Lennart Ödeen

Här berättar en nu avliden historiker genom sparade tidningsurklipp en mycket värdefull information om Gävles historia

1800-talet, Åke Nylén, Gävlebor berättar, Kultur, Lennart Ödeen

1895 del 4, Julgran, Kärve och vidskepelse – av Per Hilding m fl

Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 24 december 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   VIKTIGAST Flera av de för oss invanda jultraditionerna har inte den vördnadsvärda ålder som vi kanske tilltror dem. Det gäller exempelvis julgra­nen, som i varje fall i sin nuva­rande form inte var spridd förrän en bra bit in på senare delen av […]

Åke Nylén, Lennart Ödeen

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 7 Tidig medeltid

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Skaffade man dopfuntarna för att stärka själarna?     Gotländska dopfuntar spreds på 1100-talet över Sverige. I Gästrikland finns fem medeltida av gotländsk tillverkning och den här i Osterfärnebo är kanske den förnämligaste.   Den gotländska stenskulpturen under 1100-talet anses högklassig och sär­präglad.

Åke Nylén, Lennart Ödeen

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 5 Vikingatiden

Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     ÖLKALASEN I HEMLINGBY VAR INGA FYLLESLAG.   Under rubriken “En släktgrav från vikingatiden” i tidskriften Från Gästrikland 1933 beskrivs resultatet av arkeologiska utgrävningar i Hemlingby. Författaren hette Holger Arbman och titulerades amanuens. Han skulle med tiden bli professor och en internatio­nellt känd fornforskare.

Åke Nylén, Lennart Ödeen, Omfattar flera sekel

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 4 Yngre Järnåldern

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985.      Gravhögarna — symboler för ett gryende klassamhälle   På en höjd invid Åby gård på Valboslätten finns ett gravfält från yngre järnåldern (400—1500 e. Kr). Fältet består av 13 högar och 7 runda stensättningar. Både högar och stensättningar omges av kantkedjor lagda med

Åke Nylén, Lennart Ödeen, Omfattar flera sekel

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 2 Stenåldern

Publicerat i Gefle Dagblad ?  1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Ett lyckligt jägarfolk nådde havet vid Jädraåns dalgång 2. STENÅLDERN   I montrarna med fynd från yngre stenåldern (3000—1500 f.Kr.) på länsmuseet i Gävle kan man bland annat se yxor av grönsten försedda med skafthål. Dessa har åstadkommits med hjälp av ett rörben

Åke Nylén, Lennart Ödeen

Lennart Ödeen presenteras med successiv innehållsförteckning av sina avsnitt

  Vem var Lennart Ödeen – se nedanstående presentation  av Björn Widegren  …..   Lennart Ödeen har avlidit Publicerat i Gd 15 Juli 2008 Lennart Ödeen var historisk krönikör Lennart Ödeen avliden Publicerat i Arbetarbladet 15 Juli 2008 Kung Oscars besök 1905 och Gävles inblandning i storpolitiken Jag vill föra fram hans värdefulla artiklar så

Åke Nylén, Jan G Ljungström, Lennart Ödeen

Hälsovård i uniform – Lennart Ödeen om Jan G Ljungströms bok

Publicerat i Gefle Dagblad Tisdag 19 januari 1999 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     JAN G LJUNGSTRÖM, Ove Wall   Kolera, avfall och hälsopolis – Miljö- och hälsoskydd un­der två sekler Skriftserien Natur & Kultur i Gävle   ■ 1853 drabbades Gävle av den tidens mest fruktade far­sot, koleran. Stadens sundhetsnämnd slog larm och fick

Scroll to Top