Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 2 1719 till nutid

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN (1873-1967) om livet på Gävleborgs slott.

– Landshövding Robert Hagens hustru.

Ellen Wadström, gift med Robert Hagen

Utgiven av Landshövding John Lingman 23 september 1955

Landshövding John Lingman

LIVET PÅ GEFLEBORG UNDER

FURSTAR HÖVDINGAR FRUAR

I 350 ÅR

—————————————————————————-

INNEHÅLL – DEL II.

(Serien fortsätter här från Del I)

Del XXX, Magnus Palmquist

Del XXXI, Carl Gustaf Bielke

Del XXXII, Erik Odelström

Del XXXIII, Axel Johan Gripenhielm

Del XXXIV, Carl Gustaf Cronhiort

Del XXXV, Fredrik Henrik Sparre

Del XXXVI, Ulrika Tessin

Del XXXVII, Carl Sparre

Del XXXVIII, Nils Philip Gyldenstolpe

Del XXXIX, Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt

Del XL, Juliana Duwall

Del XLI, Salomon Mauritz von Rajalin

Del XLII, Eric Samuel Sparre

Del XLIII, Ulrika (Ulla) Montgomery

Del XLIV, Lars Magnus Lagerheim

Del XLV, Lars Adolf Prytz

Del XLVI, Gustaf Ferdinand Asker

Del XLVII, Carl Adolf Theodor Björkman

Del XLVIII, Julie Sandströmer

Del XLIX, Theodor Odelberg

Del L, Hugo Hamilton

Del LI, Elvine Åkerhielm

Del LII, Carl Mathias Ström

Del LIII, Oscar von Sydow

Del LIV, Robert Hagen

Del LV, Ellen Wadström

Del LVI, Sven Lübeck

Del LVII, Maria (Maja) Warfvinge

Del LVIII, Oskar Rydin

Del LIX, Rickard Sandler

Del LX, Maja Lindberg

Del LXI, Gösta Finngård

Del LXII, Elon Andersson

Del LXIII, Lisa Norin

Del LXIV, GEFLEBORG – Axel Schotte medlem av länsstyrelsen i Gefleborg hyllar den gamla borgen och

dess minnen

LITTERATUR/källor

Litteraturhänvisningar

OCH EFTER OVANSTÅENDE NÄMNDA PERSONER KOMMER:

1954-1962 John Lingman (vilken har sett till att Ellen Hagens efterforskningar blev tryckta – se foto ovan)

1962-1963 Yngve Mattsson (t.f)

1962-1971 Jarl Hjalmarson

1971-1986 Hans Hagnell

1986-1992 Lars Ivar Hising

1992-2002 Lars Eric Ericsson

2002-2003 (Monica Robin Svensson, t.f.)

2003-2008 Christer Eirefelt

2008- Barbro Holmberg

Kompletterad från denna förteckning.

Enligt Gärd Folkesdotters information vid en stadsvandring 2006-06-28 var slottsfru Ellen Hagen (1873-1967)

under sitt långa liv mycket aktiv som kvinnokämpe, politiker, fredsvän och författare och känd för sin starka

personlighet och sin oräddhet. Hon tog initiativ till bl. a en rösträttsförening i Uppsala 1902. När maken avled 1922

kom en framställning från något håll i länet att få Ellen Hagen till landshövding, men det stod i Svea Rikes lag att

landshövdingen skulle ta befälet över länets militär och polis i händelse av uppror. Det kunde en kvinna inte göra,

enligt samma lag.

 

Dagens kvinnliga landshövding Barbro Holmberg, även hon erkänt duktig, visar sannerligen hur fel man hade.

—————————————–

Här slutar serien om LIVET PÅ GÄVLEBORGS SLOTT.

Stor tacksamhet till Landshövdingsfru Ellen Hagen för hennes ambitiösa research och till

Landshövding John Lingman för att han insåg detta värde och gav ut en sammanfattande bok!

—————————————

——————————

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top