57 Maria (Maja) Warfvinge, del 2 kap LVII

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

MARIA (MAJA) WARFVINGE.( 1880 – 1938)

GIFT MED SVEN LÜBECK

 

MAJA WARFVINGE, född 1880, gifte sig 1905 med dåvarande avdelningschefen i Vattenbyggnadsbyrån, civilingeniören Sven Lübeck. Som maken vid utnämningen till länschef var riksdagsledamot och därjämte knuten till den Tryggerska ministären såsom kommunikationsminister skedde ej flyttningen till Gefle förrän något år senare. Men mycket snart kände hon sig bofast i länet och hade vunnit dess innebyggares djupa sympatier för sin varmhjärtaqde och fina personlighet.

Som slottsfru och värdinna i det vackra hemmet skapade Maja Lübeck en stämning som kom alla att känna sig välkomna och att trivas. Godhet och önskan att hjälpa och att glädja präglade hela hennes väsen. Av de yttre uppgifter hon traditionsenligt åtagit sig av socialt vårdarbete var “Mjölkdroppen” och “De Blindas Vänners” verksamhet vad som låg henne mest om hjärtat. I styrelsen för Gestriklands Hemslöjdsförening utförde hon ett mångårigt och träget arbete, hon försummade aldrig ett möte eller en utställning var den än hölls.

Hennes alltför tidiga bortgång väckte överallt i länet djup förstämning, sorg och saknad. Ingen av dem som fått komma i kontakt med henne kunde undgå att få in­tryck av en oförbehållsam välvilja, ett vänligt deltagande i glädje som i sorg, en osjäl­viskt uppmuntrande förståelse och intresse för andras strävan, allt detta kunde lätta bördor och sporra till förnyade ansträngningar hos dem, som i en eller annan form under hennes ledning gav sitt arbete.

När Maja Liibeck slutit sina ögon för alltid och flaggan på slottet en höstdag 1938 sänkts på halv stång – och budskapet härom gått ut över bygderna – då kände alla att Gävleborgs län fått sorg.

Maja Warfvinge – gift med Sven Lübeck.

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Scroll to Top