41 Salomon Mauritz von Rajalin, del 2 kap XXXXI

      En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   SALOMON MAURITZ von RAJALIN (1757-1825)   landshövding 1812-1813   KRIGARE HADE DE flesta av ståthållarne på Gefleborg varit innan de fingo denna post och många fördes efter några år på nytt ut i fält. Salomon Mauritz von Rajalin tyckes ha varit den förste, som från däcket på ett flaggskepp flyttades över till de 'nordliga markerna. Släkten, som härleder sig från en känd Read more [...]

40 Juliana Duwall, del 2 kap XXXX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   JULIANA DUWALL (1759-1789)   GIFT MED FREDRIK ADOLF ULRIK CRONSTEDT   Juliana Duwall var aderton år då hon gifte sig med hovintendenten greve Cronstedt och blev under de åtta år hon levde på Gefleborgs slott en vid sin makes sida mycket uppskattad värdinna och slottsfru. Hon var mycket gästfri och vidgade sällskapskretsen, men ville även höja umgängeslivet och giva det ett rikare Read more [...]

22 Åke Ulfsparre, del 1 kap XXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ÅKE ULFSPARRE(1635-1701). LANDSHÖVDING 1680-1687   "HAN HADE TJÄNT sig med tapperhet upp, alla grader igenom", sades det, då Åke Ulfsparre, som överste vid Jemtlands Fältjägarregemente och till detta anslutna Dragonskvadroner, blev utsedd att vara vice landshövding över "Gefleborg och WesterNorrland" längre tider mellan åren 1680 och 1687, då de ordinarie landshövdingarna fått andra Read more [...]

21 Lennart eller Leonard Ribbing, del 1 kap XXI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. LENNART/LEONARD? RIBBING(1638-1687).   LANDSHÖVDING 1683-1687 EFTER MILITÄR utbildning blev Ribbing 1675 överste för ett regemente som han själv värvat, men tog avsked efter några år, då andra uppgifter tilldelades honom. 1683 utnämndes han till landshövding i Gefleborgs län, Norrlanden, Jämtland och Härjedalen.     Landshövdingens första uppdrag blev att igenom häradshövdingarne Read more [...]

20 Göran Sperling, del 1 kap XX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   GÖRAN SPERLING(1630-1691).   LANDSHÖVDING 1679-1683   GÖRAN SPERLING hörde till de icke alltför många krigare under 1600-talet, som före sin militära utbildning studerade vid Uppsala universitet och därefter fått fortsätta sin uppfostran under utländska resor. Tjugotre år gammal blev han kammarjunkare hos arvfursten Carl Gustaf. Tio år senare deltog han med utmärkelse i dennes Read more [...]

19 Jacob Fleming, del 1 kap XIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   Del XIX - JACOB FLEMING(1635-1689).   LANDSHÖVDING 1677-1679   JACOB FLEMING tycks, i motsats till de flesta av företrädarna, icke ha varit krigare innan han blev ämbetsman, utan börjat sin bana inom civilförvaltningen. Innan trettio års ålder var Fleming kommissarie i Kammarrevisionen och kort därpå rikskammarråd. Både Carl Xoch Carl XI satte värde på nitiska medhjälpare i administrationen Read more [...]

15 Ivar Nilsson Natt och Dag, del 1 kap XV

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   ÅKE ULFSPARRE(1635-1701).   LANDSHÖVDING 1680-1687       IVAR NILSSON var 19 år när hans fader, hovmarskalken Nils Nilsson, gifte om sig och han till styvmor fick Sigrid Wasa, dotter av Erik XIVoch Karin Månsdotter. Drottning Christina d. ä. höll bröllopet på Stockholms slott. Sigrid Wasa hade tidigare i Finland varit gift med Henrik Tott. Några år därefter är Ivar hovjunkare hos Read more [...]

Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 2 1719 till nutid

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN (1873-1967) om livet på Gävleborgs slott. - Landshövding Robert Hagens hustru. Ellen Wadström, gift med Robert Hagen Utgiven av Landshövding John Lingman 23 september 1955 Landshövding John Lingman LIVET PÅ GEFLEBORG UNDER FURSTAR HÖVDINGAR FRUAR I 350 ÅR ---------------------------------------------------------------------------- INNEHÅLL - DEL II. (Serien fortsätter här från Del I) Del XXX, Magnus Palmquist Del XXXI, Read more [...]

17 Johan Oxenstierna, del 1 kap XVII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. JOHAN OXENSTIERNA(1617(1615?) – 1664). LANDSHÖVDING 1655-1664   RIKSDROTSEN GABRIEL OXENSTIERNAfann det lämpligt att sända sonen Johan ”eftersom han saknade all håg för studier” redan vid femton års ålder ut till kriget i Nederländerna. Året därpå är den unge Johan anställd hos hertig Bernhard av Weimar.     Bernhard av Sachsen-Weimar 1604-1639.   I slaget vid Nördlingen Read more [...]

23 Otto Wellingk, del 1 kap XXIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   OTTO WELLINGK(1649-1708).   LANDSHÖVDING 1687-1693   SLÄKTEN HADE sitt ursprung i Livland, där farfadern var borgmästare i Riga. Fadern blev svensk officer. Hans son Otto Wellingk fick sin utbildning vid greve Königsmarks regemente i Frankrike. Ludvig XIV erbjöd honom en överstebeställning vid ett franskt regemente till häst, men han avstod från detta vid underrättelsen om krigsutbrottet Read more [...]

63 Lisa Norin, del 2 kap LXIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. LISA NORIN.   GIFT MED ELON ANDERSSON   LISA NORIN, född i Ovanåker, Hälsingland, gifte sig 1915 med dåvarande chefredaktören, sedermera landshövding Elon Andersson och var med honom i många år bosatt i Bollnäs, innan inflyttning skedde på slottet, sedan landshövding Sandler lämnat detsamma.   Värdinneskapet på Gefleborg har hon skött på ett lika älskvärt som representativt Read more [...]

62 Elon Andersson, del kap LXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   ELON ANDERSSON.( 1891 - 1954)   LANDSHÖVDING 1950 – 1954     ELON ANDERSSON blev den förste av Gävles egna söner som flyttade in som ståthållare på det gamla Gefleborg. Hans bana blev också i sin helhet ett uttryck för den samhällsomdaning, som det demokratiska genombrottet medförde. På grunden av en stark och mångsidig begåvning var det den egna okuvliga energien som byggde Read more [...]

60 Maja Lindberg, del 2 kap LX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   MAJA LINDBERG.( 1877 - 1971)   GIFT MED RICKARD SANDLER   FÖR NÅGRA ÅR SEDAN gjorde en tidskrift en serie intervjuer med landshövdingskor angående deras egen uppfattning om arbete och uppgifter. En av dem svarade att hennes "var den angenämaste och lyckligaste ställning en kvinna kunde ha. Och att nutida landshövdingskor är avundsvärda i jämförelse med gångna generationers, dem Read more [...]

26 Axel von Schaar, del 1 kap XXVI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   AXEL VON SCHAAR(1641-1702).   LANDSHÖVDING 1699-1702   OM AXEL VON SCHAAR har det sagts att han både som landshövding och som regementschef visade sig vara en dugande kraft. Då man erfar vad han under sin skiftande levnadsbana måst gå igenom, kan det sägas vara ett under att han levde så länge som han gjorde och överhuvud hade några krafter kvar.   I slaget vid Lund blev den Read more [...]

18 Carl Larsson Sparre, del 1 kap XVIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott CARL LARSSON SPARRE(1627 – 1699(1702?)).   LANDSHÖVDING 1665-1677   CARL SPARRE var yngre bror till Eric Sparre som 1651-1653 var guvernör på Gefleborg och över Norrlanden. Redan i vaggan blev Carl kapten vid Lif- och Hofregementet. Vid tjugo års ålder upphöjdes han i friherrligt stånd och vid tjugofyra blev han kommendant på Halmstads slott och fästning.     Halmstad slott   Det Read more [...]