14 Drottning Christina d.y., del 1 kap XIV

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

DROTTNING CHRISTINA D.Y.(1626 – 1689).

DET ÄR MÖJLIGT att den lilla Fröken Christina – hon titulerades så av Rådets herrar – besökte sin moder, änkedrottning Maria Eleonora, medan denna hade Gefleborg till livgeding. Men vad man med säkerhet vet, är att Christina som tjugoåring uppehöll sig på slottet under färden till och från Falun. Kring Falu gruva samlade sig mycket intresse och stora förhoppningar och den ansågs på den tiden som en av landets största sevärdheter. Ett år tidigare hade tolv borgare i Gefle stad genom vådeld förlorat hus och hem. Vid sitt besök gav hon dessa familjer hjälp och befriade dem för tre år framåt från alla skatter till H. Maj:t och kronan. Hon ökade samma år borgmästarens lön från tvåhundra till trehundra silvermynt.

På slottet tyckes icke drottningen ha satt något särskilt stort värde. Staden hade länge sökt få sitt kyrkobygge färdigt, men det gick långsamt och grunden ansågs osäker.

Då borgerskapet yrkade på ytterligare understöd, till vad som tidigare givits av regeringen, svarade drottning Christina att det vore föga sannolikt att deras kyrkobyggnad kunde leda till gott resultat, varför hon rådde dem att avstå därifrån och lämna platsen kring kyrkan till en ”Gottesacker”, d. v. s. begravningsplats. I stället ville hon förära församlingen och staden slottet, vilket hon menade skulle kunna förändras, sedan innermurarna rivits, ”till ett passeligt Herrans tempel”.

Denna donation kom dock icke till verkställighet, utan blev ”för särdeles orsakers skull revocerad och återkallad”, och borgerskapet fick fortsätta sin strävsamma kyrkobyggnad, ehuru nu med mera hjälp från H. Maj:t och kronan. År 1654 var omsider kyrkan så färdig, att gudstjänsten där kunde återupptagas, och nycklarna till slottskyrkan, som under många år använts av stadens befolkning, återställas. Samma år kyrkan var färdig var drottning Christina också färdig med sin uppgift som regent, nedlade sin krona och lämnade riket.

Porträttet av drottning Christina är målat av okänd konstnär och finnes i Hamburg.

S. P. A.

 Christina_d.y1

Drottning Christina.

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

1 thought on “14 Drottning Christina d.y., del 1 kap XIV”

  1. Pingback: Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 1 1550-talet till 1719 | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top