Debatt – Äppelträdet och Sylve Rolandsson.

Sylve Rolandsson

Public. i Gefle Dagblad Torsdag 19 november 2015

INSÄNDARE – Jag är sorgsen och besviken

Det är med ilska, och sorg i som jag läser att Mark-och i miljödomstolen avslår alla överklaganden för ett stopp att bygga i Sofiaparken, och med det ger man rätt till att ta ned det unika äppelträdet som står där.

 

Nu återstår det bara som Sylve Rolandsson säger i en intervju med GD, opinion och ett politiskt beslut. Då får vi sätta vårt hopp till bland andra Jörgen Edsvik, S, kommunalråd i Gävle!

 

Byt-ut-dem-som-inte-lyssnar

 

Jörgen Edsvik har varit med om turerna kring äp­pelträdet sen de startade och sa bland annat 10/6 2014 då han som ordföran­de i byggnads- och miljö­nämnden besökte äppelträ­det, att han har ändrat upp­fattning och meddelar inför folksamlingen att trädet ska stå kvar. “Vi ska lösa det med byggherren”, sa han.

 

Den 17/6 2014 frågade journalisterna: “När kan de­finitivt besked om trädet komma?”

Edsvik svarade: “Jag väl­jer att inte kommentera det.”

 

Efter byggnads- och miljö­nämndens beviljande av bygglov i maj samma år sa Jörgen Edsvik att “trädet kommer att sågas ned om inte byggherren själv hittar en lösning”.

 

Men sedan kom det: “Jag har ändrat hållning i den frågan. Det bygger på två sa­ker: Ökad kunskap och det här stora engagemanget.”

 

Men då var det ett valår, och då kan man ju som politiker lova guld och gröna skogar, för sen när man nått sitt mål så behöver man ju inte bry sig längre!

 

Jörgen Edsvik säger ofta “Att vi måste lyssna på våra kommuninnevånare“, och det är ju fint av honom att vilja göra det, men varför gör han inte det? Vore det inte bättre att inte bara lyss­na, utan kanske också se till att det många kommunin­vånares önskar också blir verklighet?

 

Här har vi ett unikt äppel­träd som är störst i Europa, ett moderträd som kan bli en turistattraktion. Trädet går inte att värdera i pengar, är det borta så är det. Till skillnad från vår bock som oavsett hur många gånger den brinner ned, kan byggas upp igen.

 

Kommunledningen hän­visade till risk för miljon­kostnader i skadestånd och återköpt mark om man gick emot detaljplanen.

 

Ja, men låt det kosta då. Det är kaffepengar i jämfö­relse med 25 miljoner till Brynäs, som man fortfaran­de inte fått någon klarhet i, eller alla resor man genom­fört. Här har vi något unikt och som kan dra till sig tu­rister och som då ger intäk­ter till kommun.

 

Gävle har miljögalor och pratar om miljön och natur, men sen ska man hugga ned träd. Jag är sorgsen och be­sviken, och vädjar till vår kommunledning: Rädda äp­pelträdet!

Inger J

—–

Public. i GD 11/8 2016

Bakslag för trädkramare

 

Förvaltningsrätten i Falun nekar en Gävlebo prövning mot kommunen när det gäller äppelträdet i Sofiaparken.

 

Efter att mark- och miljödomstolen i november gav klartecken till byggplanerna som skulle innebära slutet för det 200 år gamla äppelträdet i Sofiaparken har kampen för trädet fortsatt.

 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslog en av personerna bakom nätverket Rädda äppelträdet att olika åtgärder skulle sättas in och detaljplanen skulle rivas upp.

 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Förslagsställaren överklagade till förvaltningsrätten i Falun med motiveringen att kommunfullmäktige i brådskande ärenden har rätt att hoppa över beredningsrundan och fatta beslut på en gång.

 

Förvaltningsrätten har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd i frågan.

Per Johansson

per.johansson@mittmedia.se

———-

Äppelträdet,

Pub i GD 11/8 2016

Nu väntar bara motorsågen

Vad som var ett litet ynka halmstrå av hopp för äppelträdet i Sofiaparken har nu brunnit ut. Förvaltningsrätten i Falun tänker inte ta upp en ny överklagan.

 

Kommunens beslut att fälla det älskade och över 200 år gamla trädet står fast.

 

Gävle är en kommun som är känd för att riva hus och nästan utplåna minnen. Det var på håret att hela gamla Söder strök med. På somrarnas stadsvandringar, arrangerade av samma kommun, är det ständiga omkvädet för de historiska ämnena: Här var det. Men det är borta nu.

 

Ett enda äppelträd är inte hela världen. Men okänslighet för stadsmiljö, historia och människors band till platsen är skadligt för en kommun. Och ännu sämre på lång sikt.

——-

Uppdaterat. av Lisse-Lotte Danielson 2016-08-11  för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top