INSÄNDARE: Vänd Region Gävleborg till en bra arbetsgivare igen.

Svante Lönnbark

 

Public. i Gefle Dagblad Onsdag 27 juli 2016

 

Äntligen en journalist som är snubblande nära san­ningen.

 

 

Tack Linnea Lindblad för din ledare den 15/7 angåen­de Svante Lönnbark.

 

Det är han som är ytterst ansvarig över den personal­politik som nu råder och som fått växa fram under de senaste tio åren. Jag skulle önska att du Linnea, också grävde fram lite mer om uppsägningar och avhopp av chefer och övrig personal de senaste åren. Under det­ta diktatoriska ledarskap som Stig Zettlin från sjuk­vårdspartiet benämnde det den 28/5 finns mer att häm­ta. Håller även med Christer Pettersson som skrev om rädsla i ledningsgruppen.

 

Jag är en före detta chef i Regionen och har genom åren sett denna rädsla växa och upplevt hur personal valt att säga upp sig i takt med hur personalpolitiken förändrats. Min ledarstil passar inte längre i Region Gävleborg så därför har även jag sagt upp mig. Jag kan inte längre gå ut till mi­na medarbetare och stå för alla idiotiska förändringar som beslutats från högsta ledningen. Jag menar att Svante Lönnbark är ytterst ansvarig för den situation vi befinner oss i. Naturligtvis också ni politiker som låter honom sitta kvar.

 

Att ni rekryterade fel från början är en sak, även om man kan undra hur det gick till och på vilka meriter ef­tersom han var ökänd i folk­tandvården. Men ni har fått fler signaler genom åren som ni borde ha lyssnat på. Vad har han för hållhake på er är min fundering. Rädsla även där? Snälla, ta genast bort honom från ledande ställning. Infria det som stod i tidningen för ett tag sen, att han skulle bort re­dan till hösten. Låt detta va­ra sant men behåll honom inte som senior rådgivare för då blir hans diktatoriska ledarskap kvar i korridorerna.

 

Avsluta med omedelbar verkan, rekrytera externt så eventuell smittad “Svante- anda” försvinner och jag lo­var att många anställda kommer att dra en lättnandes suck. Vänd Region Gäv­leborg till en bra arbetsgiva­re igen.

 

Fd anställd

Gå till startsidan!


Public. 2016-07-27 av Lisse-Lotte Daniel för Gaveldraget.com 

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top