INSÄNDARE: Hela debattartikeln andas uppgivenhet –

GD DEBATT TIDIGARE: Är jämställdheten i Sverige hotad?

 

Debattartikel

 

Ann-Charlotte Granath, Linda Elgestad, Annicka Engblom samtliga M, skri­ver på GD Debatt den 31/5 under rubriken “Är jäm­ställdheten i Sverige ho­tad?”

 

Javisst är den det om inte politikerna agerar.

 

Jag citerar följande ur ar­tikeln: “Är det rimligt i ett land där kvinnor och män självklart kunnat bada i samma badhus på samma tider utan att det lett till problem, att vi nu ska skilja på badtider för de båda kö­nen? Är det inte mera rim­ligt att den man som har problem med att respektera kvinnor i badhuset och på våra badplatser, helt enkelt väljer att stanna hemma? Är det rimligt att vi ska ha ett samhälle där kvinnor ska uppmanas att inte gå ut själ­va på kvällarna“?

 

Nej det är inte rimligt, det är oförsvarligt men också ett brott mot grundlagen. Och varför vi tillåter detta förstår inte jag. Vi har en grundlagsfäst värdegrund som bestraffar en svensk medborgare om denne bry­ter mot nämnda värdering­ar. Varför bestraffas då inte den icke svenske medbor­garen?

 

Hela debattartikeln präglas av uppgivenhet. Den gör det trots att Moderaterna till­sammans med tre andra borgerliga partier hade re­geringsmakten i åtta år. De började regera Sverige just då massinvandringen på all­var tog sin början. Det kom­mer människor från en helt annan kultur än vår, bland annat med en nedvärderan­de syn på kvinnor och flick­or

 

 

Detta kunde inte vara ett okänt fenomen för artikel­författarna. Ett sent erkän­nande om att man tyvärr varit blind alternativt inte tagit dem som varnat för detta på allvar kom från Jan Björklund i söndagens par­tiledardebatt. Åkesson tack­ade iu till och med honom för att han äntligen hade vaknat upp och skådat verkligheten.

 

Vi invandringsskeptiker har varnat för detta länge. Men när vi försökt få utrymme ibland annat Gefle Dagblad har vi hindrats. Vi har därför ftt söka andra organ för att nå ut.

 

Men varför klaga? Ni moderater kan vilken dag som helst med hjälp av era övri­ga allianskamrater ta mak­ten och därefter omsätta era tankar om ovillkorliga krav på att de som invandrat till vårt land absolut måste rät­ta sig efter den värdegrund vi lagfäst såväl i grundlagen som i allmän lagstiftning om jämställdhet mellan man och kvinna.

 

Visserligen måste ni få stöd från Sverigedemokra­terna men skulle ni avstå från detta och nuvarande si­tuation inte bara stanna vid status quo utan än mer för­värras då är ni hycklare och inget annat. Då offrar ni alla de kvinnor som nu lever i förtryck – bara för en me­ningslös princips skull.

 

Jag kan inte låta bli att i det­ta sammanhang på tal om jämställdhet mellan könen nämna några minnesbilder från mitt tidigare arbetsliv. Större delen av detta arbeta­de jag som rekryterare och personaldirektör.

 

Jag fick därvid träffa många olika människor, gi­vetvis såväl män som kvin­nor. Omkring 1970/80-talet inträffade något som gjorde mig mycket glad: Då kom det plötsligt självsäkra, fri­modiga unga kvinnor. De slog inte ned blicken utan vågade hävda sin kompe­tens på ett rättframt men självsäkert sätt.

 

Jag tror inte det är något som glatt mig så mycket som detta trendbrott. Jag upplevde att årtiondens jämställdhetssträvan äntli­gen gett resultat och vill på intet sätt se en återgång till den tid som varit.

 

I ett samhälle som vill kalla sig civiliserat och upp­nått en högre kulturnivå måste jämlikhet mellan kö­nen vara ett måste. Som fö­re detta personalchef har jag också kunnat konstatera att på arbetsplatser med blandad könsfördelning är arbetsmiljön betydligt bätt­re än vid motsatsen. Men detta förutsätter också jämlikhet mellan könen.

 

Låt oss alla enas i denna kamp. Inget får stå hindrande i vägen för detta. Alla partier i Sverige måste stå enade om att jämlikhet mellan könen alltid går före religion, kultur etcetera.

Olle Ljungbeck

(Olle, jag tillhör den grupp över vilken du var personalchef och en bättre personalchef har vi nog aldrig haft. Du har alltid stått för jämlikhet och det vore sorgligt om inte detta kan fortsätta!/Lisse-Lotte)


Publ. 2016-06-17 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top