1895 del 4, Julgran, Kärve och vidskepelse – av Per Hilding m fl

Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 24 december 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   VIKTIGAST Flera av de för oss invanda jultraditionerna har inte den vördnadsvärda ålder som vi kanske tilltror dem. Det gäller exempelvis julgra­nen, som i varje fall i sin nuva­rande form inte var spridd förrän en bra bit in på senare delen av 1800-talet. Men föregångare sak­nades inte.   Redan från slutet av medeltiden finns det uppgifter om att man på kontinenten till Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen, Del 13-1600-talet

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Gefle Stads dombok på 1630-talet ger oss en möjlig­het att få reda på hur Gävle styrdes kommunalt på den tiden. Domboken kom ut i en utgåva av Erik Brännman och Arne Lenner.   I en uppsats i Från Gästrikland 1979, ”Gävle stads styrelse under 1630-talet" skriver lektor Erik Brännman utförligt  hur den kommunala självstyrelsen fungerade i staden. Hans framställning är huvudsakligen Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen, Del 11 — 1500-talet

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Johan III – grundaren av Gävle slott ”Omfattade sitt rike med stor lidelse”   Gustav Vasas tre söner. Erik, Johan och Karl, blev alla kungar i Sverige. Två av dem är bemärkta, Erik XIV med sin blandning av genialitet och vansinne, Karl IX, den hårdföre, maktlystne och hänsynslöse. Den tredje vasa­kungen, Johan III, har kommit i skymun­dan. Han har ansetts svag och vankel­modig.   Några Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen Del 10. Vasatiden

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Karta över Sveriges utbredning på Gustav Vasas tid med sjövä­garna till Hansans städer och Nederländerna. Kartan är hämtad ur Göte Göranssons bok "Gustav Vasa och hans folk"   Gustav Vasa var bra – för Gävle          I en uppsats i Från Gästrikland 1962 beskriver och analyserar Sven Lund­kvist Gävles utrikeshandel vid 1500-talets mitt. Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 9. MEDELTIDEN

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp         Kristoffer som grundade Gävle - inte var den kungen någon fähund   Vi Kristoffer, med Guds nåde Sveriges, Danmarks, Norges, Vendes  och Götes konug pfalzgreve på Lehn och hertig i Bayern, göra veterligt alla män att vi av vår synnerliga gunst och nåd hava anammat och undfångit med detta vårt öppna brev våra älskliga borgare i Gävle och deras gods i vårt Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 7 Tidig medeltid

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Skaffade man dopfuntarna för att stärka själarna?     Gotländska dopfuntar spreds på 1100-talet över Sverige. I Gästrikland finns fem medeltida av gotländsk tillverkning och den här i Osterfärnebo är kanske den förnämligaste.   Den gotländska stenskulpturen under 1100-talet anses högklassig och sär­präglad. Speciellt dopfuntarna var efterfrågade. Sådana finns Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 6 Vikingatiden

  Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp       Glödpannan i Åbyn rövarbyte från sagornas Bagdad     I mars 1943 meddelade doktor Phili­bert Humbla i en skrivelse till Statens Historiska Museum i Stock­holm, att ett märkligt fynd, ett slags glödpanna av brons hade förvärvats for Gävle museum.   Fyndet hade gjorts på Åbyns mark mellan Åbyn och Häckelsäng i Hamrange socken norr om Gävle. Det var två pojkar Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 5 Vikingatiden

Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     ÖLKALASEN I HEMLINGBY VAR INGA FYLLESLAG.   Under rubriken "En släktgrav från vikingatiden" i tidskriften Från Gästrikland 1933 beskrivs resultatet av arkeologiska utgrävningar i Hemlingby. Författaren hette Holger Arbman och titulerades amanuens. Han skulle med tiden bli professor och en internatio­nellt känd fornforskare.   Att utgrävningarna över huvudtaget kom till stånd Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 4 Yngre Järnåldern

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985.      Gravhögarna — symboler för ett gryende klassamhälle   På en höjd invid Åby gård på Valboslätten finns ett gravfält från yngre järnåldern (400—1500 e. Kr). Fältet består av 13 högar och 7 runda stensättningar. Både högar och stensättningar omges av kantkedjor lagda med 0.4—0.8 meter höga stenar.   Denna typ av gravar är vanligtvis brandgra­var. Man brände den döde på Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 3 Järnåldern

Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Björkebåten hade varken segel eller åror    ”Svionernas samhällen följa nu; de ligga ute i själva oceanen. För/utom i män och vapen ha de sin styrka i flottor. Skeppens form avviker från den vanliga i det hänseendet, att en spetsig stäv åt båda hållen bildar en framstam, som alltid är klar för landning. Segel föra de icke, ej heller anbringa de åror i rad vid sidorna. Årorna äro lösa, Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 2 Stenåldern

Publicerat i Gefle Dagblad ?  1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Ett lyckligt jägarfolk nådde havet vid Jädraåns dalgång 2. STENÅLDERN   I montrarna med fynd från yngre stenåldern (3000—1500 f.Kr.) på länsmuseet i Gävle kan man bland annat se yxor av grönsten försedda med skafthål. Dessa har åstadkommits med hjälp av ett rörben och sand och vatten har använts som slipmedel. Rörbenet har förmodligen varit fäst vid någon typ av vridanordning.   Stenyxorna Read more [...]

Lennart Ödeen presenteras med successiv innehållsförteckning av sina avsnitt

  Vem var Lennart Ödeen - se nedanstående presentation  av Björn Widegren  .....   Lennart Ödeen har avlidit Publicerat i Gd 15 Juli 2008 Lennart Ödeen var historisk krönikör Lennart Ödeen avliden Publicerat i Arbetarbladet 15 Juli 2008 Kung Oscars besök 1905 och Gävles inblandning i storpolitiken Jag vill föra fram hans värdefulla artiklar så vi kan rädda dem inför framtiden.  /Lisse-Lotte Danielson --------------------------- INNEHÅLLSFÖRTECKNING Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 1 Istiden

Publicerad i Gefle Dagblad 11.12.85 Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp   GÄSTRIKLANDS HISTORIA 200 meter över Sätrahöjden flöt isbergen     1. ISTIDEN   På Ormbärsvägen 3 i Sätra är brev­lådan placerad på en stor sten vid trottoaren. En annan sten utgör en del av den låga muren som avgränsar tomten. Stenarna är dekorativa inslag i villamiljön. Ägaren gjorde rätt som inte sprängde dem utan lät dem bli kvar på Read more [...]

Hälsovård i uniform – Lennart Ödeen om Jan G Ljungströms bok

Publicerat i Gefle Dagblad Tisdag 19 januari 1999 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     JAN G LJUNGSTRÖM, Ove Wall   Kolera, avfall och hälsopolis - Miljö- och hälsoskydd un­der två sekler Skriftserien Natur & Kultur i Gävle   ■ 1853 drabbades Gävle av den tidens mest fruktade far­sot, koleran. Stadens sundhetsnämnd slog larm och fick magistraten att sammankalla en allmän rådstuga. Denna beordrade en avspärrning av stadens alla tullar, Read more [...]