Insändare

Barbro Sollbe, Insändare

Insändare: Trygghetens hus inte så tryggt för oss – Barbro Sollbe

    Gamla Gefle. arkivbild:  Kenneth Wennberg   Publ i GD. 12/10 2016-10-12     Det finns, enligt uppgifter i lokalpressen, planer på ett Trygghetens hus väster om Kungsbäck. Där skulle Gästrike räddningstjänst och polisen kunna flytta ihop och via El6 ha nära till fler orter än Gävle.   Kanske mindre lyckat, enligt räddningstjänsten. Håller […]

Insändare, 2000-talet

Insändare – Kom med positiva förslag!

Nu syns det mer än väl hur Arbetarbladets skribenter ser på problematiken som finns i Sverige även om man inte vill se den.   Under veckan som politikerna i Almedalen har talat har tidningen skrivit väldigt mycket om egna utvärderingar som mestadels har handlat om SD. Mycket mörka bilder om vad SD står för och deras

Insändare

INSÄNDARE: LOBBA FÖR SOLENERGIN!

  Gävle vill ju gärna vara fö­regångare när det gäller en­ergibesparing. Ett givet om­råde har man dock ännu in­te tagit initiativ till: att låta solens överskottsenergi om­vandlas till elektricitet via solceller.   I Gävle finns mängder av lämpliga tak för ändamålet. Inte minst finns här många bostadsrättsföreningar som, kanske med hjälp av Gävle Energi, kan

Kultur, 2000-talet, Förr och Nu inlagda efter 2012, Insändare

INSÄNDARE: Släpp taget och byt jobb – Carl Gustaf Leinar – Trygghetsrådet

Publ. i Arbetarbladet 19/6 2016.   Glöm guldklockan! Byter vi inte jobb ofta har varken vi eller samhället någon fram­tid. Tiden är förbi när lång anställning var något att stå efter. Nu premieras entre­prenören – den som har förmåga att hitta nya an­ställningsformer och byta anställning/verksamhet ofta. Vi lever i en värld av digitalisering, omställning,

Insändare, 1900-talet, 2000-talet, Debatt, Kultur

INSÄNDARE: Hela debattartikeln andas uppgivenhet –

GD DEBATT TIDIGARE: Är jämställdheten i Sverige hotad?     Ann-Charlotte Granath, Linda Elgestad, Annicka Engblom samtliga M, skri­ver på GD Debatt den 31/5 under rubriken “Är jäm­ställdheten i Sverige ho­tad?”   Javisst är den det om inte politikerna agerar.   Jag citerar följande ur ar­tikeln: “Är det rimligt i ett land där kvinnor och

Kultur, 2000-talet, Barbro Sollbe, Debatt, Insändare

Vilken parkyta i Gävle står på tur för att hårdexploateras? – Barbro Sollbe

     FOTO: Katarina Strömgren Klockgjutarparken. Vilken parkyta ska exploateras härnäst?   Kommunen har satt upp skyltar vid de träd i staden som anses extra viktiga och bevarandevärda. Stadens vackraste träd ska utses i en tävling. Och framför allt har man satsat på barnen. Varje förskola och skola kan låta sina barn adoptera ett träd, som

Scroll to Top