60 Maja Lindberg, del 2 kap LX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   MAJA LINDBERG.( 1877 - 1971)   GIFT MED RICKARD SANDLER   FÖR NÅGRA ÅR SEDAN gjorde en tidskrift en serie intervjuer med landshövdingskor angående deras egen uppfattning om arbete och uppgifter. En av dem svarade att hennes "var den angenämaste och lyckligaste ställning en kvinna kunde ha. Och att nutida landshövdingskor är avundsvärda i jämförelse med gångna generationers, dem Read more [...]

61Gösta Finngård, del 2 kap LXI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   GÖSTA FINNGÅRD.( 1885 – )   T.F. LANDSHÖVDING 1950 (6 mån)   SEDAN LANDSHÖVDING SANDLER år 1950 beviljats avsked såsom Kunglig Befallningshavande i Gävleborgs län och innan den sedermera utnämnde landshövding Elon Andersson tillträdde tjänsten, var landssekreteraren i länet, Gösta Finngård, t. f. landshövding under större delen av år 1950.   Finngård är född 1885 Read more [...]

58 Oskar Rydin, del 2 kap LVIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   OSKAR RYDIN.( 1865 - 1935)   T.F. LANDSHÖVDING 1923 - 1924 och 1928 - 1930.     OSKAR RYDIN var född i Västerås, men fick sin skolgång förlagd till Uppsala, där efter mogenhetsexamen de juridiska studierna vidtog fram till examen för rättegångsverken.   Efter tingstjänstgöring vid Västmanlands östra domsaga och arbete i Svea hovrätt skedde inträde på landsstatsbanan. Read more [...]

56 Sven Lübeck, del 2 kap LVI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    SVEN LÜBECK.(1877 - 1941)   LANDSHÖVDING 1922 – 1941   TILL DE TVÅ LINJER av ämbetsmän och militärer, som under de gångna århundradena ömsevis försett länsstyrelsen med chefer, kom i och med Sven Liibecks utnämning ett nytt inslag. Han kallade sig vid ankomsten "en fri ingeniör, helt främmande för rutinen i ett kungligt ämbetsverk". Att det i det traditionella kommit ett Read more [...]

55 Ellen Wadström, del 2 kap LV

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   ELLEN WADSTRÖM.(1873 - 1967)   GIFT MED ROBERT HAGEN   Från Steinsviks Bokförlag har till mig framställts en begäran att skriva om Ellen Hagen och hennes tid i Gävle, för att hon icke skulle saknas i boken om "LIVET PÅ GEFLEBORG". En sådan artikel har redan tidigare från min sida varit på förslag under Ellen Hagens och min korrespondens, då hon begärt upplysningar och foton gällande Read more [...]

53 Oscar von Sydow, del 2 kap LIII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   OSCAR VON SYDOW.(1873 - 1936)   T.F. LANDSHÖVDING 1911   ÅR 1827 BLEV Johan Henrik von Sydow borgmästare i Gefle. Han hade studerat i Lund, var en av den berömde professor Holmbergssons mest framstående lärjungar och blev uppmanad "att förvärva sig den juridiska doktorsgraden, men knappa ekonomiska omständigheter hindrade honom att följa detta råd". Han var född i Kalmar 1795.   Född Read more [...]

52 Carl Mathias Ström, del 2 kap LII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    CARL MATHIAS STRÖM.(1849 - 1926)   T.F. LANDSHÖVDING 1908-1911   SÅSOM FÖDD I Ljusdal var Carl Mathias Ström en verklig son af Gefleborgs län, vars angelägenheter han även kom att ägna större delen av sitt liv. Efter examen till rättegångsverken 1878 inträdde han på landsstatsbanan och blev länsnotaric i Gefleborgs länsstyrelse 1882 och landskamrerare därstädes 1887.   Då Read more [...]

51 Elvine Åkerhielm, del 2 kap LI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ELVINE ÅKERHIELM.(1857-1915)   GIFT MED HUGO HAMILTON   ELVINE ÅKERHIELM växte upp på Högfors bruk i Västmanland och gifte sig där 1881 med dåvarande överdirektören i Patent- och Registreringsverket Hugo Hamilton. År 1900 skedde förflyttningen till Gefle. De trivdes båda utmärkt i det gamla slottet, ehuru det på den tiden ännu var ganska kallt och obekvämt. De utförliga dagboksanteckningar, Read more [...]

50 Hugo Hamilton, del 2 kap L

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.  HUGO HAMILTON.(1849 - 1928)   LANDSHÖVDING 1900-1918   "JAG HAR JU VARIT MED blott - på ett hörn' - som man säger", skriver Hugo Hamilton i sin dagbok 1914. Sällan har väl någons vittnesbörd om sig själv varit mer anspråkslöst och mer oriktigt. Hamilton var tvärtom under hela sitt liv oftast i centrum, ofta i täten, aldrig i periferin.   Efter studentexamen 1869 fortsatte Hugo Read more [...]

49 Theodor Odelberg, del 2 kap XLIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. THEODOR ODELBERG.(1847 - 1938)   LANDSHÖVDING 1899-1900   EN PÅMÅNGA områden kunnig man med framstående chefsegenskaper, Theodor Odelberg, blev vid landshövding Björkmans avgång dennes efterträdare. Odelberg hade efter studier i Uppsala och vid Ultuna lantbruksinstitut företagit fleråriga utrikes resor, varunder han bl. a. tjänstgjorde som kommissarie vid svenska avdelningen på världsutställningen Read more [...]

37 Carl Sparre, del 2 kap XXXVII

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. CARL SPARRE(1723-1791).   LANDSHÖVDING 1763 – 1773   SOM REDAN NÄMNTS efterträdde Carl Sparre sin fader Fredrik Henrik Sparre som landshövding och ståthållare på Gefleborg. Han gjorde en mycket betydande insats i stadens och länets historia. Han hade fått en både grundlig och fulländad uppfostran. Efter juridisk och militär utbildning sändes han på utrikes resor i Tessins sällskap Read more [...]

39 Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt, del 2 kap XXXIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.     FREDRIK ADOLF ULRIK CRONSTEDT(1744-1820/29?) LANDSHÖVDING 1781 - 1812     CRONSTEDT, SOM TIDIGT visade konstnärliga intressen, utbildades av fadern till arkitekt och fick under början av 1770-talet tillbringa några studieår i Frankrike och Italien där han umgicks flitigt med konstnärer; bekantskapen med Johan Tobias Sergel utvecklades till en vänskap som varade livet ut. Cronstedt Read more [...]

38 Nils Philip Gyldenstolpe, del 2 kap XXXIIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   NILS PHILIP GYLDENSTOLPE(1734-1810). LANDSHÖVDING 1773 - 1781     RIKSHISTORIOGRAFENANDERS SCHÖNBERG skrev helt skämtsamt vid landshövdingutnämningen: "Gullstolpen är hederlig man, men aldrig har han lagt hand vid sysslor." Ett halvår senare fortsätter Schönberg i samma ton: "Gullstolpen trakterar gruvligen i Gefle och uppfyller med vänlighet och sina artiga umgängesgåvor den svårighet Read more [...]

36 Ulrika Maria Tessin, del 2 kap XXXVI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   ULRIKA MARIA TESSIN(1694-1765).   GIFT MED FREDRIK HENRIK SPARRE   PÅ 1640-TALET hade Ulrika Tessins farfar, Nikodemus Tessin d. ä., i kungligt uppdrag sänts till Gefle för stadens planering och återuppbyggnad efter tidigare eldsvådor. Han stannade ganska länge för att, som det kallades, "afsticka" kvarter och byggnader. Kanske det talats om detta i släkten, så att det inte blev Read more [...]

35 Fredrik Henrik Sparre, del 2 kap XXXV

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    FREDRIK HENRIK SPARRE(1691-1763).   LANDSHÖVDING 1757-1763   ENGNISTRANDE KALL vinterdag mellan jul och nyår 1757 drog frustande hästar med klingande bjällror en rymlig täcksläde vägen fram över Hedesunda till Gefle. Att täcksläden var gjord för långfärder därom vittnade dess präktiga utrustning. Den resande, en ståtlig man i sextioårsåldern, väl insvept i päls och björnskinnsfällar, Read more [...]