Bertil Larsson, Borgare i Gävle, gift med ättling av släkten Bure

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:

Anbytarforum

Bertil Larsson, Borgare i Gävle – gift med ättling av släkten Bure.

Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund.

Han har nu åter översänt material med tillstånd till publicering på Internet.

John Winblad von Walter

201 Fourth Street East

Carver, Minnesota 55315

United States of America

Svenskarnas emigration till Amerika.

———–

 

 

Bureatten Lundstrom Bureätten för Gävle startar med Malin och Bertil Larsson – med stamfader Jacob Andersson Grubb den äldre (ca 1500-1565)

 

Bureus X36Ex på Johns källdata. Jag har medvetet valt en mycket hög uplösning för att ni själva skall kunna läsa. Ni får bläddra med pilarna nederst och till höger.

 

Bertil Larsson föddes omkring 1540 och är, som framgår av hans familjenamn, sonen till en viss Lars eller Laurentius vars ursprung är okänt. Bertil Larsson är först nämnd i källor om framträdande fartyg i Gävles rederibransch bland borgarna där han uppträder som en redare i en av Gävle lastlistor från sommaren 1559. Bertils skepp var listad som 40 Läster (80 ton), med en last av järn, sågdelar, hjortläder samt ister på väg till Danzig (Gdansk) i Polen.
Gävle fick sina stadsrättigheter år 1446och var som sådan den äldsta staden i Norrland. Staden växte snabbt och redan 1526 hade endast Stockholm betalat högre skatt till Kronan.

Vid kröningen av Erik XIV som kung av Sverige 1561, skapade Erik för första gången i landets historia grevar och baroner bland den högre adeln. Med dessa nya titlar infördes även nya skyldigheter till Kronan, som i sin tur resulterade i förändringar ang. frihet, krav och beskattning av svenska städer. En konsekvens av dessa förändringar var att kungliga privilegier kunde dras tillbaka när städerna misslyckats med att helt uppfylla alla sina åtaganden och skulder.

 

Erik XIV

 

Gävle var vid den tiden en av Sveriges viktigaste städer som idkade handel från norra Sverige och Finland. Dess borgare hade fördelaktiga fiskerättigheter längs Östersjökusten och stadsborna deltog i den stora handeln med järn och koppar från gruvdistrikten. De förändringar som nu skedde genom Erik XIVs försorg passade inte Gävles borgare och snart uppstod konflikter.

I April 1567 förhandlade Bertil Larsson och Peder Eriksson med kung Erik på uppdrag av Gävles borgare. Förhandlingarna resulterade i att Gävle avstod sitt fartyg Gävlebjörnen(The Gävle Bear) till den svenska kronan i utbyte mot en minskning av skatter och avgifter. Kung Erik var inte populär och kungen visade många tecken på psykisk instabilitet och sinnessjukdom. Bakom kulisserna var kungens familj och många av stadens adelsmän, borgare och tjänstemän upprörda över kungens hantering av statens angelägenheter. Vissa av dessa började konspirera mot honom.

I september 1568 fängslades Erik XIV och hans halvbror Johan, hertig av Finland, tog kontroll över det svenska riket samt fick Erik avsatt av den svenska riksdagen (parlamentet).

Borgarna i Gävle var snabba att försöka återfå tidigare kungliga privilegier från Johan och det var även Johans avsikt att ge många av Sveriges handlare i städerna nya kungliga privilegier.

I juli 1569 kröntes Johan till Johan III, kung av Sverige. I samband med kröningen hölls ett möte med representanter från städernas handelsmän. Även Gävle deltog och det är mycket troligt att staden åter representerades av Bertil Larsson.

 

Johan III

 

På St Michael’s Mass (?) sommaren 1569 förstördes Gävle av en stor stadsbrand och staden förlorade bl.a. sitt rådhus (rådstufva) . Bara kyrkan och några få byggnader lämnades oskadda. Johan III trodde att branden orsakades av mordbrand och han misstänkte att den avsatte och fängslade Erik på något sätt var inblandat i denna.

P.g.a. detta beviljades Gävles borgare 12 års skattefrihet liksom frihet från stadens normala skyldigheter för att Gävle skulle kunna byggas upp på nytt. Stadens borgare fick krav att inom sex år bygga stenhus bestående av tre våningar och vara försedda med tegeltak. Om denna bestämmelse inte uppfylldes skulle skattekravet återinföras. Man vet inte säkert om Bertil Larsson var en av de skyldiga borgarna, men det verkar troligt, för han är nämnd i Gävles tänkebok (stadsfullmäktiges mötesprotokoll) den 10 april 1573, den tidigaste tänkeboken för Gävle. Detta var i samband med att bevisa och bekräfta sitt köp av viss mark i Gävle. Bertil presenterade en köphandling som styrker att han hade köpt en liten bit mark från Peter Hindersson, en f.d. Gävleborgare som nu bodde i Norbo kommun i Gävleborgs län. Bertil Larsson hade betalat 180 marks örtugför marken, som var belägen bredvid sin egen egendom mittemot Gävles stadsport. Av skiften var den 35,5 alnar lång och 21,5 alnar bred.

 

Dessa Protokoll har skannats från Gävle stads tänkebok, utgiven av Percy Elfstrand. Se Från Gästrikland 1955.


Enligt protokoll från Gävles tänkeböcker och stadsregister över akter och handlingar samt domböcker i Gästrikland, framgår att Bertil Larsson var borgmästare i Gävle i 1573,1575,1576,1578, 1585,1587,1589, 1594 och 1597, inklusive flera av de år som Gävle var under återuppbyggnad efter branden. Bertil avled 1597 eller senare.

Bertil Larsson var gift två gånger, hans första hustru är okänd.

Hans andra hustru Magdalena/Malin Jacobsdotter Grubb född omkring 1540, var dotter till underlagmannen i Västerbotten, Jacob Andersson Grubb den äldre (ca 1500-1565) med Kelug Olofsdotter (ca 1510). Magdalena (Malin) hade mycket goda förbindelser med Gävles viktigaste borgare. Hon var brorsdotter till Per Andersson Grubb (f. 1497 död efter 1559 g.m. Maria Jacobsdotter Bure med sonen Andreas Petri Grubb, född i Gävle) som var borgmästare 1524. Dessutom var hon äldre syster till Per Jacobsson Grubb (f. ca 1530), som var rådman 1635 och borgmästare 1652 i Gävle och delägare i Tolffors och Forsbacka smedjor.

Malins syster Sara var gift med Wellam MarcussonÅngermanälven, som var rådman i Gävle 1578, 1583, 1585, 1587 och 1597 samt borgmästare i Gävle år 1594.

Magdalena/Malin var också faster till Hans Andersson Grubbsom tjänstgjorde som Gävles borgmästare 1614, 1623-25, 1627 och 1636-38.

(Denne Hans står nämnd i O. Fyhrvalls bok som son till underlagmannen i Vesterbotten Anders Jakobsson i Grubbe, en svåger till borgmästarna Bertil Larsson, Wellam Markusson och Erik Broddesson.

Malins syster Margareta gift 1) med Pehr Ångerman och 2) med Erik Broddesson, som tjänstgjorde som Gävle rådman 1595 och 1598 och som Gävles borgmästare 1600-1605 samt var föreståndare för hospitalet 1602-1604 i Gävle. Erik Broddesson var svåger till borgmästaren Bertil Larsson (g.m. Malin Jacobsdotter) och Wilhelm Markusson (g.m. Sara Jacobsdotter).

Malins bror Anders Jacobsson som bodde kvar i Grubbe och dog efter 1579 samt g.m. Barbro Pedersdotter var en fjärde svåger. (Anders Jacobssons son Hans Andersson Grubbvar borgmästare i Gävle

Malins yngre bror Per Jacobssonovan var en femte svåger även om han var ogift.

Bertil Larsson hade följande kända barn

Med sin första hustru ?:
1) ? Bertilsdotter , som dog 1628. Hon var gift med gruvägaren i Stora Kopparberg och prästen i Falun, JOHANNES MICHAELIS Cuprimontanus son till prästen i Falun, MICHAEL Erici HELSINGUS (Jag är osäker på översättningen, kolla länken nedan till originalskrivelsen/Lisse-Lotte Danielson).

———
Med sin andra hustru Magdalena (Malin) Andersdotter (Grubb), hade följande barn:
1) Jacob Bertilsson, som är döpt som borgmästare i Gävle i 1606,1610,1614 och 1621. Han var gift med Brita Olofsdotter (1560-1601) dotter till en rådman Olof Mårtensson (f 1540).
2) Barbro Bertilsdotter, som gifte sig med Uppsala professor och präst i Vendel socken i Uppland, Sverige, Johannes Petri (Helsing).
3) Lars Bertilsson, borgare i Gävle och ägare till en gård i närheten Sätra. Han var en störd person, som ofta nämns i Gävle domstol. Han var gift med en dotter till Jacob Grelsson.
4) Malin Bertilsdotter, som gifte sig med adelsmannen sheriff i Ångermanland, Sverige, Måns Clemetsson (Oliveblad) i Haga församling, Stockholm och Vårby i Huddinge socken, i Stockholms län, Sverige. Måns var son till Clemet Hansson, en sekreterare till svenska kungarna Gustav Vasa och Erik XIV och Karin Ivarsdotter, dotter till Stockholms borgmästare Ivar Ivarsson, som var närvarande vid ett möte som tycks ha spelat en senare roll i gripandena och avsätta Erik XIV.
5) Hans Bertilsson, borgare och köpman i Gävle.

Se det engelska originalet.

 

Källor:

Ätten Söderheilm, Vol, I (1961) Sixten Söderheilm

Gefle och dess slägterVol. I-II (ca. 1830) Erik Sehlberg

Genealogica 53 (också kallad Johan Bures släktbok och Bureus X36) (ca 1608) av Johan Bure/Bureus

Släktennr. 48 (1996), utgiven av Södra Västerbottens Släktforskare, sidor 8-11, “Några grenar av Bureätten och kommentarer till Elof Lindmarks bok om Bureätten“ Ulf Lundström

Meddelanden af Gestriklands forminnesförening(1902) “Antackningar över borgmästare i Gävle“ Jonas Selggren

Från Gästrikland 1955,utgiven av Gästriklands kulturhistoriska förening “Gävle stads tänkebok“ Percy Elfstrand

Bidrag till Gefle stads historia och beskrifning(1901) Oskar Fyhrvall

 

—————————————-

  Översatt, Sammanställt och länkat av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top