Borgarhem – Carl Axel Schollin – Handlanden på S Kungsgatan 17 i Gävle

Jag fick denna underbara berättelse från en av mina besökare. Efter att själv ha bifogat kompletterande information och foton har vi tillsammans skapat en värdefull information inför framtidens generationer. Hoppas fler följer Britt-Maries exempel. /Lisse-Lotte       Några glimtar från ett borgarhem i Gävle i slutet av 1800-talet   Min fader, Handlanden Carl Axel Schollin, var född i Vester-Färnebo den 8 sept. 1844. Han hade kommit till Gävle antagligen Read more [...]

Strömsbro, där man alltid haft nära till varandra – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 26 oktober 1985 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Strömsbro Missions­hus uppfördes av enkla människor under stor möda och uppoffring. Det hade många likar i vårt land. Den estetiska ut­formningen fick ofta komma i andra hand. Det brådskade att komma un­der tak.   Det var människorna som gav byggnaden dess karaktär, inte någon dyrbar inredning. I bönhuset samlades man för att lyssna på predikan, höra sång och Read more [...]

Adolf Ahlgren – Läkerol – en verkligt reklamsinnad man

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 16 mars 1985  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Det berättas om Läkerolkungen Adolf Ahlgren som några år innan sin åttioårsdag var sjuk och låg och flämtade i hög feber. Läkaren be­farade lunginflammation och skulle lyssna på and­ningsorganen, satte stetoskopet till patientens kropp och uppmanade honom: Hosta Adolf! Adolf Ahlgren tittade upp med matt blick och pressade fram: Jag kan inte — jag har ätit Läkerol!" Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 3

Publicerat 7/5 1940.     Flyglarm  (8/5 1940) består av korta, upprepade ty­fonsignaler under en minuts tid. Då böra alla skynda ner i den egna bostadens eller — om man är ute på stan — i när­maste allmänna luft skyddsrum. Ta reda på var skyddsrummen finnas, och låt också barnen få reda på det.  ----------------------    Faran över  (9/5 1940) består av en utdragen tyfonsignal under 30 sekunder. Då först får man lämna Read more [...]

Utländska besökare för Gavledraget perioden 1 – 2/6 2012 – endast 2 dagar

  Statistik utvisande vilka länder som besökt Gavledraget under de två första dagarna under juni månad 2012. Troligen  beroende på datoröversättningar till engelska, franska, tyska och spanska?  Endast de 20 mest besökta länderna visas, det finns alltså ytterligare 16 länder som inte framgår av tabellen ————————— JUNI 03, 2012 Gå till Startsidan       Sammanställt av – lisse-lotte@danielson.be --------------------------------------------------- 20 Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 2

  Kungörelse ang utrymningstjänst i Gävle  (Utdrag 20/4 1940)   Skulle utrymning anbefallas, är densamma obligatorisk for skolbarn i åldern 9—14 år. Dessa  bortflytta då med skolklassen jämte lärare och lärarinnor. Flyttningen ordnas genom skolans försog. Intet hinder föreligger för föräldrar eller målsmän att dessförinnan efter anmälan till skolan bortsända sina barn även i denna ålder. Barnen skola då anmälas till skolgång å inkvarteringsorten. All annan Read more [...]

2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 1

  KUNGÖRELSE angående utrymmande av vindar inom fastigheter i Gävleborgs läns luftskyddsorter   Publicerat i ? 17 april 1940.   Med stöd av 10 par. i lagen den 1 mars 1940 om skyldighet för ägare av anläggningar och byggnader att anord­na skyddsrum m. m. förordnar länssty­relsen härigenom följande:       I samtliga byggnader skola snarast och senast före april månads utgång särskilt brännbara lösa föremål såsom papper, kartonger, Read more [...]

Gävleminnen från 50-talet berättat av Anders

  Jag är född 1940.   Tänk vad lätt det var att få sommarjobb på 50-talet.   - Det var handelsträdgård, - jag pumpade vatten ur gasledningarna och körde runt med en flakmoped.      - Helgerna for man ut med en tändkulebåt och sov över ute på Lövgrund eller Limön.   - I veckorna fanns det "bryggdans" tisdag, onsdag och torsdagar var det dans i Vårvik. - Lördagar var det dans i Bönan. - 1954 var Lill-Babs första turneår och       - Read more [...]