INSÄNDARE- Lösningar på  problem med äppelträd och Lucia

 

ÄPPELTRÄDET

 

 

 

 

 

Ta sticklingar från äppelträdet till en park. Tar man sticklingar från ett gammalt och omtyckt äppelträd kan man på ett annat ställe plantera en ”äppelträdspark”.  Så har man löst motsvarande debatt i Sigtuna.

 

Luciatåg    Det indragna sponsorsintresset för lucia i Gävle föreslås att följa Jämtlands exempel i en liten kyrka. Man anordnade ett luciatåg med idel kvinnor som skred in, den yngsta var 5 år och den äldsta 85 år.

 

 

En mycket fin upplevelse och ett accepterande av olika åldersgrupper, ingen åldersdiskriminering! Det vore väl nåt för Gävle att satsa på!

Vänligen

 

Lars Gustafson, miljökämpande präst i Marma

Se förslaget i Arbetarbladet 13/8 2016!

 

Gå till Startsidan!


Public. 2016-08-13 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top