Tobaksmonopolet i Gävle mellan 1920 – 1958 på Södra Kungsgatan 59

  Fotot tillhör Lisse-Lotte Danielson       Texten hämtad från Gefle Dagblads lokala Uppslagsbok.   Gefle från A till Ö Publicerad 2 juni 2008 Uppdaterad 2 juni 2008 i Gefle Dagblad   AB Svenska Tobaksmonopolet övertog 1915 P.C. Rettig & Co:s tobaksfabrik och Fram, den kooperativa tobaksproduktionsföreningen i Gävle. Driften fortsatte i Rettigs fabrik och i en fabrik i Hagaström (se Duro Sweden AB) med cigarrer och cigarriller. 1920 Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 12 och SISTA DELEN.

  Tidsperioden 2/4 1944 - 30/5 1945   ----------------------------------------- Efterbesiktning av bl. a. 35-åringar. Värnpliktiga, födda 1909 eller senare, vilka 1941 helt frikallats från värnpliktens fullgörande men av vederbörande militärläkare med ledning av läkarkort och intyg be­dömas möjligen kunna vara dugliga till krigstjänst, skola undergå efter­besiktning vid 1945 års ordinarie inskrivningsförrättning. Om de vid efterbesiktningen icke befinnas Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 3 Järnåldern

Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Björkebåten hade varken segel eller åror    ”Svionernas samhällen följa nu; de ligga ute i själva oceanen. För/utom i män och vapen ha de sin styrka i flottor. Skeppens form avviker från den vanliga i det hänseendet, att en spetsig stäv åt båda hållen bildar en framstam, som alltid är klar för landning. Segel föra de icke, ej heller anbringa de åror i rad vid sidorna. Årorna äro lösa, Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 2 Stenåldern

Publicerat i Gefle Dagblad ?  1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Ett lyckligt jägarfolk nådde havet vid Jädraåns dalgång 2. STENÅLDERN   I montrarna med fynd från yngre stenåldern (3000—1500 f.Kr.) på länsmuseet i Gävle kan man bland annat se yxor av grönsten försedda med skafthål. Dessa har åstadkommits med hjälp av ett rörben och sand och vatten har använts som slipmedel. Rörbenet har förmodligen varit fäst vid någon typ av vridanordning.   Stenyxorna Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 11

  Gäller tidsintervallet 27/12 1943 - 17/4 1944               FOLKHUSHÅLLNINGEN   Frlskontrollnämnden har beslutat att fr.o.m. den 1 april 1944 upphäva bestämmelserna om normalpriser på konserver av fiskbullar, inkokt makrill och inkokt tonfisk.   Upphavande av normalpriserna på fisk, m.m.   Beslutet avser följande varuslag a)     färsk och frusen saltvattens fisk (däribland Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 10

  Under tidsintervallet 4/5-1943 – 11/12-1943         -------------------------------------- Fiskransoneringen delvis upphävd. Fiskransoneringen i Stockholm med omnejd upphäves delvis redan fr. o. m. tisdagen. Livsmedelskom­missionen har nämligen nu bifallit Stockholms kristidsnämnds fram­ställning om att regleringen endast skall omfatta strömming, sill och makrill. Före den 4 maj utställda men ännu icke utnyttjade beställ­ningsbevis, Read more [...]

arkivXet – När Godtemplarträdgården blev Gävles nöjesarena

  Källa:  Information från Arkiv Gävleborg, Årgång 13 – 2/2006.     Skördefest i Godtemplarträdgården i Gävle år 1903, medlemmar ur Logen 1723 Magnus Huss.     När Godtemplarträdgården blev Gävles nöjesarena   Invigningsfesten i godtemplarträdgården (23/6) hade lockat talrika intresserade. Programmet omfattade ungefär ett dussin musiknummer af Hoffmanska kapellet samt några sångnummer af hr Gösta Öberg. Invigningstalet Read more [...]

Misslyckad sommarinstallation!

  Fick nedanstående meddelande på min dator.  Ni har möjligen inte också drabbats av nedanstående virus?   INSTALLERAR SVENSK SOMMAR   ███████████████░░░░░░░░░░░░░░ 44%KLART Installationen misslyckades. Error 404 : Årstiden ej hittad.   Årstiden är inte tillgänglig i ditt land!   Försök med ett annat land.   ————————————————————————————- juni Read more [...]

Gävle drabbat av förbannelse? Av Barbro Widebäck.

  Publicerat i Gefle Dagblad 15.2.85 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Så här såg det ut på Öster förr i världen innan bebyggelsen revs under 1960- och 1970-talen och Öster,  enligt Barbro Widebäck, "bebyggdes till kompakt, gråvit tristess.”   -Jag börjar undra om Gävle är drabbat av en  förbannelse.   För fyra månader sedan återvände  jag till Gävle efter att ha bott i  Göteborg i arton år. I den första förtjusningen Read more [...]

Lennart Ödeen presenteras med successiv innehållsförteckning av sina avsnitt

  Vem var Lennart Ödeen - se nedanstående presentation  av Björn Widegren  .....   Lennart Ödeen har avlidit Publicerat i Gd 15 Juli 2008 Lennart Ödeen var historisk krönikör Lennart Ödeen avliden Publicerat i Arbetarbladet 15 Juli 2008 Kung Oscars besök 1905 och Gävles inblandning i storpolitiken Jag vill föra fram hans värdefulla artiklar så vi kan rädda dem inför framtiden.  /Lisse-Lotte Danielson --------------------------- INNEHÅLLSFÖRTECKNING Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 1 Istiden

Publicerad i Gefle Dagblad 11.12.85 Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp   GÄSTRIKLANDS HISTORIA 200 meter över Sätrahöjden flöt isbergen     1. ISTIDEN   På Ormbärsvägen 3 i Sätra är brev­lådan placerad på en stor sten vid trottoaren. En annan sten utgör en del av den låga muren som avgränsar tomten. Stenarna är dekorativa inslag i villamiljön. Ägaren gjorde rätt som inte sprängde dem utan lät dem bli kvar på Read more [...]

Röda Kvarn skall rivas, en stor skandal! av Jan Sterner

Publicerat i Arbetarbladet torsdag 17 maj 1990 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp       Jan Sterner, ordförande i hem­bygdsföreningen Gävle Gille och i Historiska klubben, är på krigssti­gen. Det rivs för lättvindigt i Gävle. Värdefulla hus får stå och förfalla. Kulturminnesvårdsprogram finns men tillmäts inte tillräcklig bety­delse och tillämpas egendomligt.   "Förslag till Kulturminnesvårdsprogram för Gävle stadscentrum. Kultur­historisk klassificering Read more [...]

Nygatan 10, 12 och 16 – Vilka specialaffärer det fanns då! – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 23.3.1987 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Nygatan i Gävle: vilka affärer fanns det inte här       Fastigheten Nygatan 10 i Gävle, som revs 1970 för att ge plats åt Domusbygget vid Stor­torget, var exteriört sett en fin fastighet byggd i sekelskiftesstil. Fastigheten uppfördes 1877. Det var en reviterad stenfastighet efter att genomgått många öden och förändringar. Under mer än ett decennium drev fabrikören Lars Westerberg Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 9

Mellan tidsintervallet 15/5-1942 – 16/5-1943.    Slösa inte med maten...!     Nu måste vi hjälpas åt att samla och sälja skrot. Industrikommissionen väd­jar till hela svenska folket att medverka vid lösningen av de viktiga för sanningsfrågor som fordra tillräcklig " tillgång på järnskrot, lump och gummi skrot".                 Upplysningar om riksarbetslagens Read more [...]