Släkten Nobel och Gävle – av Väinö Helgesson

 

Vad gäller släkten Nobels gävleanknytning finns en hel del skrivet av skiftande kvalitet. En del uppgifter är motstridande och det är svårt att alltid få en klar bild av händelser och släktskap. Här presenteras en kort sammanfattning av tidigare forskning.

 

Se även Immanuel Nobel – Lasarettskirurg

 

  Immanuel Nobel

 

År 1800 flyttade Immanuel Nobel (den äldre) född i Uppsala 1757 till Gävle. Han fick tjänst som vice provinsialläkare och flyttade in i ett hus på Öster. Orsaken till att Nobel flyttade till Gävle sägs vara att han som nybliven änkling med en sjuårig dotter, ville komma närmare sin bror Olof Nobelius, som var garvare i Gävle. Redan samma år som han kom till Gävle gifte han om sig med en sjökaptensdotter från Gävle, Brita Catharina Ahlberg. Immanuel d ä dog 1839.

 

1801 föddes sonen Immanuel (den yngre, kallas i många sammanhang Emanuel). Han växte upp i Gävle, gick på Gefle Gymnasium 1811-1814 men drog redan 14 år gammal till sjöss och var borta i tre år. 1819 började Immanuel studera arkitektur vid de Fria konsternas akademi (Konstakademien) i Stockholm under den kände arkitekten Fredrik Bloms ledning. Under flera år ägnade sig Immanuel åt diverse byggnadsprojekt i Stockholm.

 

Redan tidigt visade Immanuel prov på stor teknisk fantasi och uppfinningsrikedom. I slutet av 1820-talet fick han bl a patent på en hyvelmaskin och en sinnrik mangelmaskin. 1827 gifte han sig i Stockholm och fick inom några år fyra söner, däribland Alfred 1833 och sladdbarnet Emil som 21 år gammal omkom vid en sprängningsolycka i faderns fabrik.

 

Samma år som Alfred föddes gick fadern i konkurs och familjen fick några kämpiga år. 1838 flyttade Immanuel till S:t Petersburg och startade en liten mekanisk fabrik. Under 1840-talet producerade Nobels fabriker en mångfald mekaniska produkter som hjul, hjulnav, ångmaskiner, verktygsmaskiner och till militära ändamål land- och sjöminor.

Mitten av 1850- talet, under Krimkrigets dagar, utgjorde kulmen på Immanuels företagarkarriär. Fabrikerna sysselsatte mer än tusen arbetare och ekonomin blomstrade. Men lågkonjunkturen som följde på Krimkrigets slut slog hårt mot världshandeln. 1859 gick Nobel i konkurs och återvände till Stockholm. Här återupptogs experimenten med sprängämnen tillsammans med sönerna Alfred och Emil. 1865 drabbades Immanuel av en hjärnblödning som förstörde hans hälsa fram till dödsfallet i Stockhom 1872. Det var sonen Alfred som skulle göra namnet Nobel känt världen runt.

 

Minnen i Gävle av släkten Nobel

 

På Gamla kyrkogården , invid Elfbrinska gravkoret, finns C Nobelius familjegrav. Här vilar sonsonen till garvaren Olof Nobelius, Alfred Nobels tremänning, krögaren Carl Nobelius. Han var född 1843 och dog 1893. Änkan Ulrika lät resa stenen efter sin make.

 

I rådhuset finns en marmormedaljong av Immanuel Nobel d y. Den är utförd av bildhuggaren A H Neujd (1872-1931). Reliefmedaljongen är en gåva till Gävle stad från Nobelstiftelsen 1923. Initiativet kom från två av Alfred Nobels barnbarn till minne av deras “den 24 mars 1801 i Gefle födde farfader den berömde uppfinnaren Emanuel Nobel, som var fader till den store donatorn Alfred Bernhard Nobel”.

1963 fick en ny park på Söder vid Kålhagsgatan och Södra Slottsgatan namnet Nobelparken. Den är stadens smalaste park, bara 35 meter bred men hela 250 meter lång. I motiveringen till namnet sägs att första bäraren av det kända släktnamnet Nobel hade sin bostad på gamla Söder. Det är emellertid inte riktigt sant. Den som bodde på Söder var den ovannämnde krögaren Carl Nobelius.

 

Väinö Helgesson

 

Använd litteratur: Ljungström Jan G i GD 1994-12-09 och Hembygd Gävle nr 9 1998

Lundström Ragnhild Nobel i Svenskt Biografiskt lexikon Band 27, 1990- 1991

Söderhielm Sixten i Norrlands-Posten 1950-12-02

Wiman Lars-Göran Immanuel Nobel – lasarettskirurg i Gävle (Oknytt nr 1-2 1996)

———————————————————–

maj 05, 2013

Gå till Startsidan Sammanställt av Lisse-Lotte_2012_nov lisse-lotte@danielson.be

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top