag i landet och således även i Gävle. Då firade vi Nobeldagen och många såg på ståten i TV.   Vi Read more [...]

Kyrkport som inte används – av Folke Löfgren

Publicerad i Gefle Dagblad lördag 11 augusti 1984  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Pousettska gravkoret vid Heliga Trefaldighetskyrkan uppfört av Raphael Pousett 1789. Källa: Från Gästrikland 1945-1946, sid 25.   Den här portalen år inte gjord för handikappade. Den har ej heller tillkommit för den stora allmänheten. Vintertid skottas det aldrig någon väg till porten. Frå­gan är om inte just den här portalen är den vackraste i He­liga Trefaldighetskyrkan.   Den Read more [...]

Agnes von Krusenstjernas hus Staketgatan 1 – Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 15 Augusti 1987 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   "Melinderska villan” antecknade Folke Löfgrens far på den här bilden som han själv tog i maj 1901. I dag brukar vi kalla villan ”Krusenstjernska huset”  eftersom Agnes von Krusenstjernas familj bodde här 1903-1909.  Fadern, regementschefen, ägde dock inte huset. Västra vägen är här kullerstensbelagd, Nygatan 3 är under uppbyggnad, i bakgrunden skymtar Borgarskolan, dåvarande militärskolan. Read more [...]

Gefle Julafton 1895 – del 2. av Per Hilding m fl

   Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 24 december 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Nygatan, sedd norrut. Till höger kvarteret Oasen.     En Liten lögn   Erik tittade på granarna hos försäljaren på Stortorget, Men nej, någon gran hade han inte råd med i år.    Foto: Carl Larsson  Tillhör Länsmuséet   Det där med gran var nu inte så viktigt. Hustrun och barnen var inte vana vid att ha en och de skulle säkert Read more [...]

Atlasgatan 3 – Porten med solen på GÄVLE VARV – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 4 augusti 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Atlasgatan 3 - Porten med solen ett fönster mot världen   Den här portalen, som återfinns på Atlasgatan 3 nere vid inre hamnen, utgör entrén till Gävle Varv AB. Ända sedan 1902 har man kunnat beskåda porten med sina gallergrindar och karusellsvängdörrar. Por­ten har under senare år blivit riksbekant. Den har bland an­nat omnämnts i de rikstäc­kande dagstidningarna på Read more [...]

S Centralgatan 7 i Gävle – Buregården, stadsarkitekt E.A.Hedin – Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 22 september 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Det här huset kunde vara ett monu­ment över Erik Alfred Hedin, som var stads­arkitekt i Gävle under åren 1876—1922. Bu­regården uppförde han åt sig och sin familj 1880. I en av gårdens förstugor kan man läsa, konstnär­ligt målat, i tre fält: "Grunden är Shipper Buhres vret". I mit­telfältet står: "Nr 74 nya första kvarteret" och i sista fältet: 'Byggnaden Read more [...]

Fastigheten Nygatan 28 i Gävle var grosshandlare Victor Th Engwalls hus – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 9 juni 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.    Grosshandlarens hus   I Gävle kunde man förr i tiden tala om handels­hus. Precis som man gjorde i Hamburg, Lübeck och London. Det var större före­tag som hade affärsförbin­delser med flera länder. Handelshusen kunde ofta räkna sina anor långt till­baka i tiden. De ägdes i generationer av samma släkt. Vår egen lilla stad hade även sina handelshus som drev affärer såväl inom Read more [...]

Rågångsvägen 1 – Karlsberg avsedd för sinnesslöa barns vård – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 8 dec 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Tänk så många donationer och stiftel­ser vi har eller har haft i Gävle till ända­mål att driva social omsorgsverksamhet. För pengarna har byggts barnhem, ål­derdomshem, sjuk- och konvalescent­hem, gubbhus, ar­betsstugor m.m.   I testamente från den 6 juli 1881 av sjömanshusombuds­mannen Gustaf Adolf Åsander och hans hustru Sofia Magda­lena Åsander Read more [...]

Villa Blomhällan i kv Utkiken på högsta kullen i Villastan – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 16 mars 1985. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Lektor Franzén tog sig en ”geting” vid villa Blomhällan.   Vid 1800-talets slut var hela Gävle utom den södra stadsdelen bebyggd i rutnätsmönster. Detta stadsdelsideal de introducerats av Tessin den äldre på 1640-talet.   I samband med Gävleutställninigen 1901 hölls ett allmänt teknikermöte i Gävle, där artekten P O Hellman gick till storms mot monotonin Read more [...]

Hamiltongatan 1 och 3, fångvårdsanstalerna är nu minnen – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 2 mars 1985. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Här i Gävle har vi två fängelsebyggnader, varav den ena byggnaden som ligger inom slottsom­rådet har adress Hamiltongatan 3. Denna bygg­nad liknar till det yttre en vanlig villa med en liten glasveranda mot Hamiltongatan. Byggnaden är från 1732. Den torde ha ersatt ett tidigare så kallat fånghus som brann ned 1727 och på vars grund den nuvarande byggnaden står.   Det Read more [...]

Kaplansgatan 6 – S:t Ansgars hus med allseende öga – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 26 maj 1984. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Dr här är portalen till Sankt Ansgars hus på Kaplansgatan 6. Den är i och för sig inte så märklig, men man fäster sig vid tex­ten på portalen som lyder "Gud till ära och Heliga Tre­faldighets församling till gagn restes åren 1929—1930 genom församlingens samfällda offer detta Sankt Ansgars hus och invigdes den 31110 1930 till 1100-årsminnet av Evangelie första Read more [...]

HELLBERGSKA MAGASINET byggdes under storvulna tiden – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 25 maj 1985. Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Det här huset skulle kunna vara ett minnesmärke över Gävles storhetstid som sjöfarts- och han­delsstad.   Det är fem våningar högt och har en portal som tillhör en av de vackraste i staden. De stora romanska fönstren på nedre botten är elegant utformade. Ornamenteringen i rött tegel ger fasaden liv. Trots allt detta kallar man huset, som har adress Drottninggatan Read more [...]

SNUS-MAJAS TOMT Är Gamla Gefles enda torg – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 16 februari 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Framför Vandrarhemmet. Övre Bergsgatan 5 på Gamla Gefle finns en bebyggd tomt som alImänt kallas Snus- Majas tomt. Något officiellt namn har torn­en icke. Ingen av gårdarna, som ligger efter tomten har postadress "Snus-Majas tomt". Platsen tycks dock under närmare 200 år ha varit känd under det namnet.   Snus-Majas rätta namn var Maria Sandström. Hon Read more [...]

GÖRANSSONS KVARN – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 7 decembe 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Jag sitter och bläddrar i gamla papper från Gefle Ele­mentarskola och Athenaeum som var föregångare till Gefle Borgarskola. Gefle Elementar­skola kallades även under de första åren av sin verksamhet 1795 för den Brändströmska skolan. Många kända namn rusar förbi. Plötsligt stannar jag till inför namnet Anders Peter Göransson. Av handlingarna framgår, Read more [...]

Gevaliapalatset, mycket av det gamla och fina är bibehållet – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 31 mars 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Tänk vad man kunde och ville myc­ket här i staden på 1890-talet! Det var då våra palats kom till: Gevaliapalatset, Cen­tralpalatset och Dala­palatset. Dagens por­tal tillhör Gevaliapa­latset och har adres­sen Nygatan 25. En lika fin portal finner man i samma hus på N Kungsgatan 11.   Pilastrarna på båda sidor om porten, kartuschen mitt över portarna, de Read more [...]