Kulturkvällar år 2012 på Engeltofta i Gävle – Program

 Engeltofta        Program 1 - 22 juli 2012   1/7      Landshövding Barbro Holmberg inviger. Därefter musikunderhållning med överraskning. 2/7      Ostindiskt – Ursula och Lars Sjöberg 3/7      Sånger längs vägen – Per Sörman 4/7      Jackie Sjödin sjunger, kåserar och lever rövare i största allmänhet 5/7      Smultronställen – en musikalisk och poetisk vandring Gunilla von Bahr,flöjt och Anna Herlöfson, Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 8

  Mellan tidsintervallet  24/11-1941  –  28/5-1942.     Icke mindre än 225 rävkroppar besik­tigades lördagen den 10 januari vid Stockholms stads offentliga slakthus, upplyser livsmedelskommissionen bl. a, i sitt yttrande över medicinalstyrelsens förslag om obligatorisk trikinundersökng av kött av svin, vildsvin, grävling, räv och björn. Kommissionen delar sty­relsens åsikt om att sådan undersökning är nödvändig.   Kött av räv köpes numera Read more [...]

Östra badhuset serverade bara kallbad – av Jan G Ljungström

  Publicerat i Gefle Dagblad tisdag 19 september 1995.  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp       På sommaren år 1888 öpp­nades portarna för första gången till det Östra badhuset utmed Södra Skeppsbron i Gävle.   Badhuset, som enbart ser­verade kalla bassängbad, var det första i kommunal regi och drevs genom Drätselkam­marens försorg. I juni 1887 fastställdes de ritningar på badhusinrättningen som byggnadschefen Boklund upprättat. Kort därefter Read more [...]

Murénska badhusets historia i Gävle – Jan G Ljungström

  Publicerades i Gefle Dagblad torsdag 14 september 1995.  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Murre jämnades med marken     I början av maj månad 1907 stod äntligen det dyrbara och storartade Murénska badhu­set färdigt för invigning, en anläggning som Gävle stad kunde vara stolt över. En stor festlighet anordnades den 6 maj i den stora simhallen med högtidstal av konsul Johan Robert Rettig. Några dagar ti­digare hade tidningsredaktö­rer, Tekniska Read more [...]

Aymar Samuelson sparade Gävles tidningsurklipp från 2a världskriget som viktiga tidsdokument

  När vi läser i dagens Dagstidningar eller TV-nyheter möts vi av många rubriker som ”Katstrof i vårt samhälle, Fattigsverige, Nöd, elände, Samhället tar inte sitt ansvar” etc. Jag är troligen själv inget undantag.   Efter att nu ha fått ta del av omfattande och noggrant antecknat och sparat material i form av tidningsurklipp från tiden när 2a världskriget pågick har jag själv börjat reflektera över hur vi nu har det i förhållande till tidigare generationer.   En Read more [...]

Furuviksbarnet Nils Axelssons låt “I´ll Be There”…..

  Lyssna på Nils Axelssons låt   "I´ll be there".... Nils är ett gammalt Furuviksbarn och vi Furuviksbarn håller alltid ihop, uppmuntrar och stöttar varandra - oavsett ålder. Han sjunger dessutom JÄTTEBRA..     Grattis Nils och ett stort LYCKA TILL - kämpa på - ingenting sker av sig själv och du har " tallang"   ————————— juni 09, 2012 Sammanställt och kompletterat med foton av – lisse-lotte@danielson.be Read more [...]

Drottninggatan 24 – Folke Löfgrens barndomshem och skvallerspeglarnas Gävle

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Barndom vid Drottninggatan   Drottninggatan 24 - 1920-talet   Del I   "Vi lever i en föränd­rad stad. Intimiteten, närheten till medmänniskorna och småskaligheten har försvunnit i Gävle. På kvällstid är stadskär­nan öde och tom."   Så skriver Folke Löfgren i en historisk minnesbild som både är starkt kritisk och personlig. Här presenteras två delar av hans berättelse.   "Bevare Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 7

  Tidningsurklippen mellan 27/4 - 21/11 1941 får tala för sig själva!       -----------------------   SAMLA och SÄLJ JÄRNSKROTET (Sv D 29/6-1941)     Tag vara på järnskrotet! Samla och sälj till skrothandlare! Vår industri behöver största möjliga mängd av den viktiga råvaran. Statens industrikommission önskar därför att propagandan för tillvaratagande av järnskrot skall fortsätta och har tillsammans med Sta­tens informationsstyrelse Read more [...]

Tåg drabbas av snökaos och blir försenade under 2011 och 2012 – foto L-O Remstam

  Många klagomål inkom under denna vintersäsong. Det var lätt att tycka synd om såväl resenärer som tågpersonal som gjorde sitt absolut bästa!   Foto Lars-Olov Remstam   Snö i luften och tågen blir försenade. Snöchock! Snökaos! Tågupproret kräver fungerande tåg.   ------------------   Här är Lars-Olofs egenblogg! —————————   JUNI 07, 2012   Sammanställt av – lisse-lotte@danielson.be     Read more [...]

Bångska varvet i Gävle på 1860-talet – av Ingvar Henricson

  Bångska varvet i Gävle på 1860-talet. Foto: Statens Sjöhistoriska museum   På Norra varvet i Gävle vilar ett stort skepp på stapelbädden. Två figurer är uppe på däck eller på en land­gång och begrundar kanske den framtida sjösättningen. Ett mystiskt barkskepp ligger förtöjt i Gavleån. Högt uppe i stormasten, vid översta rån, klänger en sjöman eller en riggare från varvet. Intill barkskeppet en pråm lastad med virke och framför pråmen en liten Read more [...]

Läkerol – vad hände sedan med Adolf Ahlgrens mästerverk?

UPPRÖRDA KÄNSLOR I GÄVLE!   Publicerad i Gefle Dagblad 11 mars 2012 Uppdaterad 12 mars 2012   Efter drygt 20 år som pensionär klappar Arne Malms hjärta fortfarande för Läkerol. Nu är han bekymrad över om Läkerol och Ahlgrens bilar verkligen kan tillverkas på samma sätt i någon annan fabrik. Han är också orolig över vad som händer med alla svenska ­varumärken.   Arne Malm började på Läkerol hösten 1969. Han hann med att vara försäljningschef i tio Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 5

 Tidningsurklipp mellan interv allet 6/10 - 5/12 1940.     Fläskransonering har införts.  200 gram pr vecka tillsvidare (6/10-1940)   Näringsställenas tilldelning nedskäres till hälften. Nedslaktning för husbehov förbjuden till 27 oktober.   K. M:t har bestämt om reglering av fläskförbrukningen. Regleringen trädde i kraft kl. 24 på lördagen och omfattar fläsk av alla slag och konserver av fläsk. Fläsk­korv och andra korvvaror gå däremot Read more [...]