63 Lisa Norin, del 2 kap LXIII

 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

LISA NORIN.

 

GIFT MED ELON ANDERSSON

 

LISA NORIN, född i Ovanåker, Hälsingland, gifte sig 1915 med dåvarande chefredaktören, sedermera landshövding Elon Andersson och var med honom i många år bosatt i Bollnäs, innan inflyttning skedde på slottet, sedan landshövding Sandler lämnat detsamma.

 

Värdinneskapet på Gefleborg har hon skött på ett lika älskvärt som representativt sätt och det gästfria hemmet har varit en uppskattad mötesplats för länets invånare, som alla blivit lika hjärtligt välkomnade och med den största omsorg tillgodosedda.

 

Landshövdingskan Elon Andersson har, utom allt det arbete som följer med att vara husmor och värdinna i ett så stort hus, lugnt, säkert och på ett ståtligt sätt fullgjort de många uppdrag som länets första fru traditionsenligt åtager sig. Dessa uppdrag har med åren vuxit i antal, allteftersom de sociala hjälpåtgärderna blivit fast grundade. Väilgören­heten är numera inte av tillfällig art och inte endast en privatsak. Bland de många föreningar och institutioner däir Lisa Andersson fungerat som ordförande har hon med särskilt intresse äignat sig åt den verksamhet som De Blindas Vänner skapat, liksom åt utvecklingen av Gästriklands Hemslöjd. Men arbetet för Rädda Barnen tog nog huvudparten av tid och intresse.

 

Landshövdingskan Andersson har lämnat den vackra, rikt konstnärliga miljö hon skapat på slottet, men hon ordnade åt sig ett nytt hem och blev bofast i Gävle, där hon trivts så väl och vunnit många vänner under de tyvärr alltför få åren på det gamla Gefleborg.

 

 

 

Lisa Norin.

 

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top