Hemgården/Brittgården, Kungsbäcksvägen 11, Villastaden – Vallbacken

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

 

 

Foto 1983: Gun Wigh, Gefle Dagblad.

 

Den här villan som ligger efter Kungsbäcksvägen i Gävle är den mest omskrivna i Västra villastaden. Inget hus i Villastaden har så många besökare som Hemgården.

Här hölls galamiddagar för stadens societet på den tiden då det fanns herrskap och tjänstefolk. Numera står gården öppen för alla – såväl för enskilda som för föreningar samt för samkväm av olika slag och familjehögtider. Varje vardag är det öppet hus under vintern med kaffeservering. Här studeras och arbetas. I Hemgården finns plats för alla åldrar och åsiktsriktningar.

 

Mjuk jugend

Det var vid sekelskiftet som brukspatron August Lundeberg i Oslättfors började planera sin magnifika villa Brittgården på 460 kvm i Västra villastaden. Uppdraget att rita villan gick till greven och arkitekten Otto Sigfrid (Sigge) Cronstedt.

Jugendstilen började vid husets tillkomst avlösa stilimitationernas långa era. I stället tog man mönster från naturen: rosor, liljor och tulpaner. Högst upp på taket tronar en vindflöjel föreställande en katt som fångar en råtta. Ytterpanelen till vindsvåningen har fiskfjällsmönster.

August Lundeberg levde 1849-1945 och var bror till statsministern Christian Lundeberg, disponent i Forsbacka Jernverks AB. Christian var även delägare i Mackmyra brukoch levde 1842-1911.

Christian Lundeberg har gått till historien på många sätt. Han var liten till växten och var statsminister mellan den 2 augusti och den 7 november 1905. Han kallades för landets kortaste statsminister.

 

90-åringen tittade på flickor

Brodern August kom att bli en profil i staden innan han avled, 96 år gammal. I hela 42 år bodde han vintertid på Brittgården. August Lundeberg blev ägare till Oslättfors bruk efter fadern. Bruket sålde han sedermera till Korsnäs Sågverks AB– numera Korsnäs Marma AB.

Under den tid bruket drevs deltog August Lundeberg i Hille sockens kommunala liv. Under hans tid byggdes Oslättfors samt Åbyggeby skola. August Lundeberg var mycket intresserad av jordbruksskötsel och var ledamot i Hushållningssällskapeti 30 år. Han belönades även med sällskapets förtjänstmedalj i guld.

 

Jag minns den gamle brukspatronen mycket väl från äldre dagar. Han satt i alkoven på Brittgården om mornarna och såg ut genom fönstret. Han såg på fabrikörerna och grosshandlarna som kom från Villastaden och noterade hur pass morgonpigga de var, då de gick till sina kontor.

Han såg även på flickorna som gick över .Drottningbron till flickskolan. Brukspatron påstods uppskatta skönhet. Att se på flickor vid 90 års ålder sades vara ett hälsotecken,

I brukspatron Lundebergs representativa villa kröner mjuka jugendlinjer entrén och upprepas i taklisten. Två ovala takfönster (som bara anas på vänstersidans fasadbild) har spröjsverk som ger intryck av organiska stjälkar. Foto 1984: Gefle Dagblad.

Societeten på middag

 

August och Brita Lundeberg hade sju barn, och alla korn att bo på Brittgården. En dag för ett par år sedan besökte Barbro Sollbe och jag forstmästaren Knut Lundebergi hans hem. Han var den ende kvarvarande sonen i livet Vi lät honom berätta något om hur det var hemma hos brukspatron på Brittgården. Knut var då 87 år gammal. Han avled endast några månader efter vårt besök.

Knut berättade att de stora middagarna hölls i nedre våningen, där matsal och kök fanns. Det var av tradition en stor middag i januari på mammas födelsedag och en i mars på pappas födelsedag. Fem-sex serveringsbetjänter inkallades. Hela societeten var inbjuden: landshövdingen, borgmästaren, brukspatronerna med vilka man var släkt och de större grosshandlarna i staden.

I hemmet rådde sträng disciplin. De av barnen som kom för sent till maten blev utan. Alla barnen skulle stå uppställda bakom salsstolarna. Så turades man om att läsa bordsbön. Först när husfar satt sig, fick barnen ta plats.

 

Barnjungfru och guvernant

Knut fortsatte att berätta:

– Vi delade i allmänhet på sovrummen – två barn i varje. En barnjungfru som skulle hålla ett vakande öga på alla barnen sov med mina systrar. Guvernanten hade eget rum, och alla sovrummen låg en trappa upp. Vi levde ett lyckligt liv här. Vi räknades till societeten, var på slottet och dansade med flickorna Hamilton, umgicks med Klingbergs som bodde på Mackmyra.

Knut Lundeberg berättade vidare om slädutfärder samt livet på Oslättfors och Brittgården. Vi tog adjö av Knut som jag aldrig mer skulle se.

 

Läs om hela besöket på nedanstående länk!

Hemgården- Om familjen Lundebergs vardagsliv i gävlesocieteten kring sekelskiftet

 

Nytt innehåll

1948 flyttade Hemgården till Brittgården. Därmed fick fastigheten ett nytt innehåll. Den stora matsalen om- vandlades ofta till föreläsningssal. I den så kallade salongen samlas man numera till samkväm. I Gästrike- rummet pågår en studiecirkel, och i förmaket har man styrelsesammanträde. En gång i veckan kommer pensionärerna och hör på föredrag eller sjunger.

 

Renoveras med känsla

Gävle kommun äger fastigheten Brittgården. Den håller för närvarande (1984) på att renoveras. Uppsnyggningen görs med omsorg och känsla.

Låt de gamla husen inte bli museer utan levande hus i en levande miljö! Vi vill gärna ha kvar något från varje epok i vår stad, så att vi kan få perspektiv på tillvaron och få stadens utveckling levandegjord.

 

 

Här hölls galamiddagar

Gefle Dagblad 25 augusti 1984

Utgiven 1988.

Barbro Sollbe.

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top