Ralbo skola låg 4 km från Orkebo – av Ivan Jacobsson, född 1930

 

Min skola och barndom

 

Karta Strömsberg, Tierp, skola och bostad

 

 

Ivan heter jag och är född 6 augusti 1930 (82 år sedan) Vi bodde i en by som heter Orkebo, mina syskon och föräldrar. Vi var fem syskon, fyra bröder och syster och vi hette Ivan, Vajne, Linné, Ola och Alva.

 

Vår syster gick bort när hon var 18 år, vi är fyra bröder och jag är äldst.

 

Min pappa var skogsarbetare och var anställd hos Stora Kopparberg i Falun.

 

I anställningen ingick hyra av bostad, ladugård, uthus och tre tunnland jord.

 

Vi hade tre kor, en gris och höns. Det var ett måste för att vi skulle överleva.

 

Vi hade ingen el, telefon och radio. El fick vi 1942.

 

Vi hade sex kilometer till affären och posten i Strömsberg. Posten fick vi hämta på postkontoret i ett postfack med nyckel.

Vi hade 15 km till läkare  Tierp.

 

 

Till skolan i Ralbo var det 4 km, ungefär lika långt som från Ludvigsberg till Forsbacka. När det inte fanns snö åkte vi cykel eller gick. När snön kom åkte vi spark eller skidor.

       

 

Skolan i Ralbo var en D-skola (på den tiden hade de märkt skolorna från A-D.)

Inskrivning av nya elever var vartannat år. Det var då sexårig skola med tre klasser varje år.

 

 

Den 19 augusti 1938 när jag började var det fyra klasser, för att den avgående klassen hade ett ämne som de inte hade fått examen på. Det blev bara en månad.

 

Vi var två elever i första klass, två elever i tredje klass och tre elever i femte klass. Sammanlagt var vi sju elever.

 

Första och andra klass hade vi fria lördagar p.g.a. att de hade kortare undervisningstid, men bara för att de ej skulle få gå ensamma hem gick de längre dagar.

 

Övriga klasser gick sex dagar i veckan.

 

Jag har gjort en skiss på skolan som vi kan titta på.

 

Skiss från Ralbo skolan

 

 

1                                       Skolsalen

2                                       Avklädningsrum, för pojkar och flickor, tillika matrum

3                                       Dricksvattnet var en behållare på väggen, som vi fyllde på med vatten från brunnen.

4                                       Värmen i skolsalen och avklädningsrummet var vedeldade kaminer. Eleverna i femte och sjätte klass hade ansvaret för eldning enligt ett schema.

5                                       Vedbärningen fick alla hjälpa till med.

6                                       Utedass.

————————

 

Hur lång var en skoldag?

 

1       Lärarinnan kom ut i avklädningsrummet och hälsade God Morgon.

 

2       Vi fick ställa oss efter varandra och gå in till våra bänkar

 

3       Lärarinnan satte sig vid orgeln och vi sjöng psalmen ”Din klara sol går åter upp…  Därefter fick vi sätta oss och lärarinna läste ett bibelord och avslutade med en bön.

 

4       Vi hade två 45 min lektionstimmar med en rast på 15 min mellan timmarna. Efter det blev det frukostrast på 30 min. Det fanns ingen skolbespisning. Vi hade matsäck med oss, som vi fick äta i avklädningsrummet.

 

5       Sedan blev det tre timmar till. Dagen avslutades med att vi sjöng psalmen ”Herre signe du och råde”  och lärarinnan läste välsignelsen ”herre välsigne oss och bevare oss” …. Lärarinnan var djupt religiös, därav morgonbön och avslutningsbön.

 

6       Vi fick undervisning i Kristendom, Naturlära, Geografi, Svensk historia, Mattematik och Teckning.

 

På hösten fick vi skurlov en vecka och det fick vi när potatisen var färdig att tas upp. Då fick vi hjälpa till med handplockningen av potatis.

 

 När vi kom tillbaka till skolan efter skurlovet, fick vi ta av oss skorna när vi gick in i skolsalen (men det var kallt på golvet). Vi fick inte smutsa ner golvet, för att vi skulle ha gymnastik en lektionstimme.

 

Vi flyttade undan bänkarna för att få plats. Vi hade inga gymnastikkläder vi fick utföra gymnastiken i våra underkläder.

 

Skolinspektören

 

En sak som lärarinnan var orolig för, det var när vi fick besök av skolinspektören. Vi fick veta vilken vecka han skulle komma, så vi fick öva extra på två ämnen.

 

Jag kommer ihåg ett besök. Vi hade lektion i Kristendom och Naturlära. När lektionstimmarna var slut, berömde han oss, men sade han, jag saknade Matematiken. Det är ett ämne som jag tycker om. Jag skall prova och se hur mycket ni kan med följande räknetal.

 

På en gren sitter det sju kråkor, så kommer det en jägare och skjuter två kråkor. Hur många finns det kvar på grenen? Alla räckte upp handen och en svarade att det var fem kråkor kvar. Det är fel svarade inspektören, det fanns noll kråkor kvar, för de andra flög iväg. Jag ville bara testa hur ni tänkte.

 

Vårterminen avslutades med examen den 9 maj.

 

Inskrivning i skolan

 

Efter två år började nya elever i första klass. Min andra bror Vajne började då och det var tre elever i klassen och sammanlagt var vi sju elever.

 

Tiden gick och vi är framme vid höstterminen 1942 och det är nya elever som skall inskolas. Då började min tredje bror Linné och han blev ensam i sin klass. Då blev vi totalt sex elever och vi är halva skolan (tre bröder).

 

Vårterminen 1943 slutade vår lärarinna. Hon gick i pension. Hon var en bra lärarinna, men det var med spänning och nyfikenhet vi såg fram emot höstterminen, vem vår nya lärarinna eller lärare skulle bli.

 

Det blev en ung lärarinna. Hon var åtta år äldre än mig – 21 år – . Vi var hennes första skolklass. Hon var glad, duktig att undervisa och framförallt hon var jätteduktig att spela orgel.

 

Hon var medlem i Missionsförsamlingen, så det blev morgon och avslutningsbön varje dag. Vi skulle kalla henne fröken.

 

Skolresa och teater

 

Efter två veckor frågade hon oss om vi hade varit på någon skolresa? Svaret blev nej. Vill ni åka på en skolresa? Vi svarade ja.

 

Fröken sa att hon hade tänkt att vi skulle öva till en kabaré och bjuda in föräldrar och andra bekanta. Vi tar upp en kollekt, så får vi se hur mycket pengar det blir. Det blir mycket arbete och extra läsning av texter. Vi gör ett försök.

 

Jag har ett roligt minne från en av inövningarna. Fröken blev röd på kinderna och ända ned på halsen och sa till oss barn att gå och sätta oss. Gissa vad som hände? I dörren till avklädningsrummet stod skolinspektören och log. Han kom och överraskade oss.

 

Det gick jättebra med undervisningen och fröken berättade vad vi övade till och han lyckönskade oss till framträdandet. Jag kommer ihåg att jag var doktor i teatern och sedan spelade jag på munspel ”Dansen går på Svinstaskär”. Det var mycket förarbete. Vi fick låna långbänkar av Missionsförsamlingen i Mickelsbo. De hämtades med häst och vagn. Det blev fullsatt och föreställningen gick så bra, att de vill vi skulle göra ett framträdande i Strömsberg. Fröken tackade nej. Det var svårt med transport av barn och rekvisita. Föräldrarna bakade bröd till kaffeserveringen.

 

Vi fick ihop så mycket pengar att vi kunde göra en skolresa till Stockholm.

 

Vi fick uppleva mycket med vår nya fröken. Det var friluftsdagar, cykelutflykter m.m.

 

Vi var även på en Högmässa i Tolfta kyrka. Vi fick öva på Kristendomslektionerna hur en högmässa utfördes. Kyrkoherden blev jätteglad för vårt besök. Vi blev hembjudna till prästgårdensaft och bullar. Vi sjöng vårsånger och sommarsånger, vilket blev mycket uppskattat.

 

Avslutning

 

Det finns mycket mer att berätta om vår fröken. Hon undervisade på ett sätt, så att vi lyssnade och förstod vad hon talade om. Jag minns särskilt när hon talade om alkoholmissbruk och vilka följder det kunde bli.

 

Fröken läste bland annat en vers, som jag tog till mig. Den handlade om rökning och alkohol (sprit) den var så här.

 

Effekter av rökning
Effekter av alkohol

 

 

          Röka tobak är ett bruk

          Som från Indien vi lärde.

          Mången sätter därpå värde,

          Mången blir av lukten sjuk.

          Käre gosse tänk så här

          Mycket dumt det ändå är

          Att både supa och att röka

          Jag vill aldrig det försöka.

          Hellre jag mina pengar spar

          Och har min hälsa kvar.

 

Höstterminen 1944 började den sjuåriga skolan.

 

Vårterminen 1945 slutade jag skolan. Vi var de sista klasserna.

Skolan lades ned och eleverna fick börja i Strömsberg höstterminen l945.

 

Ivan Jacobsson

 

———————-

Tack Ivan för en underbar liten berättelse!

 

juni 20, 2012

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Scroll to Top