33 Axel Johan Gripenhielm, del 2 kap XXXIII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   AXEL JOHAN GRIPENHIELM(1686-1755).   LANDSHÖVDING 1750-1755     LANDSHÖVDING GRIPENHIELM hade liksom sin företrädare i ämbetet blivit fången vid Poltava1709, men inte haft samma tur som Odelström att så snart kunna ta sig hem till fäderneslandet igen. Han fick i stället i tolv år, ända till fredsslutet, uthärda en fånges tillvaro i Ryssland. Hans minnen från denna tid har återgivits Read more [...]

32 Erik Odelström, del 2 kap XXXII

      En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    ERIK ODELSTRÖM(1684-1753).   LANDSHÖVDING 1739-1749   INSPEKTOREN ÖVER STRÖMSHOLMS LÄN, drottning Hedvig Eleonoras livgeding, Carl Henriksson, blev gift med Catharina Odhelia, dotter till professorn i Uppsala, dr Erik Odhelius. Hon var då änka efter Johannes Rudbeckius vid Västerås Gymnasium. När deras son Erik Carlsson 1711 blev adlad valde han, med en viss anknytning till Read more [...]

31 Carl Gustaf Bielke, del 2 kap XXXI

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  CARL GUSTAF BIELKE(1683-1754). LANDSHÖVDING 1727-1739 CARL GUSTAF BIELKE föddes i Paris under den tid hans fader, Nils Bielke, var Sveriges ambassadör där. Hans uppfostran kom att ske huvudsakligen i utländsk miljö och blev både grundlig och omfattande. Han studerade i flera år i Angers, Oxford och Leyden, alltså vid både franskt, engelskt och tyskt universitet. Därefter gick han in vid Holstein­Gottorpska Read more [...]

30 Magnus Palmquist, del 2 kap XXX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    MAGNUS PALMQUIST(1660-1729).   LANDSHÖVDING 1719-1727   SAMMA ÅR SOM Magnus föddes blev hans fader, Gustaf Eriksson Berg, adlad och antog namnet Palmquist. Han hade varit räntmästare i drottning Maria Eleonoras livgeding, varför det var så att säga till bekanta trakter som Magnus återkom, då han blev landshövding där 1719, men innan dess hade han upplevat de mest skiftande öden. Read more [...]

29 Hugo Hamilton, del 1 kap XXIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   HUGO HAMILTON(1655-1724).   LANDSHÖVDING 1716-1719   DÅ ALEXANDER STROMBERG vid 70 års ålder begärde och beviljades avsked "på grund av ålder och sjuklighet" kom såsom hans efterträdare generallöjtnanten Hugo Hamilton, en sextioåring med, trots ett strapatsrikt krigarliv, ännu obrutna krafter.   Hamilton föddes på Mone Castle på Irland 1655 och hade, då han på sin äldre Read more [...]

28 Alexander Stromberg, del 1 kap XXIIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   ALEXANDER STROMBERG(1647-1718).   LANDSHÖVDING 1704-1716   ALEXANDER STROMBERGS fader Peder Gudmundsson, borgmästare i Jönköping, hade blivit adlad under namnet Strömberg, men då hans söner tilldelades friherrlig och grevlig rang, återtog de släktens ursprungliga, i Kurland burna namn Stromberg. Alexander började sin militära utbildning vid överste Koch von Grimsteins regemente Read more [...]

25 Malcolm Hamilton, del 1 kap XXV

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   MALCOLM HAMILTON(1635-1699).   LANDSHÖVDING 1698-1699     ÄTTEN HAMILTON härstammar från Skottland och har sedan århundraden i dess historia, liksom i England, spelat en framträdande roll. Dess äldste säkert kände medlem var en av kung Brucestrognaste anhängare. Ätten förgrenade sig också till Irland och nådde även dar inflytande och anseende.   "Medelst sin höga lärdom Read more [...]

24 Carl Gustaf Frölich, del 1 kap XXIV

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  CARL GUSTAF FRÖLICH(1637-1714).   LANDSHÖVDING 1693-1698   HANS FADER, översten Hans Christoffer Frölich hade från tysk tjänst slutit sig till Gustaf II Adolfs segerrika skaror. Han var med om belägringen av Köpenhamn, men stupade där.   Sonen Carl Gustaf blev svensk adelsman - sedermera greve - gjorde en snabb karriär och blev 1676 utsedd att som kommendant försvara Bohus fästning Read more [...]

64 Axel Schottes hyllning till Gefleborg, del 2 kap LXIV

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   AXEL SCHOTTES HYLLNING TILL GEFLEBORG.                                 Du gamla vördnadsvärda Gefle borg, Hur många minnen du att tälja har Från flydda sekler med sin fröjd, sin sorg Från lyckans tider och från vanmakts dar. I konung Johans år din mur blev sträckt I drottning Kerstins pryddes ditt gemak Och med Marie Eleonore'sbesök en fläkt Av Read more [...]

48 Julie Sandströmer, del 2 kap XLVIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   JULIE SANDSTRÖMER.(1847 – ?)   gift med Landshövding C.A.Björkman (och därigenom släkt medBrita Planck)   EN FÖRFATTARE, som skildrat "Sverige i fest och glädje", skriver: "Ur många synpunkter är 1800-talet vår historias intressantaste skede, men snart, endast femtio år efter sitt frånfälle får det kanske nöja sig med endast musealt intresse. De av oss, som har dess sista decennier Read more [...]

Carl Gustaf Tessins besök på Gefle slott 1757

CARL GUSTAF TESSINS BESÖK PÅ GEFLE SLOTT. Av ELLEN HAGEN En gnistrande klar och kall vinterdag mellan jul och nyår 1757 drog tre frustande hästar med klingande bjällror en rymlig täcksläde vägen fram över Hedesunda till Gefle. Utom kusken syntes kammartjänare och två lakejer med på färden, en av dem var körsven på en öppen släde med bagage och hade all möda att hålla samma fart och icke bli efter. Att täcksläden var gjord för långfärder, vittnade hela dess präktiga Read more [...]

45 Lars Adolf Prytz, del 2 kap XLV

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  LARS ADOLF PRYTZ(1792-1863) LANDSHÖVDING 1853-1861 VID EN ÅTERBLICK på de gångna århundradena slår det iakttagaren hur rikt utbytet mellan Sverige och Finland varit i fråga om släktskap, uppfostran, giftermål, arbetsområden, tjänstgöring i ämbetsverk och vid regementen. Landshövding Lars Adolf Prytz hörde även han, liksom flera tidigare länschefer, till en familj som sedan Read more [...]