Lerviks Herrgård. Gävle, F. d. trädgårdsdirektör Georg Holmberg.

 

Lerviks_herrgård

Fastigheten är taxerad till 23.000 kr. och har en areal av 26.600 kvm. G. Holm­berg förvärvade fastigheten 1941. G. Holmberg är född i Stockholm och uppväxt i Skåne. Han har under flera år praktiserat i Tyskland och Danmark. 1912 blev han trädgårdsmästare vid Lemshaga slott på Värmdö, och 1914 övertog han trädgårdarna vid Karlsborg Haga samt 1922 arrendet av Ulriksdals kungsgård. Han bosatte sig i Gävle 1943. Han har tidigare varit styrelseledamot i Stockholms Norra Förorters Trädgårdsarbetsgivareförening, Ulriksdals Fastighetsägareförening, R. L. F:s lokal­avdelning i Solna samt Edsvikens Fiskevårdsförening.

 

Georg Holmberg är född, 1889, son till handelslärare Axel Holmberg, född 1862, död 1929, 0. h. h. Amanda f. Jönsson, född 1863, död 1900, samt gift sedan 1913 med Elna Pettersson, dotter till åkaren Per August Pettersson, född 1865, död 1914, o. h. h. Johanna Fredrika f. Andersson, född 1865, död 1895.

 

Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

 ———————-

 

KÄLLA: Gefle från A – Ö          Brodtext

Lerviks herrgård torde ha fått sitt nuvarande utseende 1805, nästan samtidigt som man började uppföra Stadshuset i Gävle som var Per Ennes vinterresidens. Sommartid bodde han ju på Lervik då han ej vistades på Sätra brunn. Herrgården har som förebild Åby gård i gamla Valbo kommun. Även Brynäs herrgård som ägdes av familjen Rettig hade en liknande byggnadsstil. Det finns emellertid även andra byggnader som tillhör Lerviks herrgård som är värda att bevara, liksom den gamla parken. Lusthuset i parken och den gamla grindstugan ej långt från Lerviks källa är rariteter. Till herrgården hör en rättarbostad, stall och ladugård med mera.

 

 Lerviks herrgård har anor från 1500-talet då bagaren Carl Hindersson av bönder i Testebo köpte delar av “svedjorna” på grusåsen mot Norrlandet.

 

Gården ägdes från 1670-talet av kyrkoherden i Hille, Jacob Grubb, från början av 1700-talet av rådmannen John Brun och från 1723 av handelsmannen Petter Almgren. Mot slutet av 1700-talet utvecklades herrgården under familjen Brändström som 1798 sålde fastigheten till i familjen ingifte Pehr Ennes. 1806 stod en ny huvudbyggnad i två våningar av trä färdig. Senare reveterades och vitputsades den och fick helt ny inredning.

Lerviks herrgård hade under Ennes tid cirka 30 kor, och där fanns svinhus och hönsgård med gäss och kalkoner.

I slutet av 1860-talet köptes herrgården av grosshandlaren Olof Axel Luth som i Jonstorp, fastigheten intill, anlade ett tegelbruk. På 1880-talet blev grosshandlarfamiljen Johan Fredrik Pousette ägare, och 1918 såldes gården till Gefle Folkbank. På 1920-talet drevs pensionat och kafé där.

1963 köpte Gävle stad herrgården, vars huvudbyggnad revs 1976.

 

 

 Beskow, H: Bruksherrgårdar i Gästrikland; Meddelanden av Gestriklands Fornminnesförening 1918; Löfgren, F, & Sollbe, B: Gävlevandringar med Folke.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top