Nygatan 10, 12 och 16 – Vilka specialaffärer det fanns då! – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 23.3.1987

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Nygatan i Gävle: vilka affärer fanns det inte här

 

 

 

Fastigheten Nygatan 10 i Gävle, som revs 1970 för att ge plats åt Domusbygget vid Stor­torget, var exteriört sett en fin fastighet byggd i sekelskiftesstil. Fastigheten uppfördes 1877. Det var en reviterad stenfastighet efter att genomgått många öden och förändringar. Under mer än ett decennium drev fabrikören Lars Westerberg i gatuplanet en kemisk och teknisk fabrik, Tekniska AB Svea. Lars Wes­terberg ägde då huset samt bodde i detsamma. Rörelsen var lönande och lokalerna blev för små, varför man flyttade fabriken till en fastighet vid Ruddammsgatan samtidigt som Lars Westerberg år 1928 upp­drog åt stadsarkitekt Gunnar Wetterling att rita fem butikslo­kaler efter fastighetens fasad mot Nygatan. I dessa butiker flyttade fem ensamstående da­mer in som var för sig drev en mjölk- och brödaffär, ett “Si­denvaruhus“, en hemslöjdsaf­fär och en blomsterhandel.

 

Cissi Wiberg, ägare till mjölk- och brödaffären, som just förlo­rat sin make, hade fyra pojkar i skolåldern att fostra och för­sörja. Den äldsta pojken, Nils Ivan Wiberg, kom tidigt ut i förvärvsarbete. Han slutade i Borgarskolan tog hyra på en båt, som bland annat gick på en trade på USA. Pojken ville förkovra sig i engelska. Då andra världskriget bröt ut, var han i USA. Han blev ameri­kansk medborgare och deltog i andra världskriget. Han statio­nerades i Stilla Havsområdet samt i Bortre Indien, där han var med om att bygga flygfält åt amerikanarna. Nils Ivan måste under Mac Cartytiden endast kalla sig för “Nels”. Ivan tyckte den dåvarande regimen lät för rysk. I dag äger Nils Ivan i USA en verktygsfabrik, som han driver tillsammans med en son. Sverige och Gävle har han ej glömt utan besöker ibland hemlandet.

 

Den andre sonen, Gunnar Wiberg, blev fil. mag och skol­inspektör vid länsskolnämnden i Göteborg. Den tredje sonen, Bertil Wiberg, tog folkskollärar­examen i Gävle. Han var en tid rektor i Hedesunda, men är nu skolinspektör i Visby. Bertil var något år ute i FN-tjänst.

 

Den fjärde sonen, Sten Wi­berg, började sin karriär vid Hälsinge regemente, där han passerade graderna, gick på krigshögskolan, var fallskärms­hoppare, tjänstgjorde i olika staber samt hade utlandstjänst.

 

Han är nu överste i rikshemvärnsstaben.

 

Granne med Cissi Wibergs mjölkaffär låg Sidenvaruhuset, som drevs av fruarna Anna Bäcklin och Barbro Åberg. De sålde inte endast sidentyger utan också andra textilier. De var båda kvinnosakskvinnor och kämpade tillsammans i Fredrika Bremerförbundet i staden. Anna Bäcklin var gym­nast och en av ledarna i Gävle Gymnastikförening.

 

Vägg i vägg med Sidenvaru­huset låg Gerda Rosmans Hem­slöjdsaffär. Hon sålde hemslöjd och presentartiklar samt konkurrerade icke utan en viss framgång med hemslöjdsföreningen i staden.

 

Den sista affären i fastigheten var Märta Forsbergs Blomster­handel. Märta Forsberg var husets “blomsterflicka”. Hon började i sin bransch i tonåren i Sörby Blomsterhandel, som då låg vid Rådhustorget. Då hon ansåg sig fullärd, öppnade hon egen blomsterhandel. Märta Forsberg deltog i täv­lingar i kransbindning och blomsterdekorationer, där hon hade framgång. Tillsammans med Olof Pettersson öppnade hon på senare år en begrav­ningsbyrå.

 

Pensionerna var på 1950-talet urusla för ensamstående famil­jeförsörjare. Uppfinningsrike­domen hos många kvinnor var stor för att dryga ut pensionen. Åttiotvå mjölkmagasin fanns i Gävle 1922. De flesta drevs av kvinnor. Tidnings- och cigarr­affärer hade också kvinnliga ägare. Specialaffärerna var många på 20-talet. Nu har de stora varuhusen tagit över.

 

Fastigheten Nygatan 12, som ägdes av Bror Haglund, var en träfastighet i två våningar med sex vindskupor. I hörnet av Nygatan och Norra Stapeltorgsgatan låg en damfrisering, som innehades av Kerstin Ruhmén. Vivåga kallades damfriseringen. Norra Stapeltorgsgatan upptas nu av Domus varuhus.

 

 

Fastigheten Nygatan 16, en vacker stenfastighet i tre vå­ningar, ägdes av fabrikör A. Ferd. Sjöberg. I hörnet av Nygatan och Norra Skeppargatan låg Folke Almgrens frisersalong och mot Norra Skeppargatan, som då var en del av Stortorget, låg Sjöbergs Garn­affär, en pälsaffär, en barnekipering m.m. På senare år, innan huset revs 1972, fanns även Fredlers Ostaffär i huset. Dahlins Chark, som förestods av Knut Parkelius fanns ett tag även i huset.

 

Knut Parkelius var stadens skickligaste styckmästare sades det. Hos honom kunde Gävle­damerna få nästan alla sina önskemål uppfyllda vad det gäller charkuterivaror. Gefle Handtverksförening köpte 1938 fastigheten samt sålde den 1967 till Konsum Alfa sedermera Domus. Allt det gamla är borta. Även två gatstumpar. Man kan­ske skulle kunna cykla in ge­nom den fina portalen som täpper till Norra Skeppargatan på Domus Varuhus från Nyga­tan och förbi alla diskar och köra rakt fram samt komma ut på Norra Skeppargatan igen sedan man korsat Drottningga­tan.

 

Tänk vad specialaffärer det fanns på den tiden — men det var då det.

 

FOLKE LÖFGREN

 

Folke Löfgren
Folke Löfgren

 

Se mer om Folke Löfgren här!

——————————————————————–

JUNI  14, 2012,

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website