Adelcrantz gjorde Gävle elegant

Rådhuset  Rådhuset i Gävle

 

Publ. i GD 2016-02-18

 

 

Den 30 januari 1716 – för nästan på dagen 300 år se­dan – föddes Carl Fredrik Adelcrantz, en av Sveriges mest kända arkitekter och mannen bakom rådhuset i Gävle. I en längre artikel i Svenska Dagbladet 30 janu­ari i år har Fredric Bedoire, professor vid Konsthögsko­lan och vice preses i Konst­akademin, skildrat hans liv och hans verk.

 

 

Under rubriken “Med Adelcrantz blev Stockholm elegant” beskriver Bedoire hur denne, som pro forma varit rikets främste arkitekt, skapade Confidencen (slottsteatern Ulriksdal), Kina slott samt Drottning­holmsteatern. Andra exem­pel är Sturehovs slott utanför Stockholm samt framfö­rallt Operan och Norrbro, mitt i Stockholms dåvaran­de centrum.

 

Beställaren av arbetet med Sturehov var Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz, för öv­rigt med Gävlebakgrund.

 

Adelcrantz ritade och be­bodde själv det palats i Kla­ra, som idag rymmer Finansdepartementet. Adolf Fredriks kyrka nära Sveavä­gen är ett annat av hans verk.

 

Med samma rubrik som Bedoire satt på sin långa ar­tikel skulle man kunna be­skriva Adelcrantz insats i Gävles stadsbild. Något se­nare kom hans systerson Carl Fredrik Sundvall, arki­tekten bakom Carolina Rediviva i Uppsala, att utfor­ma det Enneska huset, nu­varande stadshuset.

 

Hela den dåtida centrum­bildningen runt rådhuset och det Enneska kvarteret har ända in i vår tid präglats av dessa två arkitekters ele­ganta arkitektur – något att i högsta grad vara varsam om.

 

Carl-Göran Wallman

 

Läs även: Var varsam med Adelcrantz verk


Publ. av Lisse-Lotte Danielson för Gaveldraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top