June 2012

Åke Nylén, Lennart Ödeen

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 5 Vikingatiden

Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     ÖLKALASEN I HEMLINGBY VAR INGA FYLLESLAG.   Under rubriken “En släktgrav från vikingatiden” i tidskriften Från Gästrikland 1933 beskrivs resultatet av arkeologiska utgrävningar i Hemlingby. Författaren hette Holger Arbman och titulerades amanuens. Han skulle med tiden bli professor och en internatio­nellt känd fornforskare. […]

Åke Nylén, Folke Löfgren

Pixvillan, präglad av dem som bodde i den – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 9 november 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Pixvil­lan i för­grunden ligger på Staketga­tans norra del.   “Pixvillan” på Staketga­tan byggdes av bankdirektören Werner Ericsson 1911. Werner Ericssons brorson hette Wil­helm Ericsson och han var grundare av Pixfabriken som ligger inom samma kvarter som Pixvillan (se nedan).     Peder Mellander och

Åke Nylén, Lennart Ödeen, Omfattar flera sekel

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 4 Yngre Järnåldern

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Publicerat i Gefle Dagblad ? 1985.      Gravhögarna — symboler för ett gryende klassamhälle   På en höjd invid Åby gård på Valboslätten finns ett gravfält från yngre järnåldern (400—1500 e. Kr). Fältet består av 13 högar och 7 runda stensättningar. Både högar och stensättningar omges av kantkedjor lagda med

1900-talet, Gamla foton inlagda efter 2012

Den första Hemlingbystugan i Gävle på 1950- och 60-talet

  Foto: Bengt Lindmark   Den första Hemlingbystugan var ett vanligt utflyktsmål för skolklasserna. Skidorna användes tillsammans med vanliga pjäxor som hade låg fästpunkt (det kallades så). Minns inte att någon hade riktiga slalomskidor.   Själva stugan var liten (åtminstone som jag minns den ) och vi satt vid borden med våra matsäckar innehållande termos

Gävlebor berättar, Kultur

Gävleparlören med Ola Lustig

  I samband med den nya Facebook-gruppen som heter  “Du vet att du är från Gävle om ” …. så har man bl a funderat på vilka ord och begrepp du behöver när du ska besöka Gävle?     Hämtade detta Radioinslag som fanns på denna grupp och tycker det är helt underbart.  Det är

1600-talet, Kultur

Gävle stads styrelse under 1630-talet – av Erik Brännman

  INLEDNING   Det grundläggande materialet till föreliggande artikel har hämtats ur Gävle stads dombok 1631—1639 (1640). Den för­varas i landsarkivet i Härnösand (Rådstuvurättens och ma­gistratens i Gävle arkiv A II: 1). Hänvisning till protokoll och andra akter i domboken sker genom datum inom paren­tes. — I direkta citat i texten har stavningen normaliserats utom

1900-talet, Gamla foton inlagda efter 2012

Laurells på Södra Kungsgatan i Gävle – 1950-tal före Södersaneringen

  I vår nya Facebook-grupp ”Du vet att du är från Gävle om” som nu växer lavinartat här i Gävle nämner man bl a LAURELLS på 1950-talet  som fanns före rivning av den äldre bebyggelsen.     Före rivningarna S. Kungsgatan 1960-talet före rivningarna av den äldre bebyggelsen. Laurells i bakgrunden FENIX  K. Laurells Velocipedaffär &

Scroll to Top